Årsmøde i lokalafdelingen.

 

Lørdag den 17. oktober kl. 19:00

i Cafen i Nygadehuset.

holder vi årsmøde.

På Landsforeningens generalforsamling i år blev der vedtaget en ændring af vedtægterne, så man nu åbner mulighed for at lokalafdelingerne kan have en selvstændig økonomi, i modsætning til tidligere hvor al økonomi skulle kører over landsforeningen. Det er frivilligt for den enkelte forening om den vil overgå til selvstændig økonomi eller fortsætte som hidtil.

Bestyrelsen i Aabenraa lokalafdeling stiller forslag om at vi overgår til det nye system. Der vil selvfølgelig på årsmødet blive redegjort for forslaget og betydningen heraf.

Dagsorden for mødet er:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Lokalafdelingen

3. Forslag om overgang til selvstændig økonomi.

4. Valg af Lokalafdelingsformand

5. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

6. Valg af Lokalafdelingskasserer (springes over hvis pkt3. ikke vedtages.)

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af menige bestyrelsesmedlemmer

8. Eventuelt

 I forbindelse med årsmødet smager vi på Gågade IPA'en som blev brygget ved årets Ølympiade.

Årsmødet er åbent for alle medlemmer og tilmelding er ikke nødvendig. Men efter årsmødet er der som sædvanlig ølsmagning. Læs mere herom nedenfor

 

Ølsmagnings koncert.

I forlængelse af årsmødet afholdes en ølsmagnings koncert.

Kenneth Larsen der står bag bryggeriet HumlepraXis kommer på besøg med et helt enestående koncept indenfor ølsmagning;
nemlig en ølsmagnings-koncert. Som professionel klarinettist har han udviklet en ny og mere oplevelses-orienteret ølsmagning, hvor han udover at fortælle om bryggeriet og øllet, spiller et særligt udvalgt stykke musik til hver af de 8 øl i Hærvejs-serien, som vi smager på gennem aftenen, derudover spiller og fortæller han også en underholdende musikalsk historie om en distræt og nærsynet brilleslange, som var meget sulten….

Der kan maks deltage 35 personer i smagningen som koster 150 kr.

Bindende tilmelding til Helge på telefon 27 22 52 12 eller mail:  helge.beierholm(at)remove-this.ale.dk

SENEST SØNDAG DEN 11. OKTOBER. 

 

Kommende arrangementer

 

Lør. 17/10-2015

Årsmøde og ølsmagnings koncert

Lør. 7/11-2015

Juleølsmagning.

Lør. 22/1-2016

Medlemsmøde

Lør. 20/2-2016

Finalist smagning

Lør 19/3-2015

Medlemsmøde

Redaktør

Peter Thor Christensen

20 12 27 05

peter@thorchr.dk