Årsmøde

Lørdag den 22. oktober afholdt lokalafdelingen sit årsmøde. På grund af et andet arrangement i Nygadehuset var mødet rykket en uge og dette medførte desværre at formanden måtte melde forfald.

I hans sted var det Børge der aflagde beretningen. Ivan fremlagde regnskabet der i regnskabsperioden fra sidste årsmøde og til sommerferien viste et underskud på omkring 200 kr.

Ole fremlade resultatet af vores egen lille medlemsundersøgelse. De modtagne besvarelser udtrykte i det store hele tilfredshed med den måde afdelingen blev drevet på. Dog var der et par enkelte forslag som bestyrelsen vil prøve at indarbejde i det kommende arbejde.

Der var genvalg til den samlede bestyrelse.

Under årsmødet blev der serveret en Aabenraa Bock der var brygget specielt til lejligheden.

 

 

 

Europæiske ølnyheder.

Efter årsmødet kom Rene fra YNWA Beershop i Kolding og afholdt en ølsmagning med overskriften Europæiske ølnyheder.