Lokalbestyrelsen

Lokalbestyrelsen i danske Ølentusiaster i Aalborg består af fem medlemmer. Lokalformand og Lokalnæstformand som er de to tillidsvalgte. samt 3 menige lokalbestyrelsesmedlemmer.

Sune Ditman Thomsen trådte ved Årsmødet 2017 ud af Lokalbestyrelsen efter 10 år. Tak for indsatsen til Sune.

 

 

LOKALFORMAND

Anne Lise Knørr

Medlem siden oktober 2005.

Aktiv i lokalafdelingens inderkreds siden oktober 2005, hvor hun blev valgt som menigt medlem af Lokalbestyrelsen. Hun var Lokalnæstformand i DØE Aalborg fra 2010 til marts 2013.

Regionsformand i DØE Nordjylland fra 2008 til 2009. Regionsnæstformand fra 2010 til 2011, hvor hun overtog Regionsformandsposten - den havde hun frem til marts 2013, hvor hun påtog sig en større rolle i DØE.

Valgt som Landsformand for Danske ølentusiaster efter kampvalg på Generalforsamlingen i Odense i marts 2013. Hun valgte at stoppe i januar 2017, fordi et meget smalt flertal i Landsbestyrelsen ikke ønskede at hun skulle genopstille. Det blev til næsten 4 år på posten som Landsformand.

Anne Lise har haft mange tillidsposter og forskellige roller i foreningen Danske Ølentusiaster, men det er første gang hun har en lokalformandskasket på. Hun har stor indsigt i foreningens arbejde og masser af organisatorisk erfaring som kan komme lokalafdelingen til gavn.

Sammen med sin mand, Steen Knørr har hun i en årrække arrangeret udlandstur for DØE Aalborg. Det var for dette prisværdige arbejde at hun og gemalen i 2016 fik Lokalprisen Årets Lokalfætter.

På det konstituerende Regionsbestyrelsesmøde i november 2017 blev hun valgt som Regionsnæstformand. Hun er ansat hos Jobcenter Aalborg.

 

 

LOKALNÆSTFORMAND

Gert Svanborg Sloth

Medlem siden august 2004.

Aktiv i lokalafdelingens inderkreds siden november 2004. Valgt som menigt medlem til lokalbestyrelsen i 2005, lokalnæstformand i 2006 og endelig som lokalformand siden 2007. Han tog 10 år på posten og er dermed den lokalformand i Aalborg som har beklædt posten i længst tid. Virker som kommunikationsminister og indpisker. Har en forkærlighed for det organisatoriske og det kommunikative arbejde i foreningen - er den lokale webredaktør og står for det udadvendte i forhold til presse etc.

På landsplan er han med i redaktionsudvalget der laver ØLentusiasteN samt udvalg i forhold til Årets Lokalafdeling samt kommunikation og web.

På regionalt plan har han siden 2008 siddet i Regionsbestyrelsen for Danske Ølentusiaster Region Nordjylland som repræsentant for Aalborg. Han har haft forskellige kasketter - blandt andet har han virket som webredaktør, skrevet indstillinger og fungeret som Regionsformand og Regionsnæstformand - i øjeblikket udfylder han hvervet som Regionsredaktør.

Han bestyrer facebookgruppen Danske Ølentusiaster i Aalborg sammen med Tom Christensen. Gert er certificeret Aalborg Cruise Guide hos VisitAalborg Productions og fungerer som krydstogtsguide med speciale i Beerlovers Walk. Desuden er han jobsøgende.

 

 

MENIGT BESTYRELSESMEDLEM

Tommy Hjeds

Medlem siden december 2002.

Valgt som menigt medlem til lokalbestyrelsen i 2006 og har haft plads her siden. Han har siden 2007 været manden der har styr på økonomien. Lokalnæstformand og Regionsbestyrelsesrepræsentant fra Årsmødet 2015 til Årsmødet 2017. Virker som kontaktskaber og er tovholder især på mad-delen. Er tilmeldingsansvarlig og manden med The Big Book. Tommy er uddannet programmør og ejer Dan Made Data.

 

 

MENIGT BESTYRELSESMEDLEM

Ivan Nørgaard

Medlem siden februar 2008.

Valgt som menigt bestyrelsesmedlem på Årsmødet i 2015 - og har siden haft sæde her. Ivan arbejder som sales og project manager for Scanel International - og han har været god til at skabe kontakt til folk de gange han har hjulpet ved lokalafdelingens Øllets Dag-arrangementer og De Amerikanske (øl)Dage. Ivan er tovholder for det lokale Øllets Dag udvalg, som stod bag de fremragende Øllets Dag arrangementer på Turbinetorvet i Nordkraft i 2016 og 2017. Sammen med de øvrige medlemmer i Det Lokale Øllets Dag Udvalg fik han i 2017 Lokalprisen Årets Lokalfætter. Ivan har lyst til at være med til at skubbe foreningen i ret retning og har flere nye idéer som han gerne vil prøve af.

 

 

MENIGT BESTYRELSESMEDLEM

Niels Tikjøb Olsen

Medlem siden februar 2000.

Valgt som bestyrelsesmedlem på Årsmødet i 2016 og genvalgt igen året efter. Niels er tidligere turleder på lokalafdeling Aalborgs udlandsture. Han er pensioneret efter mange års arbejde som direktør i Aalborg Kommune. Niels er aktiv vinterbader og formand for vinterbaderklubben Isbjørnen. Niels er særdeles glad for Thisted Bryghus og har gennem en årrække deltaget i deres porseplukningsseancer. Niels har en masse gode kontakter og er kendt for sine humørfyldte ølsmagninger og han var den første modtager af Lokalafdeling Aalborgs lokalpris Lokalfætter i 2014.

 

 

 

Lokalformand

Anne Lise Knørr

Østermarksvej 44

9400 Nørresundby

Mob.: 42 75 61 61

anne.lise.knoerr@ale.dk

 

 

Lokalnæstformand

Gert Svanborg Sloth

Langgade 48

9000 Aalborg

Mob.: 21 20 96 99

gert.svanborg.sloth@ale.dk

gert.svanborg.sloth(at)remove-this.gmail.com

 

 

Menige bestyrelsesmedlemmer

Tommy Hjeds

Anemonevej 16

9400 Nørresundby

Mob.: 2081 6577

tommy.hjeds(at)remove-this.ale.dk

kt.hjeds(at)remove-this.gmail.com

Ivan Nørgaard

Langersvej 10

9000 Aalborg

Mob.: 2141 8987

spinach(at)remove-this.mail.dk

Niels Tikjøb Olsen

Granvej 18

9000 Aalborg

Mob.: 2985 9026

granvej18(at)remove-this.hotmail.com