Bestyrelse

Lokalformand

Hans Jeppsen

Ndr. Lyngvej 14

3782 Klemensker
Tlf.: 56966316 / 22301731
hans(at)remove-this.magleminde.dk

Lokalnæstformand & presse

Leif Nielsen

Dampmøllegade 29

3700 Rønne

Tlf.: 26211402

Kasserer

Svend Hansen

Borgmester Nielsensvej 34

3700 Rønne

Tlf.: 56955568 / 40155568

Gert Hansen

Gert Kofoed Hansen

Lærkevej 7

3782 Klemensker

Tlf. 4045 0480

johnny Fagerlund

Johnny Fagerlund

Tværmolen 3, Hal 3

3700 Rønne

Tlf. 5694 9210

Anders Blomquist

Anders Blomquist

Storegade 82

3700 Rønne

Tlf. 5057 1930

Tage Mortensen

Tage Mortensen

Kirkemarksvej 64, Nyker

3700 Rønne

Tlf. 6166 6360

Dan Jeppsen

Dan Jeppsen

Klintevej 6

3720 Åkirkeby

Tlf. 61856473

Tine Frederiksen

Tine Frederiksen

Sandgade 3,2. mf

3700 Rønne

Tlf. 31706009

Følg os på Facebook

 

 

Ølentusiasterne