Stiftende Generalforsamling

Referat af stiftende generalforsamling i Danske Ølentusiaster

Carlsens Kvarter, Odense, 5. september 1998

Dagsorden:

     

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Diskussion og vedtagelse af vedtægter
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisorer
  6. Evt.

Efter en kort præsentation af de fremmødte og ideerne bag foreningen Danske Ølentusiaster tog generalforsamlingen fat på dagsordenen.

Ad 1: Jess Pilgaard foreslået af arbejdsgruppen og valgt med applaus.

Ad 2: Søren Houmøller valgt med applaus.

Ad 3: Arbejdsgruppens forslag til vedtægter blev gennemgået og rettelser tilføjet af Anders Evald. Ole Madsen retter dem til.

Ad 4: Omtrent halvdelen af de ca. 22 fremmødte ville gerne deltage i bestyrelsen. Efter frasortering af de, der ville deltage, men ikke stå i vejen for andre, var der netop syv tilbage. De blev valgt med applaus. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig selv ifølge vedtægterne (se bestyrelsesreferat). Bestyrelsen er: Bo Fønns, Peter Molnit, Anders Evald, Søren Houmøller, Ole Madsen, Frank Bergenholtz og Henrik Papsø.

Ad 5: Arne Slej blev valgt til revisor og Poul Ladefoged som suppleant.

Ad 6: En række arbejdsgrupper blev udpeget. Grupperne er:

Pressekontakt: Søren Houmøller, Henrik Papsø

Blad: Ole Madsen, Søren Houmøller, Frank Bergenholtz, Henrik Papsø, Arne Slej (freelance)

Produktion af hvervefolder: Henrik Papsø, Ole Madsen, John Larsen, Kent Bergenholtz

Arrangementer: Bo Fønss, Anders Evald

EBCU/internationale relationer: Søren Houmøller, Frank Bergenholtz, Jess Pilgaard

Internet/mailingliste: Anders Evald, Søren Lynggaard, John Larsen (teknik), Frank Bergenholtz, Rasmus Nielsen, Daniel Krogh Nielsen (ølring)

Køre hvervekampagne: Anders Evald, Peter Molnit, Bo Fønss, Ole Madsen

Søren Houmøller, referent

Arbejdsgruppen er den gruppe personer, der har taget initiativ til Danske Ølentusiaster, lavet udkast til vedtægter m.v. Gruppen består af Anders Evald (KØLIG), Søren Houmøller (KØLIG), Frank Bergenholtz (sig selv), Ole Madsen (Haandbryggerlauget af 1970), Poul Ladefoged (De Fire Årstider), Arne Slej (De Fire Årstider) og Søren Lynggaard (sig selv).