Generalforsamling 2006

Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 2006 blev afholdt d. 11. marts i Odense Congress Center. Inden generalforsamlingen var der mulighed for at smage et udvalg af Fynsk-producerede øl.

Generalforsamlingen blev indledt med kåringen af Årets Bryggeri og Årets danske Ølnyhed 2005. Årets Bryggeri blev Ølfabrikken, og Årets danske Ølnyhed blev Ølfabrikkens Porter, der hele anden runde igennem lå som nummer et, tæt fulgt af Herslevs Stjerne Bryg 2005 og Vestfyens Willemoes Jule Ale. Christian Skovdal Andersen fra Ølfabrikken modtog priserne.

Danske Ølentusiaster har, efter en periode med meget kraftig medlemstilvækst, fået de nødvendeiige organisatoriske justeringer på plads. De nye vedtægter, der blev godkendt på Generalforsamlingen i 2003 har været et godt grundlag for dette.

Såvel formandens beretning, som det aflagte regnskab for 2005 og budgettet for 2006, bar da også præg af, at man nu har fået tid til at koncentrere sig om det forbrugerpolitiske, som er foreningens egentlige grundlag. Landsbestyrelsens forbrugerpolitiske oplæg blev debatteret, og, med nogle småjusteringer, godkendt af Generalforsamlingen.

Som noget nyt blev der på Generalforamlingen uddelt en pris til Årets Lokalafdeling. Roskilde var, ganske fortjent, den første modtager af denne pris, og Lokalformand Søren Grønberg og Lokalnæstformand Joar Kanne, der modtog prisen, blev da også hilst med bifald og gratulationer fra alle sider.

Danske Ølentusiasters landsbestyrelse ser efter generalforsamlingen ud som følger:

     

  • Anne-Mette Meyer Pedersen, Landsformand
  • Flemming Madsen, Økonomiansvarlig
  • Bjarke Christensen
  • Ryan Bendesen
  • William Jacobsen
  • Michael Norsker
  • Kaj-Erik Nielsen

Da bestyrelsen endnu ikke har konstitueret sig, er kun de Generalforsamlingsvalgte porteføljer nævnt.

Klaus Seiersen, Per Hartmann og Karen Hein Pedersen modtog ikke genvalg.

Christoffer Marckmann blev i valgperioden afløst af Ryan Bendesen.

Landsformand gennem de seneste to år, Klaus Seiersen, og Per Hartmann blev takket for deres store arbejde i bestyrelsen, Karen Hein Pedersen, der i mellemtiden har skiftet navn til Karen Donner, måtte nøjes med sin lille ny, hvilket hun i øvrigt så ud til at være ganske tilfreds med.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en ølsmagning i form af en ølstafet, hvor brygmestre havde valgt andre brygmestres øl, som de selv gerne ville have stået for.

Et referat fra Generalforsamlingen følger senere.

Den nye bestyrelse

Danske Ølentusiasters nye Landsbestyrelse.
Søren Grønberg med pokalen der viser at Roskilde blev