IT-ansvarlig

Mikkel Snedker HArtmann er ansvarlig for Danske Ølentusiaster IT systemer

Kontakt

Mikkel Snedker Hartmann, IT-ansvarlig.
mail: mikkel.snedker.hartmann@ale.dk

Spørgsmål omkring medlemsskab bedes rettet til Sekretariatet. Se i øvrigt Kontakt, hvis du søger medlemmer af Landsbestyrelsen.

På lokale og regionale sider er der kontaktadresser øverst i højrespalten, og på de øvrige hovedsider vil der, hvor der ikke allerede er kontaktadresser, blive indsat kontaktadresser samme sted. 


Webmaster
Mikkel Snedker Hartmann
Skodsbølvej 13
6310 Broager
mikkel.snedker.hartmann(at)remove-this.ale.dk