IT Status

20-12-2018

Vi har nu indgået kontrakt med et firma (WinKAS) om nyt medlemsadministration og økonomisystem.

Der arbejdes i øjeblikket med at forberede overførsel af vores nuværende data til det ny system, samt med at få lavet integration mellem det nye system og ale.dk.

Efter en testperiode forventer vi at kunne flytte til det nye system medio januar. Forinden vil alle medlemmer blive informeret.

Ungdomskontingentet, som blev vedtaget på generalforsamlingen, vil vi være klar til at blive lanceret, når det nye system kører stabilt.

Vi hører indimellem om medlemmer, der ikke modtager Ale-Mails eller mails fra deres lokalafdeling. Mikkel har lige nu fokus på det nye medlemssystem, men arbejder på at finde en løsning på problemet. 

04-12-2018


Her på IT status siden, kan du løbende følge med i hvad der rører sig dels af projekter, men også udfordringer og tiltag.

Mail gruppe:
Mange har længe fortsat brugt inderkreds2017 gruppen, dette alias er nu blevet slettet som varslet først på året, så fra nu af bruges blot inderkreds som gruppe mail.

 

Årsmøderne er så småt ved at være overstået. Skulle det være sket at vi har overset at rette informationer i forbindelse med opdatering af mail lister, logins og lokale sider, så skriv endeligt.

Vi er gået igang med datamigrering for at skifte over til det nye medlemssystem og økonomisystem. 

GodeØlsteder.dk

Næste fase er at opdatere data vi allerede har, fra indkøbssteder og udskænkningssteder. Herefter vil 7 udvalgte testere snarrest vil gå i gang med at teste og opdatere data samt luge ud i uddateret info.

Vi vil senere informere når redaktører generelt kan begynde at opdatere lokalområder.

Vi arbejder fortsat på at få opdateret layout samt at indberetninges siderne kommer til at virke med det nye dataformat.

 

 

 

Opdatering tillidsfolk

Vi vil gerne opdatere tillidsposter så hurtigt som muligt og vi har derfor sat os som mål at vi opdaterer oplysninger inden for 7 dage. Oplever du at dine indsendte oplysninger ikke er opdateret inden for 7 dage, så ryk gerne.

Kontakt os endelig

Har du andet feedback eller input til områder vi skal kigge på, er du altid velkommen til at skrive en mail til: itansvarlig@ale.dk