IT Status

Sidst opdateret: 09-11-2018

Her på IT status siden, kan du løbende følge med i hvad der rører sig dels af projekter, men også udfordringer og tiltag.

Mail gruppe:
Mange har længe fortsat brugt inderkreds2017 gruppen, dette alias er nu blevet slettet som varslet først på året, så fra nu af bruges blot inderkreds som gruppe mail.

 

Årsmøderne er påbegyndt og når der har været valg skal tillidsposter opdateres. Således bruges der pt tid på at opdatere mail konti, typo3 login og tillidspost informationer.

Der er pt også både indstillinger til årets bryggeri og årets ølnyhed hvor vi pt arbejder på div indberetnings formularer.

Vi tester også nyt økonomisystem for tiden, da vi i foreningen står for at skulle skifte økonomisystem i januar 2019 og vi håber at kunne skifte nogenlunde samtidigt med at vi skifter medlems systemet også.

GodeØlsteder.dk

Næste fase er at opdatere data vi allerede har, fra indkøbssteder og udskænkningssteder. Herefter vil 7 udvalgte testere snarrest vil gå i gang med at teste og opdatere data samt luge ud i uddateret info.

Vi vil senere informere når redaktører generelt kan begynde at opdatere lokalområder.

Vi arbejder fortsat på at få opdateret layout samt at indberetninges siderne kommer til at virke med det nye dataformat.

 

 

 

Sub-domæner

Som del af en process er alle regioner og subdomæner blevet skiftet ud fra eksempelvis esbjerg.ale.dk -> ale.dk/esbjerg

Vi har skiftet/fjernet over 260 subdomæner. Tanken var at denne process skulle gå uden at det ville blive bemærket tydeligt, da alle domænerne har fået opsat en viderstilling til den nye sti de har fået.

Vi har dog nu fået nogle tilbagemeldinger på at der er gamle subdomæner som ikke virker som ventet. Dette kan være forskellige forklaringer på, men oplever du noget som ikke virker, så skriv gerne en mail direkte.

Opdatering tillidsfolk

Vi vil gerne opdatere tillidsposter så hurtigt som muligt og vi har derfor sat os som mål at vi opdaterer oplysninger inden for 7 dage. Oplever du at dine indsendte oplysninger ikke er opdateret inden for 7 dage, så ryk gerne.

Kontakt os endelig

Har du andet feedback eller input til områder vi skal kigge på, er du altid velkommen til at skrive en mail til: itansvarlig@ale.dk