Vision og Udviklingsplan 2010

Visionsudvalget har gennem adskillige måneder arbejdet med at udarbejde en Vision og en Udviklingsplan for Danske Ølentusiasters fremtid. Begge blev diskuteret på et stormøde, hvor knap 70 af foreningens tillidsfolk deltog. Der var stor opbakning til forslagene, men også forslag til forbedringer. Disse forslag blev efter mødet indarbejdet i såvel Vision som Udviklingsplan.

Visionen blev efterfølgende vedtaget på foreningens Generalforsamling i Odense den 20. marts 2010, og her blev Udviklingsplanen også præsenteret.

Visionen er primært om øllet i Danmark. Derfor hedder den "Godt øl til danskerne". Her sættes ambitiøse mål for, hvordan øllets status skal være i Danmark om ti år. Øllet skal på alle måder være Danmarks nationaldrik. I samarbejde med bryggerier og importører skal vi arbejde for at det gode øl er danskernes nationaldrik, og kommer på bordet til hverdag og fest. Visionen er det overordnede svar på, hvad vi skal kæmpe for nu, hvor et mangfoldigt øludbud eksisterer.

Udviklingsplanen sammenfatter, hvordan vi skal udvikle vores forening, for at vi kan understøtte 10 års visionen bedst muligt. Dens titel er "En synlig og sammenhængende forening". Den har en række konkrete mål, der skal opfyldes i de næste år – de fleste indenfor tre år. Danmark skal være anerkendt (blandt almindelige danskere såvel som udlændinge) som et vigtigt ølland på linie med England, Belgien og Tyskland. Den brede befolknings kendskab til øl skal være mindst på det niveau som det er for vin i dag. Det danske øls kvalitet skal styrkes, blandt andet gennem kvalificerede anmeldelser og kåringer. DØE skal være en seriøs og synlig samfundsdebattør. Øllets dag markeres over hele landet.

Læs Vision og Udviklingsplan.

Du finder begge i højrekolonnen.

Præsentationerne på GF

Visionen og Udviklingsplanen blev præsenteret på foreningens Generalforsamling i Odense den 20. marts 2010.

Du kan se præsentationerne her:

Visionen, som blev vedtaget på foreningens Generalforsamling i Odense den 20. marts 2010, kan du læse her!

Udviklingsplanen kan du læse her!

Her kan du læse lidt om udvalgets arbejde.