Årsmøde i Lokalafdeling Herning 2017

Næste medlemsmøde d. 3/10 bliver som sædvanligt holdt kl. 19:00 på Fox & Hounds.

Som tidligere meddelt er det atter tid til årsmødet.

Kl. 19.00 starter selve årsmødet og for en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at der ikke kræves tilmelding til årsmødet.

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægternes §13 stk. 5:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Lokalafdelingen

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

6. Eventuelt

 

I år håber vi kunne udvide bestyrelsen med en redaktør der kan være behjælpelig med opdatering af hjemmeside og udsendelse af mail (der vil naturligvis være oplæring)

Efter årsmødet vil der være en ølsmagning med tilhørende quiz.

 

Prisen for deltagelse i ølsmagningen er kr. 50 og der kræves tilmelding til denne.

Højt Skum !

Esben Nielsen

Formand lokalafd. Herning

Tilmelding senest Mandag d. 2/10, ved at svare på den udsendte mail eller på facebook.