DØE Hillerød afholder øl smagninger på Café København

Arrangement holdes

DØE Hillerød har udsigt til Frederiksborg Slot

Vores bys slot

DØE Hillerød har en festival Hillerød ØLdage

For øl elsker

DØE Hillerød for Øl elskere i Hillerød

Den gode smag

Velkommen til Lokalafdeling Hillerøds hjemmeside

Her får du al din information om nyheder og arrangementer, der foregår i lokalafdelingen. Månedens nyhedsbrev vil du således kunne læse ved at klikke på 'Nyheder'. Her vil du altid kunne læse om det næste arrangement der er på vej. På "Nyheder" siden er der en 'Kalender' der viser alle arrangementer for et halvår ad gangen.

Endvidere vil du her på siden kunne finde oplysninger om både lokale ølindkøbsteder og hvor du kan få et velskænket glas øl i netop dit nærområde. Har du kendskab til et godt sted, der ikke står på listen modtager vi gerne oplysninger herom. P.t. er informationerne ikke opdaterede, men bestyrelsen arbejder på det.

Vi holder medlemsarrangementer hver måned med mulighed for spisning klokken 18:30. Der er ingen arrangementer i juli, pga. sommerferie.

Hvis du har spørgsmål til vores arrangementer eller andet der sker i lokalafdelingen er du altid velkommen til at kontakte lokalformand eller -næstformand. Det gælder også hvis du har idéer eller forslag!

JAN HEINE RASMUSSEN

Formand

Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Hillerød

 

Kære ølentusiaster med tilknytning til lokalafdeling Hillerød

De fleste af jer har nok allerede set, at der igen i år afholdes Hillerød øl dage. Det foregår igen i Frederiksborg Centret i år over 2 dage, nemlig

fredag, den 5. maj kl. 14:00 - 19:00, og

lørdag, den 6. maj kl. 11:00 - 18:00


Det er efter samme koncept som sidste år, hvor vi også i år samarbejder med Frederiksborg Centret
ved forhåbentlig at kunne stille med frivillige medhjælpere, hvor dette er nødvendigt, og hvor vi naturligvis også skal have vores egen stand, hvor vi kan fortælle om Danske Ølentusiaster. Det var en stor succes sidste år, hvor DØE fik en hel del nye medlemmer, og det skal vi selvfølgelig også forsøge at få igen i år.

Vi har derfor igen behov for en del frivillige medhjælpere til enkelte stande samt til vores egen hvervestand. Vi ved fra flere frivillige sidste år, at I fik en rigtig god oplevelse, og vi håber, at flere af jer vil gentage det, samt at nogle af jer, som ikke har prøvet det, også kunne tænke sig at give et nap med. Undertegnede får senest om en uge et samlet overblik over præcist til hvilke stande og hvornår,
vi mangler medhjælpere samt hvilke dage. Kunne du tænke dig at være frivillig og udskænke smagsprøver til tørstige og nysgerrige gæster, eller vil du hjælpe med at hverve nye medlemmer i vores egen stand, vil vi meget gerne have din hjælp. Vi får nok brug for 12-14 frivillige hjælpere over de 2 dage, og da I selvfølgelig også skal have mulighed for selv at smage på øl fra de forskellige stande, vil vi efter bedste evne fordele vagterne, så der også vil være mulighed for at være "rigtig" gæst. Der vil være gratis entre samt et rimeligt antal poletter til smagsprøver til alle frivillige.

Vi ser frem til nogle spændende dage med øl dage i Hillerød, og vi håber også på stor opbakning fra jer.Hvis du er interesseret i at deltage som frivillig med de oplevelser og glæder, det giver, så send en mail til undertegnede på email: janheineras@gmail.com

Jeg vil meget gerne have svar hurtigst muligt, således at vi kan få et overblik over antal frivillige. Skriv venligst tilbage allersenest den 26. april, og skriv også hvilken dag (eller dage), der passer bedst, samt hvis der kun er et vist tidsrum, hvor I kan. Alle, som har meldt sig, vil blive kontaktet igen med flere detaljer om mødetid, fordeling på stande etc..

Vi håber da selvfølgelig også på et stort fremmøde fra medlemmer i det hele taget. Se mere her:

frederiksborgcentret.dk/kalendere/hilleroed-oel-dage/

Højt skum!

På lokalbestyrelsens vegne

Jan,
lokalafdelings formand, Hillerød.

Hillerød Bryglaug

Da vi er nogle der ikke synes det er nok bare at smage på det gode øl, men også gerne vil prøve selv at brygge det, har en gruppe håndbryggere under Lokalafdeling Hillerød startet et bryglaug.

Bryglaugets formål er at udveksle erfaringer om håndbrygning, arrangere ture og foredrag med speciel interesse for håndbryggere, samt i øvrigt hjælpe hinanden med at brygge bedre øl.

Hvert halvår afholdes et par møder og typisk en tur eller et foredrag. Vores arrangementer finder du på vores Facebook side.

Vi har også lavet vores eget lille Forum, som du kan blive medlem af, hvis du ønsker at blive holdt orienteret om hvad der sker. Det finder du på:  https://www.facebook.com/groups/33442361966/ , hvor du også har mulighed for at anmode om "medlemsskab" af Hillerød Bryglaug.

Hvis du er interesseret i at være med, så kontakt mig.

Højt skum!

NIELS KILDESKOV

Øldermand

Hillerød Bryglaug

Kommende arrangementer


5. maj  -   kl. 14 - 19  Frederiksborg Centret:  Hillerød øldage
6. maj  -   kl. 11 - 18  Frederiksborg Centret:  Hillerød øldage

------------------

17. juni  -   Pubcrawl i København

FrederiksborgCentret og Danske Ølentusiaster lokalafdeling Hillerød glæder sig til, at byde velkommen til Hillerød Øldage 5 & 6. maj!

Dage for alle ølelskere!

Her er 2 dage fyldt med skønne smagsprøver, dejlig mad og god stemning.

 

frederiksborgcentret.dk/kalendere/hilleroed-oel-dage/

Referater, Årsberetninger og andet

Lokalafdeling Hillerød
Lokalafdeling Hillerød dækker følgende postnummerdistrikter (antal medlemmer i parentes):3200 Helsinge (32) - 3210 Vejby (1) - 3220 Tisvildeleje (2) - 3230 Græsted (15) - 3250 Gilleleje (15) - 3320 Skævinge (12) - 3330 Gørløse (1) - 3400 Hillerød (99) - 3480 Fredensborg (18) - 3540 Lynge (14)
I alt 209 medlemmer.

Lokalformand

Jan Heine Rasmussen
Solbakken 2E, 1. th.
3400 Hillerød
23963439
Lokalnæstformand

Henrik Lyksborg
Slettebjerget 39
3400 Hillerød
48255343
28807270

Bestyrelsesmedlemmer

Robert Albrecht (kassere)
Smedievej 209
3400 Hillerød
26123373
robert.a(at)live.dk   

Brian Boese (webredaktør)
Møllesvinget 11
3400 Hillerød
42793188
brian.boese(at)gmail.com 

Steen Larsen
Bygvangen 38
3400 Hillerød
61260204
steen.hilleroed(at)hotmail.com

Følg os på Facebook

På vores Facebook side kan du se lidt om hvad der rør sig på øl-fronten i Hillerød og omegn, se billeder fra vores arrangementer og følge med hvad der sker i din lokalafdeling

Mødested

Lokalafdeling Hillerød afholder sine medlemsmøder på

Café København
Torvet 4
3400 Hillerød

medmindre andet er nævnt.

Se "Arrangementer".

Medlemsstatistik

Statistikken indeholder også medlemmer med 'valgt lokalafdeling' - derfor kan der være flere medlemmer end i postnummeroversigten!

Antal medlemmer lige nu: 251
Antal medlemmer for et år siden: 242
Vækst det seneste år: 3.72%

Medlemssammensætningen er lige nu således:

Mænd: 75.70%
Kvinder: 24.30%
Personlige medlemmer: 62.15%
Husstandsmedlemmer: 37.85%
Klubmedlemmer: 0.00%