Arrangementer

Herunder finder du en liste over Roskilde lokalafdelings kommende arrangementer.

Vores møder afholder hovedsagelig 2. mandag i måneden. (ingen møder i juli)

Møderne holdes for det meste i Håndboldklubben Roskilde, Helligkorsvej 5, Kildegården (i gården), Byens hus, Stændertorvet 1 eller Klosterkælderen Store Gråbrødrestræde 23.

Årsmøde september 2018 Lokalafdeling Roskilde

-   Årsmøde mandag den 10.september kl. 19.00 i Byens hus, Stændertorvet 1.

Indkalder hermed til Årsmøde, hvor der serveres lidt øl til mødet.  Alle medlemmer er velkomne til Årsmødet.

Dagsorden:

-   Valg af dirigent

-   Beretning om lokalafdelingen

-   Aflæggelse af regnskab

-   Valg af lokalafdelingsformand

-   Valg af afdelingskasserer

-   Valg af afdelingsnæstformand

-   Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af

    menige bestyrelsesmedlemmer

-   Valg af afdelingsrevisor og – suppleant

-   Eventuelt

Højt skum og vel mødt

Bestyrelsen


Listen over alle Danske Ølentusiasters kommende arrangementer finder du her!