Generalforsamling 2007

Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 2007 blev afholdt d. 17. marts i Odense Congress Center. Inden generalforsamlingen var der mulighed for at smage et udvalg af Fynsk-producerede øl.

Generalforsamlingen blev indledt med kåringen af Årets Bryggeri og Årets danske Ølnyhed 2006. Årets Bryggeri blev Mikkeller, og Årets danske Ølnyhed blev Bryggeriet Vestfyens Willemoes Jul 2006, der var en klar nummer 1 i såvel første som anden runde af afstemningen. Thisted Bryghus Jule Stenøl blev nummer 2, og Mikkellers Beer Geek Breakfast Draft Version blev nummer 3. Henrik Sørensen og Martin Fisker fra Bryggeriet Vestfyen modtog prisen for Årets danske Ølnyhed 2006, og Mikkel Bjergsø og Kristian Keller, tilsammen Mikkeller, modtog prisen for Årets Bryggeri 2006.

Landsbestyrelsens beretning, der blev fremlagt af Landsformanden og regnskabet for 2006, der blev gennemgået grundigt af den økonomiansvarlige, blev  godkendt af Generalforsamlingen.

For anden gang blev der på Generalforamlingen uddelt en pris til Årets Lokalafdeling. Odense var en klar kandidat og, fortjent, den anden modtager af denne pris. Lokalformand Søren Christensen og Lokalnæstformand Niels Christiansen, der modtog prisen, var tydeligt meget glade for denne berettigede påskønnelse af det store arbejde ikke mindst disse to har gjort i Odense.

Marttin Nielsen fremlagde planerne for en European Beer Festival i København i 2008. Generalforsamlingen var meget positivt stemt, så diskussionen gik i højere grad på detaljer end på planen som sådan.

Den økonomiansvarlige fremlagde landbestyrelsens forslag til budget for 2007, og uændret kontingent for 2008. Begge dele blev meget positivt modtaget af Generalforsamlingen.

Den nye Landsbestyrelse

Joan Ilsøe Sørensen

Danske Ølentusiasters landsbestyrelse ser efter generalforsamlingen ud som følger:

  • Anne-Mette Meyer Pedersen, Landsformand
  • William Jacobsen, Økonomiansvarlig
  • Bjarke Christensen
  • Ryan Bendesen
  • Flemming Madsen
  • Joan Ilsøe Sørensen
  • Kaj-Erik Nielsen

Da bestyrelsen endnu ikke har konstitueret sig, er kun de Generalforsamlingsvalgte porteføljer nævnt.

Michael Norsker modtog ikke genvalg.

Ølsmagning

Generalforsamlingen blev afsluttet med ølsmagning og ølforedrag under ledelse af den altid veloplagte Carsten Berthelsen.

Årets danske Ølnyhed 2006

Martin Fisker og Henrik Sørensen glæder sig over valget sammen med Landsformanden.

Årets Bryggeri 2006

Kristian Keller og Mikkel Bjergsø - tilsammen Mikkeller.

Årets Lokalafdeling 2006

Niels Christiansen og Søren Christensen med pokal og plakette