UNDER DISSE GODT-AT-VIDE LINIER - kan du se vores kommende aktiviteter

Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Aalborg arrangerer årligt 10 smagninger.

Disse smagninger foregår oftest hos Vinspecialisten Aalborg.

  

Og de koster sædvanligvis 200,-

Men det sker at vi laver arrangementer som er dyrere og derfor er vi nødt til at tage en højere pris...

Deltagelse kun mod forudtilmelding og forudbetaling!
Vi lukker for tilmelding knapt en uge før arrangementet af hensyn til indkøb af øl og planlægning og indkøb af mad

- så tilmeld dig i god tid. Vi har max plads til 72.

TILMELDING foregår bindende og senest klokken 18:00 tirsdagen før arrangementet foregår

til Tommy Hjeds via hjeds(at)remove-this.tdcadsl.dk

Forhåndsbetaling foregår til Tommy Hjeds - STRAKS efter tilmeldingsfristen

KONTO 9280  458 560 9396 (SparNord bank). 

Når du tilmelder dig er det vigtigt at opgive arrangementets dato og titel

samt dit medlemsnummer og navn og navne og medlemsnumre på dem du tilmelder.

Du vil modtage en mail om at din tilmelding til xx-arrangement, xx-dato forxx-personer er registreret

og at du senest xx-dato skal have indbetalt xx-kroner...

DU ER ALTSÅ FØRST SIKRET EN PLADS NÅR DU HAR BESTILT OG BETALT

- FULDSTÆNDIGT SOM UDE I DEN ØVRIGE VIRKELIGE VERDEN...

Se mere 

Listen over alle Danske Ølentusiasters kommende arrangementer finder du her!


Det er langt fra forbudt at deltage i arrangementer i andre lokalafdelinger, så hold dig ikke tilbage!  

 

Lokalafdeling Aalborg
Sted:
Ølmærkesteder i Aalborg
Vi starter på banegården i Aalborg - men det er muligt at støde til, hvor man vil og når det passer bedst med at man har tid og lyst...
9000 Aalborg
Kontakt:
Gert Svanborg Sloth
Uddeling af Dansk Ølmærke i Aalborg
4 juni 2016 - 10:00 til 18:00

Vi vil som sædvanligt drage på rundtur og give en lille peptalk og overlevere diplom samt hæder og ære.

TIDSPLAN:

10:07 Tog mod Støvring fra Aalborg Station

10:30 Bisgaards Vinhandel

11:07 Tog mod Aalborg

11:40 Vinspecialisten

12:10 Salling Super

12:40 The Irish House

13:00 John Bull Pub Aalborg

14:00 The Wharf

15:00 Søgaards Bryghus / The Missing Bell Brewpub

16:00 Cafe Luna

17:00 Basement Beer Bar

Lokalafdeling Aalborg
Sted:
C. W. Obels Plads
9000 Aalborg
Kontakt:
Tom Christensen
Tlf.: 20726484
Mød DØE ved De amerikanske Dage i Aalborg
1 juli 2016 - 15:00 til 19:00

Som i fjor har Danske Ølentusiaster i Aalborg fået mulighed for at reklamere for øllet og foreningen i en ølhytte på C.W. Obels Plads i forbindelse med De Amerikanske Dage i Aalborg.

Vi præsenterer gratis smagsprøver af lækkert øl fra Årets Bryggeri 2015, Thisted Bryghus samt fra Hornbeer, som gennem en årrække er blevet kåret som Årets Bryggeri.

Der bliver brug for nogle udadvendte ølentusiaster til at hjælpe - kontakt primus motor & præsident for projektet, Tom Christensen.

Når vi nærmer os begivenheden vil der komme flere oplysninger ud.

Lokalafdeling Aalborg
Sted:
C. W. Obels Plads
9000 Aalborg
Kontakt:
Tom Christensen
Tlf.: 20726484
Mød DØE ved Amerikanske Dage i Aalborg
2 juli 2016 - 11:00 til 16:00

Som i fjor har Danske Ølentusiaster i Aalborg fået mulighed for at reklamere for øllet og foreningen i en ølhytte på C.W. Obels Plads i forbindelse med De Amerikanske Dage i Aalborg.

Vi præsenterer gratis smagsprøver af lækkert øl fra Årets Bryggeri 2015, Thisted Bryghus samt fra Hornbeer, som gennem en årrække er blevet kåret som Årets Bryggeri.

Der bliver brug for nogle udadvendte ølentusiaster til at hjælpe - kontakt primus motor & præsident for projektet, Tom Christensen.

Når vi nærmer os begivenheden vil der komme flere oplysninger ud.

Lokalafdeling Aalborg
Sted:
Turbinetorvet i Nordkraft
Kjellerups Torv 1
9000 Aalborg
Kontakt:
Eigil Myrhøj Nielsen
Tlf.: 2331 9638
Øllets Dag 2016
3 september 2016 - 10:00 til 16:00

Aalborgs nye Øllets Dag udvalg nedsat på Årsmødet 2015 arbejder med at sørge for at der fremadrettet realiseres Øllets Dag i Aalborg, som en udadvendt årlig begivenhed.

Der arbejdes hårdt i kulissen for at lave et udadvendt tiltag på Turbinetorvet i Nordkraft lignende det vi lavede i 2011.

 

Lokalafdeling Aalborg
Sted:
Vinspecialisten Aalborg
Vingårdsgade 13-15
9000 Aalborg
Kontakt:
Tommy Hjeds
Årsmøde 2016 + smagning ved landsformanden og "hendes kone"
15 oktober 2016 - 14:00 til 19:00

Årsmøde (fra 14:00 til 15:00)

herefter ølsmagning ved Landsformand Anne Lise Knørr og Steen Knørr (fra 15:00 til 19:00)

Den 15. oktober er der Årsmøde i Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Aalborg. Mødet afvikles i følge vedtægterne og foregår i tidsrummet 14:00 til 15:00. Der kræves hverken tilmelding eller betaling for at deltage.Vi giver endda alle fremmødte en en bette øl.

 

Medbring gyldigt medlemskort. Kun medlemmer hjemmehørende i Lokalafdeling Aalborg har stemmeret.


Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om lokalafdelingen
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde inden 1. oktober 2016)
5. Valg af Lokalafdelingsformand
6. Valg af lokalafdelingsnæstformand
7. Beslutning om antal af menige bestyrelsesmedlemmer og valg af disse
8. Eventuelt

Herefter er der ordinært medlemsmøde med ølsmagning ved Anne Lise og Steen Knørr.

SENESTE MULIGE TILMELDING er tirsdag den 11. oktober klokken 18.

Lokalafdeling Aalborg
Sted:
Vinspecialisten Aalborg
Vingårdsgade 13-15
9000 Aalborg
Kontakt:
Tommy Hjeds
Julefætter 2016
19 november 2016 - 15:00 til 19:00

Julefætter afvikles traditionen tro tredie lørdag i november...

Det er uden tvivl det af vores arrangementer som har størst tiltrækningskraft på medlemmerne!

Igen i år vil der som altid være kinesisk lotteri med gode præmier - så medbring held og lidt skillinger... 

Vi siger bestemt ja tak til lidt hjælp i forhold til at skaffe sponsorpræmier.

Prisen for deltagelse i denne juleølsmagning med dejligt mad og hyggeligt samvær i tidsrummet 15:00 til 19:00 er 200,- pr. medlem.

Bindende tilmelding foregår som sædvanligt til Tommy via

hjeds(at)tdcadsl.dk