Dansk Ølmærke

Dansk Ølmærke 2012 uddeles til 72 ølsteder rundt om i Danmark. I forhold til sidste uddeling er der kommet 20 nye ølmærkemodtagere med på listen, medens 5 tidligere modtagere af Dansk Ølmærke af forskellige årsager er strøget.

Formålet med Dansk Ølmærke er dels at oplyse foreningens medlemmer samt andre med interesse for øl, om ølsteder og spisesteder, hvor man kan få en særlig øloplevelse, dels at give disse steder en anerkendelse og en opmuntring til at fortsætte indsatsen for det gode øl.

Dansk Ølmærke tildeles på baggrund af indstillinger fra lokalafdelingerne i Danske Ølentusiaster. De aktuelle oplysninger er indsamlet i perioden august – december 2011.

Tidligere blev Dansk Ølmærke uddelt i 3 udgaver: Guld, Sølv og Bronze. Men fra og med Dansk Ølmærke 2010 blev det ét mærke og alle modtagere af Ølmærket, modtager samme diplom. Ved kun at uddele ét mærke, melder Danske Ølentusiaster klart og utvetydigt ud, at hos denne modtager af Ølmærket, kan man forvente en særlig øloplevelse.

Diplomet, som er det synlige bevis på at et ølsted har modtaget Dansk Ølmærke, er designet af Mediegrafikerelev Jane Rasmussen, Syddansk Erhvervsskole, Odense

Kriterierne

For at få tildelt Dansk Ølmærke, skal der overordnet være et godt udvalg af øl, der behandles ordentligt og serveres i et godt miljø.

Der lægges bl.a vægt på:

 • Ølstedet anbefales af Lokalafdelingen
 • Et antal lokale/regionale øl og/eller et antal internationale øl
 • God bredde i øltyperne og/eller specielle øltyper som f.eks. cask/trappist/gueuze
 • Brew pub med rimelig bredde og udskiftning af kvalitetsøl
 • Dedikation og tæft for det gode øl
 • Et egentligt og opdateret ølkort
 • Personale med ølviden
 • Øl serveret ved rette temperatur
 • Gæstehaner
 • Udskiftning af øllet f.eks.. i forhold til årstiden, lokale nyheder o.l.
 • Øl serveret i korrekte glas
 • Mad og øl
 • Miljøet og de geografiske hensyn

Geografiske hensyn betyder, at en særlig øloplevelse også må vurderes ud fra ølstedets beliggenhed og kundegrundlag.

Historien om Dansk Ølmærke

Dansk Ølmærke uddeltes tidligere i tre kategorier: Guld, sølv og bronze.

Dansk Ølmærke i Guld uddeltes til helt unikke ølsteder, der havde et stort udvalg, herunder øl, der var meget sjældne i Danmark. Der serveredes med respekt, dvs. ved rigtig temperatur i det rigtige glas. Endvidere ville stedet have en stor ølviden, således at også begyndere indenfor øl kunne få gode råd og vejledning.

Et ølsted, der modtog Danske Ølmærke i Sølv var tæt på Dansk Ølmærke i Guld, men der manglede små detaljer i en enkelt kategori eller to. Det ville stadig være en stor, kvalitetsmæssig oplevelse at få en øl på et sted, der havde modtaget Dansk Ølmærke i Sølv.

Et ølsted, der modtog Dansk Ølmærke i Bronze serverede godt øl, men havde måske mindre viden eller forkerte glas. Det er i den forbindelse vigtigt, at gøre opmærksom på, at det var et fåtal af danske ølsteder, der kom i betragtning til et Dansk Ølmærke, hvorfor et mærke i enten Guld, Sølv eller Bronze under alle omstændigheder var et udtryk for en god øloplevelse.

Første uddeling fandt sted i 2003, hvor der blev uddelt 20 mærker, heraf 4 i Guld. Herefter fulgte uddelinger i 2004 - 45 mærker, heraf 5 i Guld og 2007 - 57 mærker, heraf 7 i Guld.

Fra og med Dansk Ølmærke 2010 blev det ét mærke og alle modtagere af Ølmærket, modtager samme diplom. I alt 57 ølsteder modtog et Dansk Ølmærke 2010.