Generalforsamling 2009

Som det har været tilfældet de seneste år var der en ølsmagning før Generalforsamlingen, men i år var det ikke en fynsk ølsmagning, derimod en smagning af de øl der havde deltaget i anden runde af afstemningen om Årets danske Ølnyhed 2008.

Generalforsamlingen blev indledt med kåringen af Årets Lokalafdeling, Årets Bryggeri og Årets danske Ølnyhed.

Årets Lokalafdeling blev Lokalafdeling Esbjerg, der i årevis har manifesteret sig som en af de meget initiativrige lokalafdelinger i foreningen. Lokalformand Jacob Sørensen modtog vandrepokal og plakette sammen med et par stykker af den store gruppe af aktivister lokalafdeling Esbjerg er velsignet med.
  
Årets Bryggeri 2008 blev, for anden gang, Mikkeller, der som sædvanligt gjorde sig bemærket ved et meget stort antal innovative nye øl. Mikkeller vandt på stemmer fordelt på hele 12 øl, hvoraf 2 gik videre til den endelige afstemning om Årets danske Ølnyhed.
 

Gunhild og Jørgen med beviset på Hornbeers succes allerede første år.

Årets danske Ølnyhed 2008

...blev det nystartede Hornbeers Caribbean Rumstout.
 

Efter et meget turbulent år, hvor bryggeriet nedbrændte og et nyt skulle bygges op, havde Jørgen Fogh Rasmussen ikke forventet at slå så stærkt igennem i afstemningen, men Caribbean Rumstout gjorde rent bord ved først at få flest stemmer i det rekordstore felt i første runde, og dernæst gentage dette i den afgørende anden runde.
 

Generalforsamlingen

Landsbestyrelsens beretning, der blev fremlagt af Landsformanden og regnskabet for 2008, der, i den økonomiansvarliges fravær, blev gennemgået grundigt af foreningens bogholder, blev, efter nogle spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen, godkendt af Generalforsamlingen.

 
 
Pausen, der var hårdt tiltrængt efter gennemgangen af regnskabet, bød på smagsprøver på Årets danske Ølnyhed 2008, Caribbean Rumstout.

Efter pausen var Landsbestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen til debat, suppleret med indkomne forslag til vedtægtsændringer fra Jack Melchior og Lokalafdeling Aalborg.

Efter en lang og meget grundig gennemgang og diskussion blev Landsbestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen vedtaget punkt for punkt med ganske få, sproglige og logiske, ændringer.

 
 
Foreningens bogholder fremlagde herefter Landbestyrelsens forslag til budget for 2009. Budgettet blev, efter nogle spørgsmål fra forsamlingen, vedtaget med overvældende flertal.

 
 
Næstsidste punkt på Dagsordenen var valg af Landsbestyrelsesformand, Økonomiansvarlig og øvrige landsbestyrelsesmedlemmer. Flemming Madsen og Ryan Bendesen havde valgt ikke at genopstille. Da der kun var én kandidat til posten som Landsformand og én kandidat til posten som Økonomiansvarlig blev disse valgt uden afstemning, men til de 5 øvrige pladser i Landsbestyrelsen stillede 6 kandidater op. En skriftlig afstemning resulterede i følgende sammensætning af Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse efter Generalforsamlingen:
 
Anne-Mette Meyer Pedersen, Landsformand
Poul Erik Jensen, Økonomiansvarlig
Hannah Poulsen
Bjarke Christensen
Kaj-Erik Nielsen
Bo L. Jensen
Michael Gorm

Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Bo L. Jensen som Landsnæstformand.

Efter Generalforsamlingen var der spisning, og herefter ølsmagning ved Rolf Nielsen, som, gennem nogle eksempler, leverede en både meget oplysende og meget underholdende indføring i øllets mangfoldige verden.

Poul Erik Jensen og Michael Gorm - nyvalgte til Landsbestyrelsen.
Jack, Ole og Jakob med pokal og plakette for Årets Lokalafdeling
...det er hårdt at være til Generalforsamling!
Årets danske Ølnyhed