Fr.sund Nyt Oktober 2010
Kære Frederikssundske Ølentusiaster

Efter et veloverstået årsmøde, hvor jeg ærbødigst takker for genvalget, tager vi hul på endnu et år med en masse spændende ølarrangementer. Der bliver både vores almindelige medlemsmøder, men også Ølfestivaler, bryggeribesøg, øldag og mange flere arrangementer i Frederikssund. Vi vil også prøve om det skulle være muligt at få lavet en bryggedag, hvor interesserede kan få lov til at prøve kræfter med ølbrygning. Men det kommer vi tilbage til.

Resten af mailen kommer til at omhandle:

  • Næste medlemsmøde - Humlefestival
  • Sidste medlemsmøde - Belgisk ølsmagning og årsmøde
Humle festival

Emnet for vores næste møde er "Humlefestival".

Som I måske har set i sidste Ølentusiasten, så havde vores egen "humlenørd" Per fået omtalt sit humleprojekt i en rigtig flot artikel.

Per vil forsøge at leve op til emnet med en festforestilling af dels øl med masser af humle, dels smagsprøver på forskellige måder at bruge humle på.

Udvalget af øl er ikke helt fastlåst endnu, men der vil være øl fra lande, som ikke er helt almindelige når vi taler om humlet øl. Ud over dansk mikrobryg, vil der være øl fra Sverige, Tyskland, England og USA. Måske Norge og Belgien kommer med også.

Per ser frem til en lige så festlig aften, som da han havde pilsner på programmet.

Vi starter kl. 18.30 med spisning og kl. 19.30 går vi igang med "festivalen"

Prisen er 75,- for maden og 75,- for smagningen.

 

Sidste medlemsmøde - Belgisk øl

54 personer var der til smagning ved vores sidste møde. Og de fik en uforglemmelig aften i selskab med Ralf fra "Det belgiske hus", som er dansk importør af Belgiske øl.

Vi startede sædvanen tro med en god gang aftensmad og her var der lavet en stor gang kylling i Leffe med Ris til. Og dertil drak vi naturligvis Leffe, både Blonde og Bruine.

Efter maden, gik vi i gang med vores årsmøde. Dette blev meget kort, idet at hele bestyrelsen hurtigt blev genvalgt på én gang, der var ingen uden for bestyrelsen der ønskede at stille op, så det var en simpel afstemning.

Bestyrelsen ser således ud:

Formand                                                               Bo Bjørholm
Næsteformand                                                      Lars H Jensen
Bestyrelsesmedlem                                               Lone Sørensen
Bestyrelsesmedlem                                               Per Jørgensen
Bestyrelsesmedlem                                               Ib Eland

Vores 2 repræsentanter i Regionsbestyrelsen havde begge valgt at trække sig, og her blev følgende valgt ind:

Repræsentant for Frederikssund                           Per Jørgensen
Suppleant                                                               Bo Bjørholm

Tak til Arne Haarh og Vagn Sørensen som gennem flere år har klaret denne tjans.

Beretningen fra formanden indeholdte bl.a. en gennemgang over de emner vi har haft det forløbende år. Derudover en statistik over vores medlemstal, hvor Frederikssund har fremgang, modsat både på lands og regions niveau, hvor der er tilbagegang.

Jeg er overbevist over at det er på grund af de hyggelige rammer, som de frederikssundske medlemmer er med til at skabe på vores medlemsmøder, som giver flere og flere lyst til at deltage i vores arrangementer.

Vi havde besøg af Regionsformand Niels Thiim, som hjalp til med at vi klarede os godt igennem vores årsmøde. Tak for besøget Niels.

Efter et veloverstået årsmøde så var det tid til at smage Belgisk bryg.

Ralf førte os underholdende igennem 10 forskellige øl af meget forskellig karakter og absolut ikke alle hvad vi forbandt med belgisk øl. Men helt sikkert en meget spændende aften med masser af dialog mellem deltagerne.
 

Efter fordraget, var der mulighed for at købe øl fra det Belgiske hus, hvilket mange benyttede sig af, da det ikke var øl man kan finde i de almindelige dagligvare butikker.

 

 

Højt Skum

På bestyrelsens vegne

Bo Bjørholm

 

Tilmeldingsfrister:

Medlemsmøde med Humlefestival d.  3. november
- Tilmelding seneste søndag d. 31. oktober