Kære medlemmer


Her et par dage efter lokalafdelingens årsmøde, hvor imponerende 57 gav fremmøde på Braunstein på Køge Havn, kan I i dette nyhedsbrev orientere jer om følgende:


•    Køge Øldag 2013,
•    Ølrejsen 2013,
•    Øllets Dag den 7. september 2013,
•    Årsmødet den 11. september 2013,
•    Næste arrangement  - bomberegn i Køge – Humlebomber

 

Køge Øldag 2013

Med 2.065 gæster har dagen fået megen medieopmærksomhed, og vi har modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger fra udstillere og evalueringer fra de frivillige. Tilbagemeldinger som vi indgå i det videre arbejde, så herfra skal der lyde en stor tak fordi I tog jer tid dertil.

 

Ølrejsen 2013

Man hiver 6 hektiske dage ud af kalenderen. Finder 103 deltagere – og kombineret med muligheden for at smage flere hundrede forskellige bryg, ja, så har man opskriften på en succésfuld ølrejse.


Og det blev en fantastisk ølrejse. Begge busser udgik fra Danmark, og nord for Dresden skiltes vi, for at køre hver sin ølrute (Bus 1 med udgangspunkt i Turnov og Bus 2 med udgangspunkt i Benesov) og efter 3 nætter mødtes vi fredag aften til fælles aftenfest i Louny til middag og lokal DJ.


Om lørdagen fragtede 2 tjekkiske busser os til Zatec, hvor den 56. humle-festival var i fuld gang. Og da alle 103 deltagere var iklædt ens T-shirt med et godt budskab skrevet på tjekkisk, var der rettet megen opmærksomhed på os, og mange ønskede at købe den T-shirt vi bar eller blive fotograferet med os. Det blev også et glædeligt gensyn med Pivovar Nomád som deltog i Køge Øldag 2013, og ikke mindre da Denisa smed sin egen T-shirt for at iføre sig vores.


En fyldigere rejseberetning kommer i en senere udgave af ØLentusiasteN, men allerede nu arbejdes der på en ny rejse næste år. Vi forventer at alle detaljer vil være på plads omkring årsskiftet 2013/2014. 

 

Øllets dag i St.Heddinge

I samarbejde med BYGMA i St. Heddinge var lokalafdelingen på plads og der blev uddelt smagsprøver på en lang række spændende øl, såsom de 3 fra Rochefort, de 2 fra Westmalle, diverse Hornbeer, irske håndbryg, tyske weizenstarkbock, og diverse danske bryg fra bl.a. Vesterhavsbryggeriet. Med hjælp fra Rie fra landsforeningens sekretariat i netop St. Heddinge, og Knud og Carsten fra bestyrelsen blev der endvidere uddelt foreningsmateriale o.l.


Arrangementet blev behørigt omtalt og annonceret i Stevnsbladet.

 

Årsmødet 2013

I år havde vi henlagt lokalafdelingens ordinære årsmøde til Braunstein’s hyggelige besøgslokale på Køge Havn, og omgivet af sjældne og kostbare whisky-flasker. Og der var fuldt hus – 57 gav fremmøde incl. landsfor-eningens økonomiansvarlige, Poul-Erik fra Næstved. Lokal rekord når det drejer sig om årsmøder, og undervejs kunne der hentes øl fra de 6 haner som Braustein havde stillet til rådighed for lokalafdelingens medlemmer.


Michael fra Braunstein bød velkommen til Braunstein, og gjorde opmærksom på, at man på et bryggeri gerne må drikke øl, og løbende var der medlemmer der benyttede vindeltrappen op og ned.


Med Evy som myndig dirigent kom vi gennem mødets dagsorden, og det var samtidig den hidtidige lokalformands sidste beretning, inden han vil anvende titlen ”Emeritus”. Hvis man klikker her, vil man kunne læse den skriftlige beretning, der dannede grundlag for den mundtlige.


I bestyrelsens beretning kom Thomas ind på sæsonen 2012/2013, og de mange udadvendte aktiviteter, lokalafdelingen har været involveret i, og i vanlig stil tog beretningen 3 kvarter, før end der var debat og spørgsmål, men mest roser fra de fremmødte til lokalafdelingens bestyrelse.


I fravær af Paul – lokalafdelingens økonomichef – orienterede Thomas om lokalafdelingens økonomi, og oplyste endvidere at regnskabet for Køge Øldag 2013 og Ølrejsen 2013 endnu ikke var afsluttet.


Som tidligere meddelt skulle der vælges ny formand og derudover 2 nye bestyrelsesmedlemmer, idet lokalafdelingens Art Director, Kim, og vores økonomichef, Paul, valgte at udtræde af bestyrelsen.


Bestyrelsen indstillede Gert Højer Petersen som ny formand, og med Gert’s erfaring med administration og planlægning, er kompetencerne således i orden for at kunne videreudvikle Køge lokalafdeling. Gert var endvidere dybt involveret i dette års Tour de Bieré. Gert blev enstemmigt valgt.


Som lokalnæstformand genvalgtes Jan Schmidt, og derudover består bestyrelsen det næste års tid af: Christina Petersen, Knud Jensen, Carsten Holløse, Kim H. Jepsen og Karsten Nielsen. På førstkommende bestyrelsesmøde vil den nye bestyrelse konstituere sig. I næste nyhedsbrev  bringer vi foto af den nye bestyrelse, og de der har specialopgaver udenfor bestyrelsen.


For at give bestyrelsen endnu mere plads til at arbejde, havde man i forvejen meddelt, at økonomiposten ville blive trukket ud af bestyrelsen, idet lokalafdelingen ikke længere er en ”bolsjebutik”. Som økonomichef vil Hanne Larsen varetage lokalafdelingens økonomi. Hanne er uddannet indenfor faget og har arbejdet med økonomi i godt 40 år.


Endvidere vil Kim det næste års tid fortsat designe lokalafdelingens teasere og andet foreningsmateriale, og være registeret som Art Director.


Den afgående formand, Thomas, vil det næste års tid fremover udfylde rollen som lokalafdelingens pressechef, således vi sikrer, at lokalafdelingen fortsat vil være en del af det lokale pressebillede, og samtidig forfatte de nyheds-breve der udsendes.
Under punktet eventuelt bragtes forslag på bane, inden næstformanden, Jan, takkede Paul, Kim og Jan for den energi der er lagt i foreningsarbejdet, og overrakte en erindringsgave der med garanti ikke varer længere end udløbsdatoen på de spændende bryg. Men de smukke ord bevares.


Sluttelig takkede den afgående formand dirigenten for den store indsats, og ønskede den nye bestyrelse god vind fremover, hvorefter de fremmødte stimlede sammen omkring de 6 haner fra Braunstein.

 

Humleregn over Køge

Tirsdag den 8. oktober 2013 tager vi hul på efterårets arrangementer, og det bliver en aften med humleregn og med høje IBU oktantal. Hvis man klikker her, kommer man frem til teaseren, og husk at der vil være åbent for tilmelding til dette arrangement fra søndag den 15. september 2013, kl. 12.00 via koegeale.eventbrite.com


Sluttelig ser vi frem til at byde vore medlemmer velkommen til næste arrangement, tirsdag den 8. oktober 2013 hos Hugo’s i Køge.


De bedste hilsner
Bestyrelsen
DØE Køge – Danmarks bedste lokalafdeling

 

Formandsskifte

Et KÆMPE tak

Fra ølrejsen