Kære medlemmer!

Vi skriver nu 2015, og vi tager samtidig hul på anden del af sæsonens aktiviteter, men dette nyhedsbrev vil primært være nyheder fra bestyrelsen, og ikke nyheder fra lokalafdelingens normale signatur, så i dette nyhedsbrev vil man kunne orientere sig om følgende:

  • Amerikansk aften
  • Ølvalget 2014
  • Ny dato for smagning af de 10 finalister – Årets Ølvalg 2014
  • Ny procedure f.s.v. angår tilmelding til lokalafdelingens aktiviteter
  • Tak til Kim Ovesen lokalafdelingens art director – afløser søges
  • PUBCRAWL – i bus

Amerikansk aften – mandag den 19. januar 2015!

Behøver vi at anføre, at vi igen igen etc. kan melde alt udsolgt til den interessante smageaften, og det er selvfølgelig noget af et luksusproblem, og har givet anledning til at bestyrelsen igen har drøftet muligheden for et nyt tiltag med henblik på at komme omkring det evigt tilbagevendende problem for Køge Lokalafdeling. Pladsmangel – se senere i dette nyhedsbrev.

 

Ølvalget 2014!

En gang om året vælger medlemmerne af Danske Ølentusiaster Årets ølnyhed i kategorien ølnyheder op til 6,0 og ølnyheder over 6,0%. Og endnu engang har de danske brygmestre og bryggerier været på overarbejde, idet det er lykkedes dem at overgå sidste års antal ølnyheder på 823. Og fra mandag den 19. januar 2015 er det muligt at stemme om Årets ølnyhed 2014, ved at klikke ind på http://www.ale.dk/index.php?id=9862

Ved at deltage i afstemningen er der mulighed for at vinde en god præmie, og at det ikke er umuligt så vi sidste år, hvor en af lokalafdelingens medlemmer vandt 2 entré billetter til ølfestivalen i maj samt en håndfuld smagepoletter. Vi ved jo godt at det er umuligt at have smagt alle nyheder, men vi kan jo opfordre til at man ”tænker globalt – og dermed stemmer lokalt”, og der er faktisk flere ølnyheder fra bryggerier i Køge-området.

Men når første runde er afviklet, finder man de 5 kandidater i hver kategori, som i sidste ende kæmper om den endelige hæder, og vanen tro skal vi smage på kandidaterne ved et arrangement i februar 2015.

Ny dato for smagningen af Årets ølnyheder 2014!

For at skabe flere pladser til denne smagning, fremrykker vi smagningen fra tirsdag den 24. februar 2015 til søndag den 22. februar 2015, kl. 19.00. Normalt er Hugo’s lukket på dette tidspunkt, men vi har aftalt med Thomas Madsen at vi prøver at flytte et arrangement til en aften hvor Hugo’s er lukket, hvilket vil betyde flere pladser til smagningen af Årets ølnyheder 2014. Vi håber at vi på denne måde kan imødekomme nogle af pladsproblemerne – for udvide Hugo’s er umuligt. Kælderen er fredet. Hugo’s vil være åbent fra kl. 18.00.

Tilmelding til denne smagning sker som altid søndagen efter næste arrangement altså søndag den 25. januar 2015, men der vil blive udsendt en reminder kort forinden.

 

Ny procedure omkring tilmelding til lokalafdelingens smagninger!

Udover foranstående tiltag, hvor smagningen flyttes til en søndag, oprettes der venteliste til hver smagning, hvor man kan blive skrevet op , HVIS MAN IKKE FIK PLADS til den aktuelle smagning. Det betyder:

  • At man til næste smagning vil blive indbudt forlods til smagningen.

Formålet med denne procedure er, at nå så langt ud som muligt blandt vore medlemmer, så også de, der normalt ikke har mulighed for at deltage, eller ikke nåede at komme med, kan deltage i smagningerne. Det er således kun medlemmer på venteliste, som inviteres og kommer med forlods, og med mulighed for at købe 2 billetter med angivelse af medlemsnummer og navn på deltagere.

Det kan selvfølgelig ske, at det ikke lige var den smagning, der stod øverst på ønskelisten man forlods inviteres til, men det er dog et forsøg på at nå bredere ud.

 

Tak til Kim Ovesen - lokalafdelingens mangeårige art director!

Efter næsten 6 år som kreativ bagmand bag lokalafdelingens teasere, som i høj grad har været med til at cementere lokalafdelingens succés og fremgang, har Kim Ovesen valgt at sige stop. Kim har sit eget firma i Greve – Kommunikator A/S - et kreativt reklameværksted - og det vil fremover være her han vil lægge al sin energi.

Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Kim igennem årene, og mange af de publikationer, som Kim har stået bag, lever stadig. Lokalafdelingens 10- års festskrift – det meget markante logo bag Køge Øldag, den flotte udsmykning af vor årlige stand på Køge Messen, den grafiske opsætning af lokalafdelingens publikationer, ølrejser etc. etc. 

Køge Lokalafdeling har med Kim som den kreative bagmand, sat nye standarder for hvordan en lokalafdeling kan markere sig. Mange lokalafdelinger har med rette været misundelig på os, og skal vi opremse alt det du har bidraget med, ja, så taber vi næsten pusten. Herfra skal der lyde mere end en højlydt TAK for det du har bidraget med gennem årene.

 

Afløser søges!

Der betyder så også, at vi søger Kim’s efterfølger. Så er der en eller flere blandt vore medlemmer, der har lyst til at arbejde med det kreative (husk teksten får man næsten altid leveret grydeklart af lokalafdelingen pressechef), så kontakt lokalafdelingens formand, Gert på telefon 40 87 95 18 eller mail gert.hoejer.petersen(at)remove-this.ale.dk

 

PUBCRAWL – i bus!

Vi har i sæsonprogrammet annonceret med ”En-ud-af-huset-oplevelse” i april måned. Og lige nu arbejdes der med at denne aktivitet placeres enten lørdag den 11. april eller lørdag den 18. april 2015. Der vil være tale om en bustur rundt til forskellige pubs på Sjælland – en britisk tradition, hvor man tager rundt om besøger nabobyernes pubs og får en forfriskning. Udflugten slutter i Hugos til såkaldt ”fri leg”. Så sæt allerede nu X ud for begge datoer, og afvent nyt i et kommende nyhedsbrev.

Sluttelig vil der være endnu flere nyheder i det nyhedsbrev der udsendes i slutningen af uge 4 og få dage efter den amerikanske aften. Det er også i dette nyhedsbrev at vi præsenterer programmet for årets ølrejse 2015.

De bedste hilsner

Køge Lokalafdeling – Danmarks bedste lokalafdeling

Bestyrelsen

 

Julebryg 2014