Efter Øllets Dag

På denne side er det meningen, at billeder og tekst fra de lokalafdelinger, som fejrede Øllets Dag skal sættes ind. Den vil derfor først kunne blive udfyldt efter afholdelsen.

Øllets Dag Udvalget opfordrer derfor lokalafdelinger med Øllets Dag til efter afviklingen, at sende billeder og tekst til os. Send til od2017@ale.dk, så får foreningens kommunikationsansvarlig, Jean Tonnesen, og ØLentusiastenNs redaktør, Ole Madsen og redaktøren af denne hjemmeside besked samtidig.

Vi forsøger at gøre alle billeder på denne hjemmeside klikbare (det virker desværre ikke alle steder), så du ved at klikke på dem i langt de fleste tilfælde vil kunne se dem i større størrelse end de bliver vist på skærmen, når du åbner for den pågældende side.