Affald 

Ved risiko for svineri bør man have affaldsbeholdere eller plastsække. En anden mulighed er at låne / leje en container hos en vognmand. 

Afregning

Husk at aftale pris og at afregne med de bryggerier, der er involveret.

Afterparty

Overvej om I skal lave et efter-øllets-dag arrangement, hvor man takker de personer, som hjalp til ved arrangementet. 

Annoncering

Måske kan man få en cityforening, handelsstandsforening, pengeinstitutter eller andre til at sponsere en annonce.

Banner

Kan købes hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet. 

Beachflag

Kan købes hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet.

Borde

Udstillere, der kommer med stande, husker sjældent borde. Kan måske lånes på en skole eller i en kantine. 

Brandvæsen

Altid en god idé at tage kontakt med det lokale brandvæsen.

Brød

Kontakt den lokale bager og spørg, om han vil bage et antal brød / flûtes, bagt på mask fra et lokalt bryggeri eller håndbrygger. Giver god reklame også i pressen. 

Budget

Lav et budget før Øllets Dag og følg løbende op på det. 

Byttepenge

Husk at have nogle parat ved arrangementets start. I mange pengeinstitutter skal de bestilles.

Citýforening

Kontakt i god tid den stedlige cityforening eller handelsstandsforening for at aftale et evt. samarbejde. Hvad kan / vil de gøre for at markere dagen? Kan / vil de aktivere deres medlemmer med fokus på øllet på dagen eller muligheden for sponsorater?

Dankort

Kontakt et lokalt pengeinstitut for at høre, om der kan lånes en dankortautomat. Det er nemmere at få penge af folk, når man har en dankortautomat til betaling af smagsprøver, og især når det drejer sig om betaling for et nyt medlemskab. Også selv om der er en dankortautomat henne om hjørnet. 

Duge

Skal der være dug på bordene?

Ekstra poletter

Overvej at give medlemmerne ekstra poletter ved fremvisning af gyldigt medlemskort.

Elektronisk betaling

Overvej brugen af MobilePay eller Pay4it. Til betaling for andet end indmeldelser.

Flyer/folder

Laves så de passer netop til jeres eget arrangement. Materialer kan findes ved at gå ind på www.ale.dk login, for tillidsfolk, materialer og / eller skabeloner.

Forhandlere

Det behøver ikke kun at være bryggerier, der udstiller. Det kan også være den / de lokale forhandlere af øl. Husk at kontakte disse også, så de ikke føler sig forbigået. 

Forudbetaling

Overvej brugen af www.nemtilmeld.dk eller www.place2book.com.

Forklæder

For at øge synligheden i gadebilledet, kan der laves forklæder f.eks. med Øllets Dag logoet trykt øverst og f.eks. sponsorer / deltagende bryggerier / forhandlere etc. påtrykt. Skift evt. farve fra år til år, så forklædet bliver et samlerobjekt blandt hjælperne. 

Fotografering

Sørg for at der bliver taget en masse billeder. Aviserne elsker at få billeder.

Glas

Godt øl drikkes bedst af rigtige glas. Nogle steder tillader politiet imidlertid ikke dette. Check dette med politiet. Undersøg desuden, hvilke glas Danske Ølentusiaster, sekretariatet, tilbyder. 

Glasholdere

Kan købes hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet.

Hjælpere

Få aktiveret medlemmerne i god tid. Lav en navneliste med mailadresser og telefonnumre. Fordel opgaverne og ansvaret. 

Hvervematerialer

Kan bestilles hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet.

Kalendere

Udgiver kommunen / biblioteket / lokalaviserne en aktivitetskalender, så forsøg at få arrangementet på flest mulige steder, i så god tid som muligt. 

Kampagnepriser

Enkeltmedlemskab kr. 350,00 (nedslag på kr. 50,00)

Parmedlemskab kr. 500,00 (nedslag på kr. 50,00)

Kræver betaling kontant, med kreditkort eller MobilePay på Øllets Dag.

Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kasser/skåle

Husk kasser og skåle til poletter og andre småting. 

Kuglepenne

Kan bestilles hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet. 

Lejlighedsbevilling

Skal søges hos politiet og medbringes på Øllets Dag.

Logoer

Kan downloades fra www.ale.dk, login, for tillidsfolk, materialer. Der vil blive lavet et specielt Øllets Dag logo. Husk også jubilæumslogoet. 

Medlemmer

Udsend nyhedsbreve i god tid inden arrangementet, hvor medlemmerne informeres om arrangementet, opfordres til at deltage og til at tage venner og naboer med og opfordres til at melde sig som frivillige. Gør opmærksom på kampagnepriserne. 

Musik

Levende musik tiltrækker altid folk. Kan man få sponsorer på? Husk at der skal betales KODA-afgift! Bemærk desuden, at Danske Ølentusiaster ikke giver tilskud til musik. 

Oprydning

Husk altid at efterlade stedet i pæn stand. Måske skal der medbringes kost og fejeblad, affaldspøser og rengøringsgrej. 

Pavilloner/telte

Godt at have, specielt i dårligt vejr. Kan måske lånes af cityforeningen eller andre. Husk evt. sandsække som ballast. 

Pengekasse

Har man ikke en pengekasse, så tag en anden kasse med. 

Plakater

Plakater, der kan køres igennem en almindelig kopimaskine og man på den måde sætter sit eget budskab på, kan fås hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet. Bør sættes op rundt omkring i byen, i butikker, på værtshuse m.m. Husk at få dem taget ned igen. 

Poletter

Kan lånes hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet. 

Polititilladelse

Husk at søge om polititilladelse. 

Presse

Tag kontakt med den lokale presse eller brug de kontakter I har i forvejen. 

Rundstykker

Hvis der startes tidligt, skal der så være morgenkaffe og rundstykker?

Sandwichmænd

For at få ekstra opmærksomhed omkring arrangementet kan der laves sandwichskilte, som man kan gå rundt i byen med - og dele brochurer ud. 

Sponsorater

Udnævn en ansvarlig for tegning af sponsorater, så det bliver gjort. Sponsirater kan være andet end penge. Efter arrangementet laves der et "tak for hjælpen" brev eller mail til alle sponsorer, bryggerier, forhandlere.

Stand

Danske Ølentusiaster har et antal info-stande. Disse kan lånes hos regionen og i sekretariatet. 

Strøm

Skal der bruges strøm til fadølsanlæg etc.?

Trailer

Er der brug for en eller flere?

Trøjer/T-shirts

Kan købes hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet. Kontakt din region for at søge om tilskud af disse. Smart hvis alle hjælpere er ens påklædt og tydelige i gadebilledet. Genbrug evt. tidligere fremstillede T-shirts. 

Vand

Er der håndbryggere, skal der måske være adgang til vand. Overvej desuden om der skal sælges kildevand m.m. 

Veste

De røde veste, som de frivillige ved ølfestivalen benytter, kan lånes hos Danske Ølentusiaster, sekretariatet. 

Økonomi

3 modeller for åbne arrangementer på Øllets Dag, d.v.s. at der ikke er tale om arrangementer kun for medlemmer af Danske Ølentusiaster:

 1. Samarbejde med momsregistreret forening eller virksomhed

 • Fordelen ved denne model er, at samarbejdspartneren har de nødvendige tilladelser og afregner moms og skat.
 • Der er ikke krav til lokalafdelingen eller regionen om aflæggelse af regnskab til offentlige myndigheder.

2. Smagsprøver uddeles gratis, evt. med tilskud fra regionen. 

 • Fordelen ved denne model er, at der ikke opnås en indtægt og der skal således ikke svares moms eller skat.
 • Ulempen er, at man selv skal skaffe sig de nødvendige tilladelser fra politi, brandvæsen og sundhedsmyndigheder.

3. Alle indtægter og udgifter bogføres via landskassen. Kompliceret så overvej først de andre to modeller.

 • Kræver grundigt og realistisk budget.
 • Alle forventede indtægter og udgifter skal fremgå af budgettet.
 • Arrangementet forventes at løbe rundt.
 • Indhent forhåndsgodkendelse af budgettet fra landsbestyrelsens økonomiansvarlige.
 • Alle indtægter og udgifter skal nøje dokumenteres og overholde de krav, der er til de informationer, som skal fremgå af bilagene.(efter arrangementet.
 • Bilagene fremsendes til Danske Ølentusiasters bogholder (sekretariatet) efter arrangementet.
 • Momsafregningen eller overskuddet indbetales til landskassen via regionen.
 • Overskud kan overføres til aktiviteter i lokalafdelingen via regionen.
 • Underskud skal finansieres enten via regionen eller via ekstramidler. 

 

Læs mere på www.ale.dk login, for tillidsfolk, økonomi, hvor du bl.a. kan se tre eksempler på afregning for åbne arrangementer. ,

Åbningstale

Dagen kan indledes med åbningstale af formanden, byens borgmester eller en anden prominent person.