Middelfart Bryggeri

1848-1972

Seneste adresse:

Ejere:

Martin Petersen (1848-1892)

H. Chr. Thiedemann (1892-1928)

Chr. Thiedemanns Enke (1928-1930)

A. Brinck Jensen (1931-1972)

Bryggeriets historie:

Efter 1972 fortsatte bryggeriet som mineralvandsfabrik under navnet Mineralvandsfabrikken Fyn indtil 1975, hvor bryggeriet blev købt af Bryggeriet Vestfyen og nedlagt. Middelfart bryggeri havde da i nogle år fået fremstillet hvidtøl under egen etiket hos netop Bryggeriet Vestfyen.

Andre registrerede bryggere i Middelfart:

  • Peter Brandt (1850)
  • Niels Christian Christehsen (født Fønskov) (1851-1854)

Note: I Fyens Stiftstidende kan man 18. marts 1854 læse følgende notits:

"Formedelst anden Bestemmelse agter Undertegnede at udleie mit i Søndergade heri Byen beliggende Bryggeri med alle til samme henhørende Reqvisiter. Det bemærkes, at Bryggeriet er i udmærket brugbar Stand, ligesom en beqvem kold Kjælder til Øls Opbevaring findes jevnsides Bryggerilokalet. Bryggeriet kan tages i behagelig Øiesyn og Vilkaarene for Leien erfares enten af mig eller Contorist Madsen på Byfogedkontoiret. Middelfart den 16. marts 1854. N Christehsen, Brygger". Niels udvandrede herefter sandsynligvis til Australien. Disse oplysninger er venligst stillet til rådighed af Bo René Madsen.

  • M. Pedersen ((1870-1891)
  • L.M Lauesen (1891-1900)

          Note: Købt af Middelfart Bryggeri år 1900 og nedlagt

  • A. Sandberg (1896-1903)
  • C. Andersen (1896-1898)
  • Poul Jensen Thuesen (1858-1960)