Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation, der har det formål at sikre forbrugerne et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper.

Danmarks mest velsmagende forening kæmper for det gode øl og ønsker at sikre godt øl til danskerne, og det er da også titlen på vores udviklingsplan. Over alt i landet arrangerer vores 51 lokalafdelinger øl-aktiviteter for medlemmerne.

REGIONAL TOPmøde 6/4

For femte gang i træk afvikler Danske Ølentusiasters Region Nordjylland i samarbejde med Erling Christensen Møbelhandel i Hørmested Det Regionale TOPmøde i Nordjylland. Det foregår 6. april 2019.

Alle nordjyske medlemmer har mulighed for at møde og hygge sig sammen med andre ølentusiaster - også dem fra andre lokalafdelinger end sin egen. 

Se mere om hvad projektet er for noget - og se tilbageblik fra de første fire år HER.

Der er NU sat gang i tilmeldingen - skal du med denne gang?

Tilmeld dig HER

Deltagelse kræver medlemskab - til gengæld kan du som medlem deltage i arrangementer over hele landet. Og der er mange andre fordele. Foreningen udgiver 6 gange årligt medlemsbladet ØLentusiasteN, driver websitet ale.dk og frivillige fra hele landet er hvert år med til at få ølfestivaL® til at fungere som det skal. Hvert år kårer medlemmerne Årets danske Bryggeri og Årets danske Ølnyhed.

Måske var det noget for dig at blive medlem? Læs mere HER.

 

 

Region Nordjylland

Regionen er Danske Ølentusiasters nordligst beliggende og den fungerer som paraply for de 7 lokalafdelinger 

AALBORG, BRØNDERSLEV, FJERRITSLEV, FREDERIKSHAVN, HJØRRING, SKAGEN og THISTED.

Alle lokalafdelinger er selvstændige enheder under landsorganisationen. Men Regionen fungerer som samlende paraply med erfaringsudveksling som et vigtigt element.

Hvert år uddeles Den Regionale Ølpris til en person eller virksomhed i regionen, der har gjort en ekstraordinær indsats for at vise mangfoldigheden i øllets verden.

Siden 2015 har Regionen arrangeret TOPmøde i samarbejde med Erling Christensen, hvor ølentusiaster fra hele regionen og især de 5 øverste lokalafdelinger får mulighed for at mødes og hygge sig. En selvstændig side om TOPmødet er lagt op.

Nordjyderne i lokalafdelingerne i DØE er aktive og det sociale samvær omkring øllet vægtes højt - derfor er elementer som fyraftensmøder, fester og ture samt temasmagninger, hvor man risikerer at gå klogere hjem, blandt de ting der arrangeres i lokalafdelingerne i Nordjylland.

Se alt der er lagt i arrangementskalenderen samt webredaktørens opsamling i højrespalten og i vores nyhedsmails i arkivet, hvor meget der egentlig sker i Nordjylland.

 

 

 

Der har forholdsvist regelmæssigt været udsendt nyhedsmail til medlemmer der via sit postnummer er hjemmehørende i en af de 7 lokalafdelinger under DØE Region Nordjylland.

I 2017 blev der udsendt 4 nyhedsbreve, et i det tidlige forår - et i maj - et i efteråret - og et i vintermåneden december. Alle naturligvis spækket med spændende nyt fra det nordjyske.

I 2018 er der udsendt nordjysk nyhedsbrev i januar og i marts samt juni og sidst et i slutningen af november. Man kan altid se skiftende nyheder på Regionens forside. De samles så i nyhedsbrevene. Se tidligere udsendte nyhedsmails i arkivet.

DØE Nordjylland er aktuelt blandt de regioner som har plustal og er med i toppen i forhold til at have de bedste tal i foreningen og samtidig har vi flest husstandsmedlemmer og flest kvinder. I 2017 kom der 133 nye nordjyske medlemmer i foreningen og i 2018 blev det til 134 nye. Så på 2 år har vi fået 267 nye medlemmer. DET er der ikke mange regioner som kan prale af. Lad os se om det fortsætter - indtil nu er der blot tilkommet et enkelt nyt medlem i 2019.

Hele fire gange er en nordjysk lokalafdeling kåret som Årets Lokalafdeling. Aalborg 2009, Frederikshavn 2012, Skagen 2015 og i 2016 blev det Thisted - så det er altså ikke kun os selv som synes at vi gør det godt heroppe nordpå...

 

 

 

 

Valg i de nordjyske lokalafdelinger og i vores region i efteråret 2018.

På de lokale Årsmøder vælges lokalbestyrelse og lokale tillidsfolk og efterfølgende udpeger hver lokalafdeling (op til) 2 personer til regionsbestyrelsen som ved et møde inden udgangen af november konstituerer sig med regionsformand og regionsnæstformand.

I de fleste lokalafdelinger er der ikke sket de store forandringer. Der var genvalg i Skagen, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Fjerritslev. I Thisted vendte Knud Øllgaard tilbage på lokalnæstformandsposten. I Aalborg var det ikke muligt at finde hverken lokalformand eller lokalnæstformand - der blev nedsat en 5-mands bestyrelse som fik til hovedopgave at finde nye topfolk og redde lokalafdelingen fra at dø. Der blev fundet og konstitueret et par topfolk de blev begge officielt valgt på Ekstraordinært Årsmøde i Nørresundby 26/1.

Der blev på det konstituerende Regionsbestyrelsesmøde i november valgt nye folk på alle 3 betydende poster i regionen. Ny Regionsformand er Claus Nørgaard fra Thisted. Ny Regionsnæstformand er Jørn Leander Skou Jensen fra Frederikshavn. Ny Regionsredaktør er Arnold Simonsen fra Hjørring. Gert Svanborg Sloth fra Aalborg fortsætter som Superbruger i forhold til CMS-systemet TYPO3 og hjælper Arnold i en overgangsperiode.

 

 

 

Nordjylland - DØEregionen med flest husstandsmedlemmer og kvinder

Vi nærmer os slutningen af den tredje måned af et nyt ølentusiastisk år og lokalafdelingerne er stadig enten færdige med nyt årsprogram eller i fuld gang med at få enderne på plads. I mens kan vi stadig glæde os over at der fortsat er mere end 1000 nordjyske medlemmer i vores skønne forening - vi er lige røget i minus, men er stadig med i toppen i forhold til at have de bedste tal i foreningen. Der er aktuelt 1014 medlemmer af Danske Ølentusiaster i Region Nordjylland, hvilket er små syv og tyve mindre end på samme tid i fjor. Vi er stadig blandt de dygtigste til at score nye medlemmer - selvom vi lige nu blot er nummer fem på landsplan. Vi har flest husstandsmedlemmer og samtidigt størst antal kvinder og så er vi den tredjestørste region antalsmæssigt. Vore aktuelle tal: 2,59% minusvækst det seneste år. 60,36% personlige medlemmer og 39,64% husstandsmedlemmer. 23,57% kvinder og 76,43% mænd. Regionsbestyrelsen sender skummende hilsner til alle medlemmer i de 7 nordjyske lokalafdelinger. Vi glæder sig over at vi ved at det gode arbejde i lokalafdelingerne fortsætter og at vi forhåbentligt snart vil indtage førstepladsen igen... SKÅL & Højt Skum!

 

 

Der er i øjeblikket plus-tal i 2 af 7 nordjyske lokalafdelinger. Det er Fjerritslev og Thisted. I Skagen, Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring er der minus-tal lige nu...  

 

I Fjerritslev er der plusvækst på 7,58%. Der er 64 lokale medlemmer og 7 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 30% husstandsmedlemmer og 70% personlige medlemmer. Her af cirka 13% kvinder og 87% mænd.

I Thisted er der aktuelt 3,04% flere medlemmer end samme tid i fjor. Der er 265 lokale medlemmer og 6 der har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 44% husstandsmedlemmer og 56% personlige medlemmer. Her af cirka 25% kvinder og 75% mænd.

Skagen havde en kolossal vækst i 2014 og 2015. Medlemstilgangen i Danmarks nordligst beliggende lokalafdeling vendte i 2016 - og de har siden kæmpet med at komme tilbage på sporet igen, lige nu er skagboerne i minusvækst på 4,04%. Der er 92 lokale medlemmer og 3 der har tilvalgt. Cirka 65% husstandsmedlemmer og 35% personlige medlemmer. Her af cirka 39% kvinder og 61% mænd.

I Aalborg er der er der minusvækst på 4,20%. Der er 362 lokale medlemmer og 26 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 36% husstandsmedlemmer og 64% personlige medlemmer. Her af cirka 22% kvinder og 78% mænd.

I Frederikshavn er der er der minusvækst på 6,78%. Der er 97 lokale medlemmer og 13 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 35% husstandsmedlemmer og 65% personlige medlemmer. Her af cirka 24% kvinder og 76% mænd.

I Brønderslev er der aktuelt 7,41% færre medlemmer end samme tid i fjor. Der er 48 lokale medlemmer og 2 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 32% husstandsmedlemmer og 68% personlige medlemmer. Her af 22% kvinder og 78% mænd.

I Hjørring er der lige nu 70 lokale medlemmer og på samme tid i fjor havde de 84. Det betyder at der er en aktuel tilbagegang på 10,71% det seneste år. De har 70 medlemmer og 5 der har tilvalgt. Cirka 29% husstandsmedlemmer og 71% personlige medlemmer. Her af cirka 13% kvinder og 87% mænd.

 

 

Tallene ændrer sig hele tiden - faktisk hver eneste dag. Og det går lidt op og ned om der er vækst eller ej - det afhænger meget af det præcise medlemsantal for et år siden...

Både Aalborg og Thisted har et meget stort geografisk område at dække. Måske ligger der et uudnyttet medlemspotentiale i at lave flere små "nære" lokalafdelinger. Medlemmer genererer medlemmer. Skagen formåede på rekordtid næsten at tredoble medlemsantallet, da de fik oprettet en lokalafdeling deroppe. Både Brønderslev og Skagen opstod i øvrigt begge på baggrund af en henvendelse fra medlemmer. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at få en lokalafdeling af Danske Ølentusiaster op at stå i dit nærområde, så kontakt endelig Regionsformanden. 


Husk nu at I som medlemmer kan spare en hundrede-lap på eget kontingent en gang om året, hvis I hvert år skaffer et nyt medlem til foreningen - se mere om dette her.

267 nye medlemmer i DØE Nordjylland på 2 år

Det går rigtigt godt med medlemstilslutningen i Nordjylland. Der er tilkommet 134 nye nordjyske medlemmer i 2018 og 133 nye medlemmer til Danske Ølentusiaster i det nordjyske i 2017. Altså alt i alt 267 nye medlemmer siden vi gik ind i 2017.

I 2018 er der samlet tilkommet 134 nye medlemmer til DØE Nordjylland. 46 til Aalborg. 44 til Thisted. 13 til Hjørring (som dermed har fået næsten tre gange så mange medlemmer i 2018 som de fik i hele 2017). 11 til Frederikshavn. 8 til Skagen, 5 til Fjerritslev og 4 til Brønderslev. (De 3 du mangler i regnestykket er medlemmer bosat udenfor regionen, der har bedt om at modtage nyhedsmails fra DØE Region Nordjylland). Velkommen til Danmarks mest velsmagende forening. 

For 2017 så tallene således ud: Aalborg var topscorer med 47 nye medlemmer. Årets Lokalafdeling 2016, Thisted, blev nummer 2 med 40 nye medlemmer. Skagen fik 17, Frederikshavn scorede 10, Fjerritslev 8, Brønderslev fik 6 og Hjørring 5 nye medlemmer.

Hjerteligt velkommen til alle nye som blev medlem af Danske Ølentusiaster i Nordjylland i 2017 og 2018.

Der er plads til flere - og du kan jo spare 100 kroner på dit medlemskab en gang årligt ved at melde en ind i foreningen via ale.dk, se mere om det længere nede på siden her.

Det første medlem i 2019 er allerede noteret på listen...

 

 

TOPmøde 2019 foregår 6/4 - skal DU med?

I Nordjylland har vi noget alle andre regioner misunder os. Det er det herlige TOPmøde, der giver mulighed for at ølentusiaster fra hele regionen mødes og hygger sig sammen med godt øl i centrum. Næste gang er det femte gang det foregår, og som de fire tidligere gange er det hos Erling Christensen Møbler i Hørmested det sker. Der ER sat gang i tilmeldingen via ECMH som det er sket de seneste år. Billetten købes simpelthen direkte i EMCHs webshop. Se link øverst på dette site - eller HER... 

Se mere om fænomenet TOPmøde og put endelig datoen 6/4 2019 i din kalender.
Se også Tilbageblikket fra TOPmøde 2018.

Hjælp os med at vokse yderligere

DU kan hjælpe os med at udvide medlemsantallet, og samtidigt kan du få lidt ud af det. Når du skaffer et nyt medlem kan du få rabat på 100 kroner på din næste kontingentopkrævning. For at få rabatten skal du i forvejen være medlem af Danske Ølentusiaster og derefter indmelde et nyt medlem i foreningen. Det du/I skal gøre er at I bruger ale.dk til indmeldelsen og skriver indmeldt af navn og medlemsnummer i feltet organisation nederst på siden. Rabatten registreres, når vi kan se betalingen for det nye medlem. Rabatten kan bruges én gang pr. årlig kontingentopkrævning. Og ordningen kan ikke bruges på Øllets Dag, hvor en anden ordning træder i kraft i stedet...

 

 

 

Finalesmagningerne i Årets danske Ølnyhed er afsluttet

Vi er nu ude af februar måned og de mange finalesmagninger rundt i landet er afsluttet og medlemmerne har stemt. Indberetningerne er i gang - således at der kan findes og udråbes en vinder ved generalforsamlingen 23/3 i Odense

 

I januar udsendte foreningen en pressemeddelelse med følgende ordlyd:

De danske bryghuse er innovative og udvikler øl, der både udfordrer smagsløgene og er harmoniske. Otte øl er med i finalistfeltet til prisen, der uddeles i marts.

Årets danske Ølnyhed er Danske Ølentusiasters fejring af de innovative og spændende øl i Danmark. Otte gode, danske øl er med i feltet af finaleøl.

- Danske Ølentusiasters 20 års kamp for det gode øl har resulteret i, at vi i Danmark har en lang række dygtige bryggere og bryghuse. Årets danske Ølnyhed og det endelige felt med otte fremragende øl fra hele landet, Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm, viser, at de danske bryggere fortsat er innovative. Det giver et alsidigt og stærkt ølmarked til glæde for ølkunderne, siger Hans Peter Jepsen, landsformand i Danske Ølentusiaster.

Amager Bryghus og Bang & Harbo - Håndbryg har hver to øl i finalen. CooLAB & mother, Det Lille Bryggeri, Flying Couch Brewing og Small Batch Brewery har hver én kandidat i finalistfeltet.

To smagepaneler, sammensat af ølentusiaster, øldommere, sommelierer og -bloggere, har udvalgt de i alt otte finalistøl, som medlemmerne af Danske Ølentusiaster i februar skal smage og stemme på.

Årets danske Ølnyhed 2018 findes ved finalistsmagninger i lokalafdelingerne. Her kan Danske Ølentusiasters små 9.000 medlemmer smage de otte finaleøl og afgive deres stemme. Smagningerne løber af stabelen i februar og arrangeres af foreningens 51 lokalafdelingerne fordelt over hele landet.

Kandidaterne til Årets danske Ølnyhed er indstillet af de danske bryggerier og Danske Ølentusiasters medlemmer. Kravene til øllet er blandt andet, at opskriften skal være ny eller væsentligt modificeret, og at øllet har været til salg på det danske marked i 2018.

Der arrangeredes i år i alt 23 smagninger af finalefeltet over hele landet. I Nordjylland var der mulighed for at smage finaleøllet og stemme hos følgende fire lokalafdelinger: Hjørring 21/2, Thisted 22/2, Brønderslev 23/2 og Aalborg 25/2...

Den endelige vinder bliver offentliggjort ved Danske Ølentusiasters generalforsamling lørdag den 23. marts i Odense.

KANDIDATERNE TIL ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2018

Pink Farts & Unicorns, Amager Bryghus (India Style Lager, 4.6%)

Amager Bryghus mener selv, at de har skabt den nøjagtige duft af en enhjørnings prut. Fakta er, at der er tale om en tørhumlet IPA, og fra bryghuset lyder det: – Tænk lækkert tropisk, tænk fugtig citrus, tænk… duften af dine mest lækre drømme. Og hvis du lukker øjnene, kan du endda se farven. Det er rigtigt, det er lyserødt. Denne øl er for alle damer og mænd, der vælger at tro at eventyr faktisk eksisterer.

Dark Vader, Bang & Harbo - Håndbryg (Schwarzbier, 4.8%)

Bang & Harbo - Håndbryg er et fantombryggeri udsprunget af to håndbryggeres succes ved danmarksmesterskaberne i håndbryg. Bryggeriets nøgleord er sort, blid og indbydende med koldmæskede sorte malte. I smag og aroma er der noter af hø, tørrede frugter, karamel og humle.

Mother IPA, CooLAB & mother (IPA, 5,5%)

Claus Christensen og Pia Winther Bargholz fra CooLab har isoleret en gærstamme fra mother-restauranternes surdej og skabt tre spændende øl. En af dem er mother IPA, hvor der er aromatiske noter af ananas og citrus. Den passer perfekt til parmesan og parmaskinke på en pizza, som selvfølgelig er lavet på mothers surdej.

Dirty Dozen 5.1 - Back In Black, Small Batch Brewery (IPA - Black, 6,3%)

Bornholms mindste bryggeri, Small Batch Brewery, på Tværmolen i Rønne, har brygget forskellige versioner af IPA’en Dirty Dozen. Version 5.1 er en sort IPA, hvis kendetegn er Cascade-humlens citrusaroma i skøn forening med mørke maltes kaffesmag og brændthed. Nænsomt tørhumlet. Robust, men alligevel en let drikkelig ale.

Hazed And Infused, Flying Couch Brewing (IPA - New England, 7.2%)

Den flyvende sofa fra København Nordvest bidrager med en støvet, ravfarvet øl med et beige hoved. Aromaen har noter af eksotiske frugter, humle og malt. Smagen er sød med noter af malt, halm, humle og eksotiske frugter, hvilket giver en bitter finish.

Sort Soma, Bang & Harbo - Håndbryg (Imperial Stout, 8.9%)

Bang & Harbo - Håndbryg er en hyldest til at udvikle øl sammen. Derfor er der tale øl en open source øl. Det betyder, at opskrifterne er frit tilgængelige. Denne øl, som er brygget på Randers Bryghus, er en potent, sort øl, hvor der er i aroma og smag er indslag af ristet malt, havre, røg, kaffe og brød.

Black Nordic Skies, Amager Bryghus/Modern Times Beer, USA (Imperial Stout, 10%)

Black Nordic Skies er et samarbejdsbryg mellem Amager Bryghus og californiske Modern Times Beer. Der er tale om en dobbeltmæsket, kraftfuld Imperial Stout brygget med kaffe. Kodeord er naturligvis kaffe, samt lakrids, vanilje, kakao og toffee. På en gang både fløjlsblød og subtil bitter.

Blod, Sved & Tårer, Det Lille Bryggeri (Imperial Stout, 11.5%)

Signaturbryg for 2017. Det Lille Bryggeri, som ligger i den lille landsby Bringstrup udenfor Ringsted, udvidede  i løbet af 2017 deres bryggeri. Det nye brygværk krævede dog en del blod, sved og tårer, før det hele var på plads. Men Blod, Sved & Tårer blev dog først lanceret i foråret 2018 og på Danske Ølentusiasters Ølfestival. Der er tale om en kraftfuld Imperial Stout, som er tilsat rosinsirup og efterfølgende egetræslagret med rom og kaffebønner.

Amager Bryghus Årets danske Bryggeri 2018

Amager Bryghus er Årets Danske Bryggeri 2018. Bryghuset har gennem en årrække været blandt verdens bedste bryggerier og eksporterer op mod 70 procent af øllet til ølkunder i hele verden. Bryghusets lokale forankring, kvalitetsøl og innovative tilgang til øllet sikrer prisen.

- På Amager Bryghus tillader vi os at være stolte i dag. Stolte over, at de danske ølentusiaster belønner efterhånden mange års svedigt og støvet knokleri med denne fornemme pris. Og stolt over, at Danske Ølentusiaster i år har turdet træde ud af skyggerne og vove lidt andet og mere end at belønne mainstream, siger Morten Lundsbak, direktør på Amager Bryghus.

Amager Bryghus’ øl produceres udelukkende på Amager og er derfor så lokalt, som det kan være. Morten Lundsbak og Jacob Storm fik i begyndelsen sparring af Danske Ølentusiasters lokalafdeling Amagers medlemmer. Det var den opbakning, der gjorde, at de turde tage skridtet ind i den professionelle brygverden og grundlægge Amager Bryghus i 2007.

Morten Lundsbak og Jacob Storm er gymnasievenner. Idéen til bryghuset kom gennem en skoleopgave. I dag er bryghuset blandt de bedste bryggerier på verdensplan.

 

- Morten Lundsbak og Jacob Storm er med til at udvikle brygkunsten og er med til at udbrede det gode ølbudskab. Det er netop to hjørnesten i Danske Ølentusiasters arbejde. Derfor er jeg utrolig glad for at tildele prisen til netop Amager Bryghus, forklarer Hans Peter Jepsen, landsformand hos Danske Ølentusiaster.

Morten Lundsbak og Jacob Storm modtog på Danske Ølentusiasters Ølfestival i maj Den Danske Ølpris 2018 for at være en af grundstenene i ølrevolutionen. Årets danske Bryggeri 2018 understreger dermed Amager Bryghus’ betydning for det danske ølmarked.

Årets danske Bryggeri findes ved direkte afstemning blandt Danske Ølentusiasters cirka 8.600 medlemmer. 1.123 medlemmer stemte ved årets afstemning, hvilket kun er lidt over 13% af alle medlemmerne. Men det er dog en stigning i forhold til i fjor.

Nummer to denne gang blev Ebeltoft Gaardbryggeri og de seneste 3 års vinder Thisted Bryghus blev nummer 3.

Nordjyske Bo L. Jensen ny formand for EBCU

Nordjyske Bo L. Jensen skal stå i spidsen for 200.000 europæiske ølforbrugere fra 15 lande og 18 medlemsorganisationer.

European Beer Consumers Union (EBCU) har fået ny, dansk formand. Bo L. Jensen, tidligere landsformand i Danske Ølentusiaster, skal de kommende år stå i spidsen af organisationen. 

Han blev valgt som formand for organisationen ved EBCU’s delegeretmøde på Amager Bryghus. Her var 32 europæiske repræsentanter for de nationale organisationer samlet. 

Bo L. Jensens er ikke en ny mand i øllets verden. Hans arbejde i øllets sag begyndte tilbage i 2004, hvor han blev valgt som formand i Danske Ølentusiasters lokalafdeling Frederikshavn.

Fra 2009 til 2015 var han ansvarlig for Danmarks første og største festival for øl, Ølfestival, og i samme periode, fra 2010 til 2013, var han landsformand. I 2008 blev han valgt som danske delegeret i EBCU, og fem år efter, i 2013, blev han valgt til EBCU Executive.

Danske Ølentuasiaster har siden stiftelsen i 1998 været medlem af EBCU, som en europæisk sammenslutning af ølforbrugerorganisationer. I øjeblikket dækker EBCU over 18 nationale medlemsorganisationer med et samlet medlemstal på over 200.000 fra 15 lande; Danmark, Sverige, Norge, Schweiz, Irland, Østrig, Polen, UK, Finland, Tjekkiet, Holland, Italien, Belgien, Frankrig, Spanien og Grækenland.

Bo L. Jensen overtager pladsen som EBCU-formand fra hollandske Henri Reuchlin, der har været formand siden 2012.

Den Regionale Ølpris i Nordjylland 2018 uddeltes på Øllets Dag i Nordkraft i Aalborg

 

 

Ved Lokalafdeling Aalborgs Øllets Dag arrangement på Turbinetorvet i Nordkraft lørdag 1/9 kunne Regionsredaktør hos Danske Ølentusiaster i Nordjylland og lokalnæstformand i Lokalafdeling Aalborg, Gert Svanborg Sloth, afsløre modtageren af Danske Ølentusiasters Regionale Ølpris i Nordjylland 2018. Johann Mar Gudbergsson ølmester hos Wildebeest Gastropub i Aalborg modtog diplom og hæder på stedets vegne.

Danske Ølentusiaster hædrer Wildebeest Gastropub med Den Regionale Ølpris 2018 i Nordjylland, fordi stedet har en brændende passion for øl og i deres særprægede lokaler fås en særlig kulinarisk oplevelse med mad og øl som spiller rigtigt godt sammen.  

Se begrundelserne HER.

 

 

 

 

 

 

 

GODE ØLSTEDER.DK hjælper dig til at finde flere gode øloplevelser i Danmark.

Rigtig god fornøjelse rundt i landet...

 

 

Du kan også læse om landsdelens UDSKÆNKNINGSSTEDER og INDKØBSSTEDER på ale.dk

 

 

Regionens formål og rolle

 

ERFARINGSUDVEKSLING OG FORDELING AF LANDSMIDLER

Regionens hovedformål er erfaringsudveksling i mellem lokalafdelingerne samt fordele de midler, der stilles til rådighed fra Landsforeningen. Regionen har en infostand som kan lånes af de enkelte afdelinger, når der er behov.   

  

DEN REGIONALE ØLPRIS

Regionsbestyrelsen har også ansvaret for at finde en passende kandidat til Den Regionale Ølpris, der uddeles på Øllets dag, den første lørdag i september. Formelt set er det Landsbestyrelsen, der vælger hvem der skal have den, men det sker efter indstilling fra regionsbestyrelsen. Se hvem prisen foreløbigt er uddelt til...

FORMAND OG NÆSTFORMAND I REGIONSRÅD

Et tredie formål er at regionsformand og regionsnæstformand indgår i det såkaldte Regionsråd, der fungerer som sparringspartner for landsbestyrelsen i forskellige sammenhænge.

INDSTILLING TIL ÅRETS LOKALAFDELING

Desuden kan regionsbestyrelsen pege på en kandidat til Årets Lokalafdeling som indstilles til Regionsrådet - der træffer den endelige beslutning om hvilken lokalafdeling som kåres.

OPRETTELSE AF NYE LOKALAFDELINGER

Det er også regionsbestyrelsen der tager stilling til oprettelse af nye lokalafdelinger. Så hvis du mener der er langt til din nærmeste lokalafdeling og at der er basis for oprettelse af en lokalafdeling i dit område, så kontakt regionsformanden, så tager vi en snak om mulighederne og ser på hvordan vi kan hjælpe dig i gang og give dig kontakt til andre medlemmer i dit område.

OVERBLIK OVER AKTIVITET I REGIONEN 

Se aktivitetskalenderen under menupunktet Arrangementer for et samlet overblik over arrangementer i Regionen.

Er du interesseret i at se hvad der foregår i regionens lokalafdelinger kan du klikke på navnet på hver lokalafdeling øverst. På lokalafdelingernes egne sider kan du læse mere om hvad der sker og er sket i de forskellige lokalafdelinger.  

Medlemsstatistik for regionen

Antal medlemmer lige nu: 1014
Antal medlemmer for et år siden: 1041
Vækst det seneste år: -2.59%

Medlemssammensætningen er lige nu således:

Mænd: 76.43%
Kvinder: 23.57%
Personlige medlemmer: 60.36%
Husstandsmedlemmer: 39.64%
Klubmedlemmer: 0.00%

Velkommen...

 ...indenfor i Danske Ølentusiasters Region Nordjyllands lille hjørne af ale.dk - læs mere om foreningen i toppen under menuerne, og nærstuder hele siden, hvis du vil have mere at vide om hvad der sker i Nordjylland.

 

Vil du vide mere om vores landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation - så klik HER og surf videre på ale.dk...

 

Du kan i øvrigt få meget mere ud af ale.dk - hvis du logger ind med dit medlemsnummer og pinkoden på dit medlemskort...

 

Det er VIGTIGT at dine medlemsoplysninger er korrekte og DU er selv den nærmeste til at sørge for dette. Tag derfor lige og tjek dine medlemsoplysninger bag login - find dit medlemskort frem og gå ind på ale.dk. Tryk så på bjælken login og skriv dit medlemsnummer og derefter pinkoden på dit medlemskort. Tryk så på "Medlemsoplysninger og du har adgang til at rette dine medlemoplysninger. Sørg for at vi har din adresse - så du kan modtage ØLentusiasteN i din postkasse. Og sørg for at vi har din email, så du kan modtage nyhedsbreve og Ale-Mail fra foreningen. Du har endvidere mulighed for at sætte kryds i forhold til om du vil modtage mail fra andre lokalafdelinger end den du er hjemmehørende i.

 

Skulle man, mod forventning, have lyst til at melde sig ud af vores forening skal man kontakte sekretariatet, se mere om det HER.

 

 

 

 

Nye folk i toppen

På det konstituerende regionsbestyrelsesmøde 21/11 blev der valgt tre nye folk til top-arbejdet.

Regionsformand

Claus Nørgaard
Molevej 40
7730 Hanstholm
40862746
claus.noergaard(at)remove-this.ale.dk
Regionsnæstformand

Jørn Leander Skou Jensen
Gyvelvej 10
9300 Sæby
joern.skou.jensen(at)remove-this.ale.dk
Regionsredaktør

Arnold Simonsen
Silkehalevej 9
9800 Hjørring
98911741
40611701
arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

Regionsbestyrelsen

består af 2 repræsentanter fra hver lokalafdeling

 

Thisted:
Kjeld Vang Lauritsen
Claus Nørgaard

 

Fjerritslev:
Hans-Jørgen Johansen
Tim Sørensen

 

Aalborg:
Ole Riis Olsen
Anne Kettunen

 

Brønderslev:
Leo Kristensen
Karen Grete Nørgaard

 

Hjørring:
Flemming Starcke-Jensen
Arnold Simonsen

 

Frederikshavn:
Kim Christensen
Jørn Leander Skou Jensen

 

Skagen:
Christian Bruun
Jeppe Josiassen

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde

Det næste Regionsbestyrelsesmøde foregår onsdag 12/6 18:30 på Café Frederiksberg i Aalborg-forstaden Vejgaard.

Arbejdsopgaver

Fortsat arbejde på at inspirere hinanden til at fungere som gode og livskraftige lokalafdelinger for vore medlemmer. Vidensdele og udvikle. Reagere på forespørgsler om oprettelse af nye lokalafdelinger.

Der arbejdes på at lave en form for udadvendt startpakke der kan bruges i hele regionen til at højne interessen for øllet og for foreningen.

Inden 15. januar indstille regionens kandidat til Årets Lokalafdeling.

Få alle regionens lokalafdelinger repræsenteret ved Regions- og Stormødet den første lørdag i februar.

Inspirere flest mulige nordjyske medlemmer til at tage del i foreningens Generalforsamling i marts. Næste generalforsamling foregår i marts 2019.

Inspirere til deltagelse som frivillig i Danske Ølentusiasters årlige ølfestival. Næste Ølfestival® i København foregår fra torsdag den 23. til og med lørdag den 25. maj 2019.

Inden 15. juni indstille kandidat til Den Regionale Ølpris.

Sende to repræsentanter til Regionsrådsmødet i juni måned.

Arbejde på flere nordjyske aktiviteter på Øllets Dag den første lørdag i september.

Se til at alle nordjyske lokaldelinger afholder Årsmøde i september eller oktober måned.

Sørge for at alle lokalafdelinger udpeger 2 medlemmer til Regionsbestyrelsen.

Afholde konstituerende Regionsbestyrelsesmøde inden udgangen af november måned.

Holde liv i traditionen om at alle nordjyske lokalafdelinger smager julen ind.

VIGTIGE DATOER

 

2019

 

12/1 Vandet Brygdag (tæt på Thisted)

17/1 Øl og whisky i Hjørring

18/1 ØL & MAD på Skagen Skole

25/1 Ølsmagning med et dansk bryghus i Thisted

26/1 Ekstraordinært Årsmøde + ØL & OST i Aalborg

2/2 Stormøde i DØE

9/2 Hvad er craftbeer? Det undersøges i Frederikshavn

15/2 Vinterølsmagning i Fjerritslev

16/2 Vintageøl i Hjørring

21/2 Finaleølsmagning i Hjørring

22/2 Finaleølsmagning i Thisted

23/2 Finalesmagning i Brønderslev

25/2 Smagning af Årets danske Ølnyhed (finalesmagning) i Aalborg

27/2 Regionsbestyrelsesmøde

15/3 Amerikansk surølsmagning i Thisted

22/3 Nordisk ølsmagning i Skagen

23/3 Generalforsamling i DØE

25/3 TOP2smagning Årets Bryggeri i Aalborg

30/3 Hjørring besøger Det Bette Ølhus

6/4 TOPmøde i DØE Region Nordjylland

12/4 Øl og Pizza hos Flemming i Sindal

27/4 Thisted tager på bustur ud i det blå

4/5 Aalborg besøger vidunderlige Viborg

11/5 Ølsmagning i Brønderslev

23/5 - 25/5 Ølfestival i København

25/5 Hjørring har Trappistsmagning

25/5 Skagen besøger Det Bette Ølhus i Ålbæk

4/6 Aalborg har besøg af Hjort Beer en hverdagsaften i Aalborg

27/2 Regionsbestyrelsesmøde

14/6 Fyraftensmøde i Skagen

14/6 Skovgaard Beerfest tæt på Brovst

15/6 Frederikshavn besøger Skagen

21/6 Sommerfest og 15 års jubilæum i Thisted

22/6 Brønderslev tager på tur til Det Bette Ølhus

9/8 Fyraftensmøde i Skagen

17/8 Håndbryggersmagning i Frederikshavn

24/8 Aalborg tager på Århus-besøg

7/9 Ølfestival i Thisted

7/9 Øllets Dag i Aalborg

7/9 Øllets Dag i Skagen med Beerwalk

Uge 39 Aalborg tager på ølrejse til Zagreb

4/10 Norsk øl og mad i Hjørring

4/10 Årsmøde i Thisted

11/10 Årsmøde i Skagen

25/10 Temasmagning i Thisted

26/10 Årsmøde på Nordic Brew i Frederikshavn

26/10 Årsmøde i Aalborg og efterfølgende smagning med Bang og Harbo

15/11 Julesmagning i Thisted

23/11 Julefætter 2019 i Aalborg

En hverdagsaften i december Flæsk, ØL og Bold i Aalborg

 

 

Vi forsøger at samle alle 7 nordjyske lokalafdelingers aktivitet + lidt til i spalten herover...

 

Se også arrangementer som løbende opdateres af de lokale webredaktører

 

 

 

Tillidsvalgte

Nordjylland:

Regionsformand

Claus Nørgaard

claus.noergaard@ale.dk

 

Regionsnæstformand

Jørn Leander Skou Jensen

joern.skou.jensen(at)remove-this.ale.dk

 

Regionsredaktør

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

 

 

Aalborg:

Lokalformand

Ole Riis Olsen

ole.riis.olsen(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Anne Kettunen

anne.kettunen(at)remove-this.ale.dk

 

Brønderslev

Lokalformand

Leo Kristensen

leo.kristensen(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Palle Normann Hansen

palle.normann.hansen(at)remove-this.ale.dk

 

Fjerritslev

Lokalformand

Hans-Jørgen Johansen

hans-joergen.johansen@ale.dk

Lokalnæstformand

Tim Sørensen

tim.sorensen(at)remove-this.ale.dk

 

Frederikshavn

Lokalformand

Carsten Jørgensen

carsten.jørgensen(at)remove-this.ale.dk

 

Hjørring

Lokalformand

Flemming Starcke-Jensen

flemming.starcke(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

 

Skagen

Lokalformand

Christian Bruun

christian.bruun@ale.dk

Lokalnæstformand

Jens Erik Sørensen

jens.erik.soerensen@ale.dk

 

Thisted

Lokalformand

Jens Munk

jens.munk(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Knud Øllgaard

knud.oellgaard@ale.dk

 

 

 

 

 

Webredaktører

Nordjylland:

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

Aalborg:

Gert Svanborg Sloth

gert.svanborg.sloth@ale.dk

Brønderslev

Thomas Johansen

thomas.johansen.hansen@ale.dk

Fjerritslev

Tim Sørensen

tim.sorensen(at)remove-this.ale.dk

Frederikshavn

Jørn Leander Skou-Jensen

joern.skou.jensen(at)remove-this.ale.dk

Hjørring

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

Skagen

Jeppe Josiassen

jeppe.josiassen(at)remove-this.ale.dk

Thisted

Jens Munk

jens.munk(at)remove-this.ale.dk

 

 

 

Superbruger

Nordjylland:

Gert Svanborg Sloth

gert.svanborg.sloth@ale.dk

 

 

 

DØE på facebook

Som et supplement til ale.dk har Danske Ølentusiaster lavet en officiel facebookprofil


Samtidigt har 6 af de 7 nordjyske lokalafdelinger oprettet Facebookgrupper for at gøre opmærksom på foreningens lokale aktiviteter i deres dækningsområde.

Aalborg

Brønderslev

Frederikshavn

Hjørring

Skagen

Thisted

ØLentusiasteN

Vort skønne medlemsblad ØLentusiasteN er Danmarks eneste specialmagasin om øl. Første udgave udkom i december 1998 - kun 3 måneder efter stiftelsen af foreningen. Gennem alle årene har Ole Madsen været redaktør. Se mere HER!

 

i fjor blev der åbnet for at hele folket har tilgang til vort medlemsblad. Bortset fra de seneste 10 numre, som er låst så de kun er tilgængelige for medlemmer.

 

Som medlem har du længe kunnet læse alle numre af ØLentusiasteN digitalt. Vil du se de 10 seneste numre kræves det blot at du logger ind som medlem HER på ale.dk 

 

Modtager du som medlem ikke ØLentusiasteN i din postkasse - KLIK HER!

 

Har du noget som andre bør læse om i ØLentusiasteN, så kontakt gerne redaktør Ole Madsen - produktionen af det næste nummer # 109 er i fuld gang.