Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation, der har det formål at sikre forbrugerne et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper.

Danmarks mest velsmagende forening kæmper for det gode øl og ønsker at sikre godt øl til danskerne, og det er da også titlen på vores udviklingsplan. Over alt i landet arrangerer vores 51 lokalafdelinger øl-aktiviteter for medlemmerne.

Deltagelse kræver medlemskab - til gengæld kan du som medlem deltage i arrangementer over hele landet. Og der er mange andre fordele. Foreningen udgiver 6 gange årligt medlemsbladet ØLentusiasteN, driver websitet ale.dk og frivillige fra hele landet er hvert år med til at få ølfestivaL® til at fungere som det skal. Hvert år kårer medlemmerne Årets danske Bryggeri og Årets danske Ølnyhed.

Måske var det noget for dig at blive medlem? Læs mere HER.

 

 

Region Nordjylland

Regionen er Danske Ølentusiasters nordligst beliggende og den fungerer som paraply for de 7 lokalafdelinger 

AALBORG, BRØNDERSLEV, FJERRITSLEV, FREDERIKSHAVN, HJØRRING, SKAGEN og THISTED.

Alle lokalafdelinger er selvstændige enheder under landsorganisationen. Men Regionen fungerer som samlende paraply med erfaringsudveksling som et vigtigt element.

Hvert år uddeles Den Regionale Ølpris til en person eller virksomhed i regionen, der har gjort en ekstraordinær indsats for at vise mangfoldigheden i øllets verden.

Siden 2015 har Regionen arrangeret TOPmøde i samarbejde med Erling Christensen, hvor ølentusiaster fra hele regionen og især de 5 øverste lokalafdelinger får mulighed for at mødes og hygge sig. En selvstændig side om TOPmødet er lagt op.

Nordjyderne i lokalafdelingerne i DØE er aktive og det sociale samvær omkring øllet vægtes højt - derfor er elementer som fyraftensmøder, fester og ture samt temasmagninger, hvor man risikerer at gå klogere hjem, blandt de ting der arrangeres i lokalafdelingerne i Nordjylland.

Se alt der er lagt i arrangementskalenderen samt webredaktørens opsamling i højrespalten og i vores nyhedsmails i arkivet, hvor meget der egentlig sker i Nordjylland.

 

 

 

Der har forholdsvist regelmæssigt været udsendt nyhedsmail til medlemmer der via sit postnummer er hjemmehørende i en af de 7 lokalafdelinger under DØE Region Nordjylland.

I 2017 blev der udsendt 4 nyhedsbreve, et i det tidlige forår - et i maj - et i efteråret - og et i vintermåneden december. Alle naturligvis spækket med spændende nyt fra det nordjyske.

I 2018 er der udsendt nordjysk nyhedsbrev i januar og i marts samt juni og sidst et i slutningen af november. Man kan altid se skiftende nyheder på Regionens forside. De samles så i nyhedsbrevene. Se tidligere udsendte nyhedsmails i arkivet.

DØE Nordjylland er aktuelt blandt de regioner som har plustal og er med i toppen i forhold til at have de bedste tal i foreningen og samtidig har vi flest husstandsmedlemmer og flest kvinder. I 2017 kom der 133 nye nordjyske medlemmer i foreningen og i 2018 blev det til 134 nye. Så på 2 år har vi fået 267 nye medlemmer. DET er der ikke mange regioner som kan prale af. Lad os se om det fortsætter - indtil nu er der blot tilkommet et enkelt nyt medlem i 2019.

Hele fire gange er en nordjysk lokalafdeling kåret som Årets Lokalafdeling. Aalborg 2009, Frederikshavn 2012, Skagen 2015 og i 2016 blev det Thisted - så det er altså ikke kun os selv som synes at vi gør det godt heroppe nordpå...

 

 

 

 

Valg i de nordjyske lokalafdelinger og i vores region i efteråret 2018.

På de lokale Årsmøder vælges lokalbestyrelse og lokale tillidsfolk og efterfølgende udpeger hver lokalafdeling (op til) 2 personer til regionsbestyrelsen som ved et møde inden udgangen af november konstituerer sig med regionsformand og regionsnæstformand.

I de fleste lokalafdelinger er der ikke sket de store forandringer. Der var genvalg i Skagen, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Fjerritslev. I Thisted vendte Knud Øllgaard tilbage på lokalnæstformandsposten. I Aalborg var det ikke muligt at finde hverken lokalformand eller lokalnæstformand - der blev nedsat en 5-mands bestyrelse som fik til hovedopgave at finde nye topfolk og redde lokalafdelingen fra at dø. Der blev fundet og konstitueret et par topfolk de blev begge officielt valgt på Ekstraordinært Årsmøde i Nørresundby 26/1.

Der blev på det konstituerende Regionsbestyrelsesmøde i november valgt nye folk på alle 3 betydende poster i regionen. Ny Regionsformand er Claus Nørgaard fra Thisted. Ny Regionsnæstformand er Jørn Leander Skou Jensen fra Frederikshavn. Ny Regionsredaktør er Arnold Simonsen fra Hjørring. Gert Svanborg Sloth fra Aalborg fortsætter som Superbruger i forhold til CMS-systemet TYPO3 og hjælper Arnold i en overgangsperiode.

 

 

 

Nordjylland - DØEregionen med flest husstandsmedlemmer og kvinder

Vi er nået godt ind i et nyt ølentusiastisk år - sommerøllet er klar til opskænkning og alle lokalafdelingerne bør være færdige med årsprogrammet, men som altid er der enkelte steder hvor de stadig er i fuld gang med at få enderne på plads. I mens kan vi stadig glæde os over at der fortsat er mere end 1000 nordjyske medlemmer i vores skønne forening - vi har plusvækst, hvilket ser ud til at være en generel tendens i foreningen lige nu. Der er aktuelt 1021 medlemmer af Danske Ølentusiaster i Region Nordjylland, hvilket er hele hundrede og ni flere end på samme tid i fjor. Vi er stadig blandt de dygtigste til at score nye medlemmer. Vi har flest husstandsmedlemmer og samtidigt størst antal kvinder og så er vi den tredjestørste region antalsmæssigt. Vore aktuelle tal: 11,95% plusvækst det seneste år. 59,84% personlige medlemmer og 20,18% husstandsmedlemmer og det procenttal burde jo have været 100 (så der er et eller andet der er gået galt i forbindelse med implementeringen af det nye medlemssystem). 23,70% kvinder og 76,30% mænd. Regionsbestyrelsen sender skummende hilsner til alle medlemmer i de 7 nordjyske lokalafdelinger. Vi glæder sig over at vi ved at det gode arbejde i lokalafdelingerne fortsætter og at vi forhåbentligt snart vil indtage førstepladsen igen... SKÅL & Højt Skum!

 

 

 

Der er i øjeblikket plus-tal i alle 7 nordjyske lokalafdelinger. Men det formodes at der fra centralt hold er lidt rod med tallene - det kan skyldes overgang til nyt medlemssystem...  

 

I Thisted er der aktuelt 16,10% flere medlemmer end samme tid i fjor. Der er 268 lokale medlemmer og 6 der har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 25% kvinder og 75% mænd.

I Skagen er der plusvækst på 12,79%. Der er 94 lokale medlemmer og 3 der har tilvalgt. Cirka 39% kvinder og 61% mænd.

I Frederikshavn er der er der plusvækst på 12,12%. Der er 98 lokale medlemmer og 13 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 24% kvinder og 76% mænd.

I Fjerritslev er der plusvækst på 10,94%. Der er 64 lokale medlemmer og 7 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 13% kvinder og 87% mænd.

I Aalborg er der er der plusvækst på 9,97%. Der er 360 lokale medlemmer og 26 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 22% kvinder og 78% mænd.

I Brønderslev er der cirka 22% kvinder og 78% mænd.Nogen har pillet ved typo3 så det ikke er muligt at se stigningen i procent.

I Hjørring er der plusvækst på 5,48%. De har 72 medlemmer og 5 der har tilvalgt. Cirka 13% kvinder og 87% mænd.

Det ser ud til at der er lidt rod i tallene fra centralt hold, det formodes at det kan være overgang til nyt medlemssystem, men det må fremtiden vise. Tallene ændrer sig hele tiden - faktisk hver eneste dag. Og det går lidt op og ned om der er vækst eller ej - det afhænger meget af det præcise medlemsantal for et år siden...


Både Aalborg og Thisted har et meget stort geografisk område at dække. Måske ligger der et uudnyttet medlemspotentiale i at lave flere små "nære" lokalafdelinger. Medlemmer genererer medlemmer. Skagen formåede på rekordtid næsten at tredoble medlemsantallet, da de fik oprettet en lokalafdeling deroppe. Både Brønderslev og Skagen opstod i øvrigt begge på baggrund af en henvendelse fra medlemmer. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at få en lokalafdeling af Danske Ølentusiaster op at stå i dit nærområde, så kontakt endelig Regionsformanden. 


Husk nu at I som medlemmer kan spare en hundrede-lap på eget kontingent en gang om året, hvis I hvert år skaffer et nyt medlem til foreningen - se mere om dette her.

288 nye medlemmer i DØE Nordjylland på cirka 2½ år

Det går rigtigt godt med medlemstilslutningen i Nordjylland. Der er tilkommet 133 nye medlemmer til Danske Ølentusiaster i det nordjyske i 2017, 134 nye nordjyske medlemmer i 2018 og indtil videre 21 nye nordjyske medlemmer i 2019. Altså alt i alt 288 nye medlemmer siden vi gik ind i 2017.

I 2018 er der samlet tilkommet 134 nye medlemmer til DØE Nordjylland. 46 til Aalborg. 44 til Thisted. 13 til Hjørring (som dermed har fået næsten tre gange så mange medlemmer i 2018 som de fik i hele 2017). 11 til Frederikshavn. 8 til Skagen, 5 til Fjerritslev og 4 til Brønderslev. (De 3 du mangler i regnestykket er medlemmer bosat udenfor regionen, der har bedt om at modtage nyhedsmails fra DØE Region Nordjylland). Velkommen til Danmarks mest velsmagende forening. 

For 2017 så tallene således ud: Aalborg var topscorer med 47 nye medlemmer. Årets Lokalafdeling 2016, Thisted, blev nummer 2 med 40 nye medlemmer. Skagen fik 17, Frederikshavn scorede 10, Fjerritslev 8, Brønderslev fik 6 og Hjørring 5 nye medlemmer.

Hjerteligt velkommen til alle nye som blev medlem af Danske Ølentusiaster i Nordjylland i 2017 og 2018.

Der er plads til flere - og du kan jo spare 100 kroner på dit medlemskab en gang årligt ved at melde en ind i foreningen via ale.dk, se mere om det længere nede på siden her.

I 2019 er det indtil videre blevet til små 21 nye medlemmer. 8 i Thisted, 5 i Skagen, 4 i Aalborg, 3 i Hjørring og 1 i Frederikshavn...

 

 

Hjælp os med at vokse yderligere

DU kan hjælpe os med at udvide medlemsantallet, og samtidigt kan du få lidt ud af det. Når du skaffer et nyt medlem kan du få rabat på 100 kroner på din næste kontingentopkrævning. For at få rabatten skal du i forvejen være medlem af Danske Ølentusiaster og derefter indmelde et nyt medlem i foreningen. Det du/I skal gøre er at I bruger ale.dk til indmeldelsen og skriver indmeldt af navn og medlemsnummer i feltet organisation nederst på siden. Rabatten registreres, når vi kan se betalingen for det nye medlem. Rabatten kan bruges én gang pr. årlig kontingentopkrævning. Og ordningen kan ikke bruges på Øllets Dag, hvor en anden ordning træder i kraft i stedet...

 

 

 

Danske Ølentusiaster har fået ny Landsformand

På Danske Ølentusiasters generalforsamling 23/3 2019 i Odense blev Klaus Rehkopff valg som ny landsformand - han afløste Hans Peter Jepsen, som har stået i front for foreningen de seneste 2 år. Du kan læse lidt om den nye landsformand og hans tanker om foreningen HER.

 

 

 

Efter generalforsamlingen ser Landsbestyrelsen således ud:

Landsformand: Klaus Rehkopff, Odense (nyvalg)

Økonomiansvarlig: Kim Hyttel, Horsens (genvalg)

Landsbestyrelsesmedlemmer: Jens Bekke, København (genvalg), Steen Christiansen, Rødovre (genvalg), Mette Radza Jensen, Rødovre (nyvalg), Astrid Olufsen, Vejle (genvalg), John Aabille, Århus C (genvalg).

Danske Ølentusiaster har fået nyt logo

Danske Ølentusiaster har fået nyt logo. Det blev præsenteret på den årlige generalforsamling i Odense. Logoskiftet er i fuld enighed vedtaget af Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse.

Det nye logo har været længe undervejs - cirka to år. Og i realiteten har det tidligere logo længe været usynligt og dermed udskiftet på ale.dk. Der pågår nu et stort arbejde med at få det nye logo integreret i al foreningens udadvendte materiale, da dette med et slag et blevet forældet og uddateret.

Læs mere om det nye logo HER.  

Nyt forbrugerpolitisk program er vedtaget

Danske Ølentusiaster vedtog på generalforsamlingen marts 2019 nyt forbrugerpolitisk program. Du kan læse det HER.

Årets Lokalafdeling 2018 blev Århus Syd

Årets Lokalafdeling 2018 i Danske Ølentusiaster blev afsløret på general forsamling 2019. Æren tilfaldt Århus Syd som også har været nomineret nogle år tidligere. Ved overrækkelsen blev der sagt at Århus Syd er et lysende eksempel på, hvad der skal til for at skabe rammen om et fællesskab for ølnysgerrige og oplevelseshungrende danskere. Læs mere HER.

2018 blev Amagers år

Man kan roligt sige at 2018 blev Amagers år. Amager Bryghus løb med alle Danske Ølentusiasters hæderbevisninger.

I sommeren 2018 modtog grundlæggerne af Amager Bryghus, Jacob Storm og Morten Valentin Lundsbak, Den Danske Ølpris 2018 på Danske Ølentusiasters Ølfestival. Læs mere HER.

I vinteren 2018 blev Amager Bryghus kåret som Årets Bryggeri 2018. Læs mere HER.

I foråret 2019 vandt Amager Bryghus med øllen Black Nordic Skies, som de havde brygget sammen med amerikanske Modern Times, klart afstemningen om Årets danske Ølnyhed 2018. Læs mere HER.

 

 

Nordjyske Bo L. Jensen ny formand for EBCU

Bo L. Jensen overtager pladsen som EBCU-formand fra hollandske Henri Reuchlin, der har været formand siden 2012.

Nordjyske Bo L. Jensen skal stå i spidsen for 200.000 europæiske ølforbrugere fra 15 lande og 18 medlemsorganisationer.

European Beer Consumers Union (EBCU) har fået ny, dansk formand. Bo L. Jensen, tidligere landsformand i Danske Ølentusiaster, skal de kommende år stå i spidsen af organisationen. 

Han blev valgt som formand for organisationen ved EBCU’s delegeretmøde på Amager Bryghus. Her var 32 europæiske repræsentanter for de nationale organisationer samlet. 

Bo L. Jensens er ikke en ny mand i øllets verden. Hans arbejde i øllets sag begyndte tilbage i 2004, hvor han blev valgt som formand i Danske Ølentusiasters lokalafdeling Frederikshavn.

Fra 2009 til 2015 var han ansvarlig for Danmarks første og største festival for øl, Ølfestival, og i samme periode, fra 2010 til 2013, var han landsformand. I 2008 blev han valgt som danske delegeret i EBCU, og fem år efter, i 2013, blev han valgt til EBCU Executive.

Danske Ølentuasiaster har siden stiftelsen i 1998 været medlem af EBCU, som en europæisk sammenslutning af ølforbrugerorganisationer. I øjeblikket dækker EBCU over 18 nationale medlemsorganisationer med et samlet medlemstal på over 200.000 fra 15 lande; Danmark, Sverige, Norge, Schweiz, Irland, Østrig, Polen, UK, Finland, Tjekkiet, Holland, Italien, Belgien, Frankrig, Spanien og Grækenland.

ØLentusiasteN

Vort skønne medlemsblad ØLentusiasteN er Danmarks eneste specialmagasin om øl. Første udgave udkom i december 1998 - kun 3 måneder efter stiftelsen af foreningen. Gennem alle årene har Ole Madsen været redaktør. Se mere HER!

 

i fjor blev der åbnet for at hele folket har tilgang til vort medlemsblad. Bortset fra de seneste 10 numre, som er låst så de kun er tilgængelige for medlemmer.

 

Som medlem har du længe kunnet læse alle numre af ØLentusiasteN digitalt. Vil du se de 10 seneste numre kræves det blot at du logger ind som medlem HER på ale.dk 

 

Modtager du som medlem ikke ØLentusiasteN i din postkasse - KLIK HER!

 

Har du noget som andre bør læse om i ØLentusiasteN, så kontakt gerne redaktør Ole Madsen - produktionen af det næste nummer # 109 er i fuld gang.

 

 

GODE ØLSTEDER.DK hjælper dig til at finde flere gode øloplevelser i Danmark.

Rigtig god fornøjelse rundt i landet...

 

 

Du kan også læse om landsdelens UDSKÆNKNINGSSTEDER og INDKØBSSTEDER på ale.dk

 

 

Regionens formål og rolle

 

ERFARINGSUDVEKSLING OG FORDELING AF LANDSMIDLER

Regionens hovedformål er erfaringsudveksling i mellem lokalafdelingerne samt fordele de midler, der stilles til rådighed fra Landsforeningen. Regionen har en infostand som kan lånes af de enkelte afdelinger, når der er behov.   

  

DEN REGIONALE ØLPRIS

Regionsbestyrelsen har også ansvaret for at finde en passende kandidat til Den Regionale Ølpris, der uddeles på Øllets dag, den første lørdag i september. Formelt set er det Landsbestyrelsen, der vælger hvem der skal have den, men det sker efter indstilling fra regionsbestyrelsen. Se hvem prisen foreløbigt er uddelt til...

FORMAND OG NÆSTFORMAND I REGIONSRÅD

Et tredie formål er at regionsformand og regionsnæstformand indgår i det såkaldte Regionsråd, der fungerer som sparringspartner for landsbestyrelsen i forskellige sammenhænge.

INDSTILLING TIL ÅRETS LOKALAFDELING

Desuden kan regionsbestyrelsen pege på en kandidat til Årets Lokalafdeling som indstilles til Regionsrådet - der træffer den endelige beslutning om hvilken lokalafdeling som kåres.

OPRETTELSE AF NYE LOKALAFDELINGER

Det er også regionsbestyrelsen der tager stilling til oprettelse af nye lokalafdelinger. Så hvis du mener der er langt til din nærmeste lokalafdeling og at der er basis for oprettelse af en lokalafdeling i dit område, så kontakt regionsformanden, så tager vi en snak om mulighederne og ser på hvordan vi kan hjælpe dig i gang og give dig kontakt til andre medlemmer i dit område.

OVERBLIK OVER AKTIVITET I REGIONEN 

Se aktivitetskalenderen under menupunktet Arrangementer for et samlet overblik over arrangementer i Regionen.

Er du interesseret i at se hvad der foregår i regionens lokalafdelinger kan du klikke på navnet på hver lokalafdeling øverst. På lokalafdelingernes egne sider kan du læse mere om hvad der sker og er sket i de forskellige lokalafdelinger.  

Medlemsstatistik for regionen

Antal medlemmer lige nu: 1024
Antal medlemmer for et år siden: 911
Vækst det seneste år: 12.40%

Medlemssammensætningen er lige nu således:

Mænd: 76.37%
Kvinder: 23.63%
Personlige medlemmer: 59.86%
Husstandsmedlemmer: 20.21%
Klubmedlemmer: 0.00%

Velkommen...

 ...indenfor i Danske Ølentusiasters Region Nordjyllands lille hjørne af ale.dk - læs mere om foreningen i toppen under menuerne, og nærstuder hele siden, hvis du vil have mere at vide om hvad der sker i Nordjylland.

 

Vil du vide mere om vores landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation - så klik HER og surf videre på ale.dk...

 

Du kan i øvrigt få meget mere ud af ale.dk - hvis du logger ind med dit medlemsnummer og pinkoden på dit medlemskort...

 

Det er VIGTIGT at dine medlemsoplysninger er korrekte og DU er selv den nærmeste til at sørge for dette. Tag derfor lige og tjek dine medlemsoplysninger bag login - find dit medlemskort frem og gå ind på ale.dk. Tryk så på bjælken login og skriv dit medlemsnummer og derefter pinkoden på dit medlemskort. Tryk så på "Medlemsoplysninger og du har adgang til at rette dine medlemoplysninger. Sørg for at vi har din adresse - så du kan modtage ØLentusiasteN i din postkasse. Og sørg for at vi har din email, så du kan modtage nyhedsbreve og Ale-Mail fra foreningen. Du har endvidere mulighed for at sætte kryds i forhold til om du vil modtage mail fra andre lokalafdelinger end den du er hjemmehørende i.

 

Skulle man, mod forventning, have lyst til at melde sig ud af vores forening skal man kontakte sekretariatet, se mere om det HER.

 

 

 

 

Nye folk i toppen

På det konstituerende regionsbestyrelsesmøde 21/11 blev der valgt tre nye folk til top-arbejdet.

Regionsformand

Claus Nørgaard
Molevej 40
7730 Hanstholm
40862746
Regionsnæstformand

Jørn Leander Skou Jensen
Gyvelvej 10
9300 Sæby
Regionsredaktør

Arnold Simonsen
Silkehalevej 9
9800 Hjørring
98911741
40611701
arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

Regionsbestyrelsen

består af 2 repræsentanter fra hver lokalafdeling

 

Thisted:
Kjeld Vang Lauritsen
Claus Nørgaard

 

Fjerritslev:
Hans-Jørgen Johansen
Tim Sørensen

 

Aalborg:
Ole Riis Olsen
Anne Kettunen

 

Brønderslev:
Leo Kristensen
Karen Grete Nørgaard

 

Hjørring:
Flemming Starcke-Jensen
Arnold Simonsen

 

Frederikshavn:
Kim Christensen
Jørn Leander Skou Jensen

 

Skagen:
Christian Bruun
Jeppe Josiassen

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde

Det næste Regionsbestyrelsesmøde foregår onsdag 12/6 18:30 på Café Frederiksberg i Aalborg-forstaden Vejgaard.

Arbejdsopgaver

Fortsat arbejde på at inspirere hinanden til at fungere som gode og livskraftige lokalafdelinger for vore medlemmer. Vidensdele og udvikle. Reagere på forespørgsler om oprettelse af nye lokalafdelinger.

Der arbejdes på at lave en form for udadvendt startpakke der kan bruges i hele regionen til at højne interessen for øllet og for foreningen.

Inden 15. januar indstille regionens kandidat til Årets Lokalafdeling.

Få alle regionens lokalafdelinger repræsenteret ved Regions- og Stormødet den første lørdag i februar.

Inspirere flest mulige nordjyske medlemmer til at tage del i foreningens Generalforsamling i marts. Næste generalforsamling foregår i marts 2020.

Inspirere til deltagelse som frivillig i Danske Ølentusiasters årlige ølfestival. Næste Ølfestival® i København foregår fra torsdag den 23. til og med lørdag den 25. maj 2019.

Inden 15. juni indstille kandidat til Den Regionale Ølpris.

Sende to repræsentanter til Regionsrådsmødet i juni måned.

Arbejde på flere nordjyske aktiviteter på Øllets Dag den første lørdag i september.

Se til at alle nordjyske lokaldelinger afholder Årsmøde i september eller oktober måned.

Sørge for at alle lokalafdelinger udpeger 2 medlemmer til Regionsbestyrelsen.

Afholde konstituerende Regionsbestyrelsesmøde inden udgangen af november måned.

Holde liv i traditionen om at alle nordjyske lokalafdelinger smager julen ind.

VIGTIGE DATOER

 

2019

 

12/1 Vandet Brygdag (tæt på Thisted)

17/1 Øl og whisky i Hjørring

18/1 ØL & MAD på Skagen Skole

25/1 Ølsmagning med et dansk bryghus i Thisted

26/1 Ekstraordinært Årsmøde + ØL & OST i Aalborg

2/2 Stormøde i DØE

9/2 Hvad er craftbeer? Det undersøges i Frederikshavn

15/2 Vinterølsmagning i Fjerritslev

16/2 Vintageøl i Hjørring

21/2 Finaleølsmagning i Hjørring

22/2 Finaleølsmagning i Thisted

23/2 Finalesmagning i Brønderslev

25/2 Smagning af Årets danske Ølnyhed (finalesmagning) i Aalborg

27/2 Regionsbestyrelsesmøde

15/3 Amerikansk surølsmagning i Thisted

22/3 Nordisk ølsmagning i Skagen

23/3 Generalforsamling i DØE

25/3 TOP2smagning Årets Bryggeri i Aalborg

30/3 Hjørring besøger Det Bette Ølhus

6/4 TOPmøde i DØE Region Nordjylland

12/4 Øl og Pizza hos Flemming i Sindal

27/4 Engelsk ølsmagning i Brønderslev

27/4 Thisted tager på bustur ud i det blå

4/5 Aalborg besøger vidunderlige Viborg

11/5 Ølsmagning i Brønderslev

23/5 - 25/5 Ølfestival i København

25/5 Hjørring har Trappistsmagning

25/5 Skagen besøger Det Bette Ølhus i Ålbæk

4/6 Aalborg har besøg af Hjort Beer en hverdagsaften i Aalborg

27/2 Regionsbestyrelsesmøde

14/6 Fyraftensmøde i Skagen

14/6 Skovgaard Beerfest tæt på Brovst

15/6 Frederikshavn besøger Skagen

21/6 Sommerfest og 15 års jubilæum i Thisted

22/6 Brønderslev tager på tur til Det Bette Ølhus

2/7 ØLtelt ved American Days på Aalborg Racing Arena

9/8 Fyraftensmøde i Skagen

17/8 Håndbryggersmagning i Frederikshavn

24/8 Aalborg tager på Århus-besøg

7/9 Ølfestival i Thisted

7/9 Øllets Dag i Aalborg

7/9 Øllets Dag i Skagen med Beerwalk

Uge 39 Aalborg tager på ølrejse til Zagreb

4/10 Norsk øl og mad i Hjørring

4/10 Årsmøde i Thisted

11/10 Årsmøde i Skagen

25/10 Temasmagning i Thisted

26/10 Årsmøde på Nordic Brew i Frederikshavn

26/10 Årsmøde i Aalborg og efterfølgende smagning med Bang og Harbo

15/11 Julesmagning i Thisted

23/11 Julefætter 2019 i Aalborg

En hverdagsaften i december Flæsk, ØL og Bold i Aalborg

 

 

Vi forsøger at samle alle 7 nordjyske lokalafdelingers aktivitet + lidt til i spalten herover...

 

Se også arrangementer som løbende opdateres af de lokale webredaktører

 

 

 

Tillidsvalgte

Nordjylland:

Regionsformand

Claus Nørgaard

claus.noergaard@ale.dk

 

Regionsnæstformand

Jørn Leander Skou Jensen

joern.skou.jensen(at)remove-this.ale.dk

 

Regionsredaktør

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

 

 

Aalborg:

Lokalformand

Ole Riis Olsen

ole.riis.olsen(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Anne Kettunen

anne.kettunen(at)remove-this.ale.dk

 

Brønderslev

Lokalformand

Leo Kristensen

leo.kristensen(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Palle Normann Hansen

palle.normann.hansen(at)remove-this.ale.dk

 

Fjerritslev

Lokalformand

Hans-Jørgen Johansen

hans-joergen.johansen@ale.dk

Lokalnæstformand

Tim Sørensen

tim.sorensen(at)remove-this.ale.dk

 

Frederikshavn

Lokalformand

Carsten Jørgensen

carsten.jørgensen(at)remove-this.ale.dk

 

Hjørring

Lokalformand

Flemming Starcke-Jensen

flemming.starcke(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

 

Skagen

Lokalformand

Christian Bruun

christian.bruun@ale.dk

Lokalnæstformand

Jens Erik Sørensen

jens.erik.soerensen@ale.dk

 

Thisted

Lokalformand

Jens Munk

jens.munk(at)remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand

Knud Øllgaard

knud.oellgaard@ale.dk

 

 

 

 

 

Webredaktører

Nordjylland:

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

Aalborg:

Gert Svanborg Sloth

gert.svanborg.sloth@ale.dk

Brønderslev

Thomas Johansen

thomas.johansen.hansen@ale.dk

Fjerritslev

Tim Sørensen

tim.sorensen(at)remove-this.ale.dk

Frederikshavn

Jørn Leander Skou-Jensen

joern.skou.jensen(at)remove-this.ale.dk

Hjørring

Arnold Simonsen

arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

Skagen

Jeppe Josiassen

jeppe.josiassen(at)remove-this.ale.dk

Thisted

Jens Munk

jens.munk(at)remove-this.ale.dk

 

 

 

Superbruger

Nordjylland:

Gert Svanborg Sloth

gert.svanborg.sloth@ale.dk

 

 

 

DØE på facebook

Som et supplement til ale.dk har Danske Ølentusiaster lavet en officiel facebookprofil


Samtidigt har 6 af de 7 nordjyske lokalafdelinger oprettet Facebookgrupper for at gøre opmærksom på foreningens lokale aktiviteter i deres dækningsområde.

Aalborg

Brønderslev

Frederikshavn

Hjørring

Skagen

Thisted

Bryggerioversigt

Kortet over danske bryggerier på Google Maps er opdateret - Vi nærmer os 200 bryggerier (når vi tæller det hele med) i Danmark. Klik HER for at blive klogere...

... kig temasider på ale.dk

En del områder er så omfattende at de har fået deres egne sider under ale.dk - det gælder bl.a.:

Ølrejser - med inspiration til ture i øllets verden - som du finder på siderne beertravel.ale.dk

Tour de Bière - cykelløbet med de mest spændende langningsområder - som du finder på siderne tour.ale.dk

Ølfestival® - det årligt tilbagevendende højdepunkt - som du finder på siderne beerfestival.ale.dk

Øllets Dag - fejres hvert år den første lørdag i september - se mere på ølletsdag.dk