Referat af regionsmøde onsdag d. 8. juli

 

 

 Referat af Regions møde d. 8. juli i Vejle:

Alle var til stede på nær Allan fra Horsens.


1. Regions pris.

    Enighed om at Bøgedal får regionsprisen dette år, for de går

    ikke på kompromis med kvalitet og håndværk omkring Øl produktion.

    Claus Mortensen laver en indstilling af Bøgedal til Landsforeningen,

    senest pr. 1. aug.. Prisen overrækkes på Øllets dag af Kjeld og lokal

    formanden i Vejle, Benny.


  2.   Samarbejde i regionen

      Claus Mortensen mener vi burde være bedre til at samarbejde lokal-

      afd. Imellem, omkring arrangementer.

     f.eks sommertræffet i Kolding, 1. weekend i juli måned hvert år.

     Måske skulle dette være 2 gange årligt.

     Håndbryg konkurrencen fortsætter i år. I Fredericia

     Karsten Ejby fortalte at måske bliver det afholdt i Erritsø i Vin Boden

     Erritsø bygade 57, eller måske Fredericia Bryghus, hvis det er gen-

     etableret.

     Karsten lovede at være konforentier den dag.


     Der var lidt debat om en annonce i Vejle Ugeavis omkring vetarantog

     mellem Vejle og Jelling, hvor der er ølsmagning.

    Claus orienterede om et tilsvarende arrangement, som Kolding arrangerer

    med cykeltur langs Troldhedebanen, og ølsmagning ved Troldhede.


3.  Oprettelse af ny lokalafdeling i Vejen.

     Der har været forespørgsel om at måske etabl. En ny lokalafd. I Vejen.

     Der er pt. 11 medlemmer. Enighed om at Kolding prøver at lave

     et arrangement i Vejen, for at se interessen.

     Som kuriosum har Fredericia haft en fremgang på 71 % efter deres

     etablering.


4.   Øllets dag

      Kjeld har talt med landsbestyrelsen, og fået at vide at der er 25.000,-

       til ekstra midler, der bl.a. kan søges som tilskud til Øllets dag.

      Enighed om at Landsbestyrelsen ikke gør meget for at promovere

       Øllets dag. Og at Vi gerne så nogle nye mål for DØE.

      Claus orienterede om et strategi udvalg han sidder i under DØE

       Øllets dag i Horsens:

       De har dårlig erfaring med annoncering.. De står med flere stande i byen,

      bl. A. ved ”den gyldne Hest” og Bryghus Horsens

      dertil får Horsens lavet et ”rullende” stand med fadølsanlæg.


       Øllets dag i Vejle:

       Det er koncentreret om Havnens vin og tobak hvor bl.a Derek Mathews

       afholder øl smagning.


       Øllets dag i Fredericia:

       De laver stande i bymidten omkring Ryes Plads mellem kl. 10 og 16

       hvor der vil være ca. 8-10 bryggerier, bl.a Carlsberg, som også

       har rundvisning på bryggeriet for 50,- pr. person.


       Øllets dag i Kolding:

       Der er ”øliade” som er tors.-fre-lør.

        ligesom Fredericia er der mellem kl. 10 og 16 stande i bymidten.

        ca. 14-16 bryggerier vil være repræsenteret.

        Der er samarbejde mellem DØE Kolding og Busines Kolding omkring

        hele øliaden, hvor der er også er ”500 meter Øl” fredag mellem 16 og 23

        Dertil får Business lavet en Kolding øl af Troldhede.

        Lokalafd. Varmer som sædvanligt op fredag aften hos Kresten på Låsby Banke.

        Søren Hjortbøl ville gerne have hvis lokalafdelingerne sendte billeder

        fra deres lokale arrangementer til ham fra Øllets dag.


        Vi talte om T-shirts som kunne være fælles. Kjeld og Claus samarbejder om

        dette.


5.            Hvordan får vi flere medlemmer?

         Landsforeningen har lavet et tiltag, hvor ALLE for 100,- rabat på næste års

         kontingent ved at melde et nyt medlem ind, (når de har betalt)


6.            Næste møde

         Generalforsamling 14. nov. I Fredericia


          8. dec. Kommer Carsten Berthelsen til Fredericia.

           Vi talte om måske et arrangement med forfatteren Allan Mylius Thomsen.

          Mvh. Henrik Feldthaus