Årsmøde 2017

Lokalafdelingen afholdt sit årsmøde lørdag den 28. oktober.

Da Formanden Helge havde forfald var det Næstformanden Børge der bød velkommen.

Landsformand Hans Peter jepsen som var på besøg denne aften blev valgt som dirigent. Hvorefter Børge aflagde bestyrelsens beretning, hvori han fortalte om de arrangementer vi har haft i årets løb og lidt om de kommende smagninger.

Ivan fremlagde afdelingens regnskab for regnskabsåret 1-7-16 til 30-6-17. Samlet har vi haft et underskud på 961 kr. i løbet af året. Afdelingen har en beholdning på 10.800 kr. så der er stadig penge i kassen, og vi fortsætter derfor med de kendte priser på 150 kr. for en smagning, med mindre der er noget ekstraordinært.

Der var genvalg til den samlede bestyrelse og revisor + suppleant.

Under eventuelt orienterede landsformanden om den nye udviklingsplan som blev vedtaget på generalforsamlingen i Odense sidste år. Derud over fortalte han også om de nye afstemningsregler m.v. i forbindelse med valget af årets ølnyhed.

Der blev foreslået at vi skulle lave en aften hvor man fik mulighed for at prøve at brygge øl. Det blev også foreslået at vi kunne lave en ølsmagning med håndbryg.

Årsmødet sluttede kl 20.

Under årsmødet serverede afdelingen en hvede bock fra Bolderslev Bryghus.