1998

Danske Ølentusiaster stiftes.

December 1998 udkommer medlemsbladet ØLentusiasteN første gang - og på side 4 nævnes Morten Ubbesen fra Aalborg, som den nordjyske forbindelse. Han er den person der har det laveste medlemsnummer i Aalborg. Sune Ditman Pedersen har det næstlaveste...