Kvindeølsmagning 2007

20 kvinder mødte op for at fejre den internationale kampdag. Arrangemetet bød som altid på foredrag, men ikke kun om øl. Indledningsvist holdte formanden et lille foredrag om kvindernes kampdag, hvorledes det hele blev startet og hvordan det er gået siden. Derefter blev der budt på maskbrød med ost og pålæg samt ølsmagning, hvorefter Sune (fra H.J. Hansens Vinhandel) samt de tre mandlige bestyrelsesmedllemer Jens Christoffersen, Gert Svanborg og Allan Carlé hver kom med et bud på hvilken øl, kvinderne ville sætte mest pris på.

Der vil ikke være billeder på dette site, idet vi overlod hele scenen til såvel Nordjydske (Stiftidende) og TV2. Deres bidrag bestod i en avisartikel http://www.ale.dk/fileadmin/filer/LOKALAFDELINGER/Aalborg/kvinde_l.pdf og flere direkte indslag (http://www.tv2nord.dk/default.asp?PageID=4&ProgrammePartID=98421&ProgrammeDate=08-03-2007&Start=00:08:08&Duration=00:07:46&FileName=080307.wmv) under selve smagningen i prime-time TV2-Nord.

Om Kvindernes internationale kampdag

"Kvindernes internationale kampdag så dagens lys på et møde i København.I 1910 blev den 2.  internationale socialistiske kvindekonference i København. Konferencen fandt sted i dagene 26 - 27 august, og var indkaldt af Clara Zetkin. Det var imidlertid de danske socialdemokratiske kvinder, fx Henriette Crone og Nina Bang, der havde organiseret arrangementet, som fandt sted i Arbeidernes Forsamlingsbygning, som den gang havde adressen Jagtvej 69, på Nørrebro i København (Ground Zero, Nørrebro).

Kravet om stemmeret


Et af de vigtige punkter for konferencen var at diskutere, hvordan kvinder kunne opnå almindelig valgret på lige fod med mændene. Danske kvinder kunne på dette tidspunkt stemme til kommunalvalg - dette havde været en realitet siden 1908. Men valgretten til Rigsdagen manglede, og det gjorde den også i de fleste andre lande, bortset fra Finland.


Ved konferencen fremsatte Clara Zetkin et forslag om, at der skulle indstiftes en årlig kampdag, hvor "socialistiske kvinder i alle lande" skulle agitere for kvindelig valgret. Forslaget blev vedtaget med stort flertal, og  det følgende år blev der agiteret for kvinders valgret på en bestemt dag.

Ølsmagningen

1. Lindemans Pêcheresse

2. Raasted forår

3. Bosteels Tripel Karmeliet

4. Brewpub Atlantic IPA

5. Schneider Aventinus

6. Ørbæk Pingus Vinterbryg

7. Mikkeler jackie Brown

8. Duelund Bryglade Knark III

Resultat af smagningen

 

Resultat Bryggeri og øl 1. pl. Stemmer Pts.
1 Schneider Aventinus 7 11 27
2 Bosteels Triple Karmeliet 4 10 23
3 Mikkeller Jackie Brown 4 7 17
4 Raasteds Forår 0 10 16
5 Duelund Bryglade Knark III 2 7 13
6 Lindemans Pêcheresse 0 7 9
7 Brewpub Atlantic IPA 2 4 8
8 Ørbæk Pingus Vinterbryg 1 4 8