Årsmøde i Aalborg 2008

Lokalbestyrelsen bød på gratis ølsmagning til alle tilmeldte fremmødte. Dette lod sig gøre fordi de 2500 kroner som Martin Rantzau i fjor modtog sammen med Regionens Ølpris 2007 og straks efter valgte at donere til Lokalafdeling Aalborg var blevet øremærket til at give en god - og for en gangs skyld - en gratis oplevelse ved et DØE-arrangement. 35 dukkede op...

Dagsorden:

  1. Velkomst ved bestyrelsen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Beretning om Lokalafdelingen
  4. Evaluering af udvalgsstruktur
  5. Forslag fra forsamlingen
  6. Valg af Lokalafdelingsformand
  7. Valg af Lokalafdelingsnæstformand
  8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
  9. Udpegelse af webredaktør – eventuelt officiel oprettelse af redaktion
10. Valg af 2 repræsentanter til regionsbestyrelsen
11. Eventuelt
 

Referat af årsmøde den 25.10.2008 i lokalafdeling Aalborg

1. Gert Svanborg Sloth bød velkommen.

2. Steen Knørr valgt til dirigent. Dorte og Dorte valgt til referenter.

3. Beretning fra lokalafdelingen ved Gert.,
Gert fortalte at vi er en af landets største lokalafdelinger, og også en af de mest aktive. Der er i det forgange år afholdt 23 arrangementer, hvilket er rigtig mange. Det blev samtidig nævnt om det måske er for mange, da der desværre har været færre deltagere i nogle af arrangementerne end tidligere.

Bestyrelsen har det meste af året manglet et medlem, da Jens Kristoffersen valgte at forlade Aalborg.

Gert har brugt rigtig meget tid på at lave vores lokale web-site, og er desuden kommet med i redaktionsudvalget for ØLentusiasteN. Derudover har han skrevet en del pressemeddelelser til bl.a. Nordjyske.

Fortæller at vi har fået vores eget slogan : Lokalafdeling Aalborg – øloplevelser med garanteret ”højt skum”.

Gert beretter at man regner med at det kun er ca. 20% af medlemmerne der er aktive, det vil i Aalborg afdelingen sige ca. 100 mennesker.

Gert opfordrede til en ”struktursnak” og håbede på at få holdninger fra medlemmerne.
De emner der blev taget op var følgende:

Medlemmer af lokalbestyrelser må ikke have kommercielle interesser er det OK?
Foreningen er medlem af forbrugerrådet – skal vi være det?
Skal der ændres på generalforsamlingen, så den består af delegerede?

Gert havde et ønske om at bestyrelsen kunne komme til at virke som mere end et arrangementsudvalg, og at andre ”menige” medlemmer kunne tage over på lokale arrangementer.

Herefter gennemgik Gert de mange arrangementer der har været afholdt i året der er gået.

For 2009 er der på nuværende tidspunkt planlagt følgende:

24.01.  Besøg af Carsten Berthelsen

xx.02.  Ti kandidater

07.03.  Øl for Kvinder

xx.03. Generalforsamling

25.04. Besøg af Refsvindinge

plus mange andre spændende øloplevelser……

Efter formandens beretning blev der ivrigt debatteret, over ovennævnte emner, og afslutningsvis blev bestyrelsen opfordret til at gennemgå foreningens vedtægter med henblik på at foreslå ændringer af bestemmelserne til næste landsgeneralforsamling.

4. Der blev talt om hvordan de forskellige nedsatte udvalg skal bruges. Mange har meldt sig men bliver ikke brugt. Opgaverne skal uddelegeres, og det vil bestyrelsen arbejde videre med.
Det blev endvidere foreslået at afholde et møde med de forskellige udvalg efter årsmødet.

5. Per Støve og Preben Knudsen havde fremlagt forslag om at ændre generalforsamlingen til et delegeretmøde i stedet for fri adgang for alle medlemmer..
Forslaget blev debatteret og bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med et forslag til kommende generalforsamling i foreningen.


6. Gert Svanborg Sloth blev genvalgt som lokalafdelingsformand.

7. Der blev ikke valgt nogen næstformand, da ingen stillede op.

8. Følgende menige bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Anne Lise Knørr
Tommy Hjeds
Sune D. Pedersen
Tom Christensen (nyvalgt)

9. Gert blev valgt som webredaktør, men efterlyser folk der gerne skriver referat, tager billeder osv uden at han skal spørge om det.

10. Valgt til regionsbestyrelsen blev
Anne Lise Knørr
Gert Svanborg Sloth

11. Under punktet  blev der talt om hvor vidt bestyrelsen skal arbejde videre med hensyn til om  medlemmer af regionsbestyrelsen må repræsentere lokale bryghuse på festivaler osv.  Det er oplevet at regionsformænd/næstformænd er blevet bortvist da det hedder sig at der skal være økonomisk uafhængighed. Men for de fleste er det alene en fritidsinteresse der intet har med økonomi at gøre.

Endvidere kan henvises til debatsiderne i ØLentusiasteN.

Frank spurgte om Øl-festival i Aalborg.
Anne Lise og Gert arbejder stadig på at få den til Aalborg i 2011. AKKC er booket, nu handler det om økonomi.

28.10.2008

Dorte og Dorte

Er du interesseret i at læse hele beretningen klik her