BEERWALK i AALBORG CITY

 

Lokalafdeling Aalborg gav fredag den 5. september i tidsrummet 14-21 200 personer mulighed for at besøge de 8 spændende ølsteder John Bull Pub, The Wharf, H.J. Hansen Vinhandel, Café Luna, Holte Vinlager, Ølkonsortiet, London Pub og Søgaards Bryghus på en lille 3,3 kilometers strækning i Aalborg city og gætte hvad de fik i glasset.

Hvert sted præsenteredes de for 10 cl hemmelig øl mod fremvisning af unikt smageglas og aflevering af en polet. Ud fra en liste med 3 muligheder, skulle man gætte navnet på den øl der var hældt i smageglasset og notere navnet på det svar-ark man havde fået udleveret på startstedet og den med flest rigtige ville vinde et års medlemskab af foreningen eller retten til at bruge 350,- på foreningsmerchandise.

Desværre var starttidspunktet klokken fjorten en fredag (set i bagklogskabens ulideligt klare lys) ikke specielt venligt overfor ølentusiaster med børn og mange holdt sig væk fordi de troede at de 200 glas og dermed muligheden for at deltage i BEERWALK var væk og borte.

Der blev sendt 65 rundt i byen - blandt dem en masse turister. Men idéen er god og ølstederne var glade og positivt stemte. Bestyrelsen har allerede drøftet at gentage turen næste år på Øllets Dag - forhåbentlig med en bedre og større lokal opbakning...

  

Ingen havde 8 rigtige. Men 7 personer havde 7 rigtige. I alt 11 personer havde 6 rigtige.
Lodtrækningen blandt de 7 der havde 7 rigtige faldt ud til Jens Søndergaards fordel. Han ses som nummer tre fra venstre på billedet. Da han i forvejen er medlem af foreningen vandt han 350,- til brug på merchandise i shoppen på ale.dk. Desværre var der ikke noget i shoppen der fristede Jens - han har derfor spurgt bestyrelsen om han må bruge gevinsten som betaling for arrangementer i lokalafdelingen... Og selvfølgelig må han det!