Årsmøde 2009

Lokalformanden - som også var eneste fotograf til stede - havde travlt under selve Årsmødet og derfor er der ikke så mange billeder af den del. Nyd i stedet billeder fra det travle køkken, der leverede pølseret med Limfjordsporter :-)

Det effektive madhold bestod af Jonna, Henry, Poul, Kaja, Tommy, Tom og Gert. Tak for samarbejdet og tak for mad...

35 personer havde fundet vej til Årsmødet, der gav god debat og genvalg til lokalbestyrelsen. Leif G. Larsen var dirigent. Anne Lise Knørr blev valgt til næstformandsposten. Læs det officielle referat skrevet af Per Støve samt bestyrelsens beretning skrevet og leveret af lokalformand Gert Svanborg Sloth.

 

Efter første del var der hygge og FRI HANE fra 3 nordjyske bryggerier. Fra Søgaards Bryghus var der klosterbryg. Fra Bryghuset Vendia var der bock. Og endelig fik vi Julefabel (oprindeligt et bryg fra Baggaardsbryggeriet) brygget på Nibe Bryghus.

Anden del bød også på orientering om hvordan du via dit medlemsnummer og pinkoden på dit medlemskort får mere ud af ale.dk og dermed dit medlemsskab. Lokalformanden udstillede også sine (manglende) evner som tøjsælger, da han viste et udsnit af merchandise, der kan købes via ale.dk. Kaja og Tom stillede op som modeller...