Aalborg beretning 2011

AALBORG BERETNING 2011

Jeg har i flere uger glædet mig til at sige at vi lokalt har plusvækst i medlemstallet! Men så blev jeg lige nødt til at lave beretningen om her i formiddags. Vi er i i dag 427 medlemmer i lokalafdeling Aalborg. Samme dag i fjor var vi 428 og det betyder at vi har en minusvækst på 0,23%. Men vi HAR haft fremgang og har kæmpet os fra 10% minusvækst til 0,23%...


Der er fortsat en lille medlemstilbagegang på landsplan. Helt nøjagtigt -1,32% i forhold til i fjor. I alt er der i dag 9240 medlemmer af Danske Ølentusiaster. På regionsplan og lokalplan er der en tilsvarende lille tilbagegang. -1,88% i regionen. Lige nu 991 medlemmer. Og altså en mikroskopisk tilbagegang (så lille som den kan blive) på lokalplan.

Vi er STADIG den største lokalafdeling i Jylland. Og den fjerdestørste i landet. Kun overgået af København, Rødovre og Odense. Men lokalafdelingen der overtog titlen Årets Lokalafdeling efter os Fredericia puster os i nakken! De er 360 medlemmer lige nu og har vækstet 50% hvert år de 2 seneste år. De er eksperter i medlemshvervning. Det kunne være at vi kunne lære noget af dem…


I år skal vi ikke spilde tid på snak om opdeling i mindre lokalafdelinger. Hvis der bliver stemning for – og brug for… En sådan, så tager vi det op til den tid…

I Skråens billetcafé mødte jeg i september en frafalden ølentusiast, som så min ale.dk-jakke - og spurgte om jeg stadig var medlem. Det måtte jeg erkende. Hun fortalte hun havde meldt sig ud, fordi hun mente, vi som forening, havde nået vore mål. MEN har vi det? Det er rigtigt at der (efter den såkaldte ølrevolution) de seneste 13 år er kommet langt mere interessant øl på hylderne i varehuse og specialbutikker. Mikrobryggerier er skudt op over det ganske land og der er nu over 100 øl-producerende bryghuse/bryggerier i Danmark og i alle afkroge af landet render mange håndbryggere ihærdigt rundt og brygger egne bryg…

MEN vi har stadig masser at kæmpe for. Vi skal have gjort øllet folkeligt forankret og øllet skal (igen) være Danmarks nationaldrik. Vi skal arbejde for at der er et stort kendskab til øl i befolkningen og et af fokusområderne må være at få øllet ind på restauranterne…

Danske Ølentusiaster er en forening som har til formål at udbrede kendskabet til øl. Der er voksende fokus på øl. Stigende tendens i artikler om øl i aviser, blade, magasiner og på nettet.

Flere og flere interesserer sig for øl – eller i det mindste forholder de sig til det… Og det er vel det vi arbejder for… At den almindelige borger bliver mere øl-interesseret.

Det er langt fra kun vores landsbestyrelse eller vores lokalbestyrelse som kan (eller skal) arbejde for at vi sikrer denne udvikling.

Der er mange tilgange og redskaber der kan være med til, at vi får løst denne opgave.


Det er min forhåbning at vi kan udbrede øllet i fællesskab – hver på vores måde.


Lad mig kort nævne 5 mennesker som (også) i 2011 har udrettet noget i den retning…

Morten Ubbesen via offentligt tilgængelige ølsmagninger i samarbejde med kulturinstitutioner...
Steen Carlsen via sin blog Tid til en øl på tv2.dk...
Anne Kettunen som arrangør af Ølløbet i AMOK-regi...
Niels Tikjøb Olsen via afvikling af et væld af gode prisbillige ølsmagninger der er rift om...
Peter Vad Godtberg Jensen via sin vlog (video-blog) på youtube.com...

Vi har siden seneste årsmøde - med stor tilfredshed - set at flere og flere udbydere kaster sig over at arrangere ølsmagninger. Den udvikling er bestemt velkommen og kærkommen!

I øvrigt laver vores kolleger i de andre lokalafdelinger i Nordjylland (og det øvrige land i øvrigt) gode arrangementer med øllet som naturligt omdrejningspunkt, så husk nu at det langt fra er forbudt at deltage i arrangementer i andre lokalafdelinger…

Beretningen skal ikke som sædvanligt være en minutiøs gennemgang af det forgangne års arrangementer. Ønsker man det kan man kigge ind på lokalwebsitet under menupunktet ”Tilbageblik” og granske 2011 som for nylig er blevet opdateret…

Lad mig blot konstatere at vi i året der er gået siden seneste årsmøde har afviklet mange gode aktiviteter. Flere har haft pressens bevågenhed. Cirka et møde hver måned. Tak til alle der hjalp til at få det til at lykkes. Vi har efterhånden mange traditioner, så mange at vi, hvis det er det vi skal – kunne gentage os selv år efter år. Personligt synes jeg det ville være kedeligt – hvis vi ikke også finder plads til at generere nye og spændende tiltag.

Apropos nye og spændende tiltag, så har lokalbestyrelsen på sit seneste møde besluttet at ændre lidt på et af vore arrangementer/traditioner som vi har haft kørende i en årrække og som vi har haft stor succes med… ØLarrangementet KUN for kvinder i marts måned. Et arrangement der har trukket mange ikke-medlemmer til og givet stor fokus på vor forening, men det har også båret præg af at udvikle sig i mod at blive til en fest for kvinder der ikke er medlemmer. Vi vil forsøgsvis justere lidt på konceptet i 2012. Vi vælger at lave et medlemsarrangement for alle medlemmer (og kun for medlemmer), hvor foreningens kvindelige medlemmer får mulighed for at præsentere yndlingsøllet for den øvrige medlemsskare… 

Det ser ud til at der generelt er stor interesse for medlemsmøder i faste og trygge rammer i vores lånte lokaler hos Vinspecialisten. Desværre var der ikke den forventede opbakning til genbesøget på Fyn sidst i april. Lidt ærgerligt for det var en SUPERTUR!

Vi har ikke haft et medlemsmøde i maj siden Carsten Berthelsen besøgte os i 2008. Det skyldes at der sædvanligvis er ølfestival i maj. I 2012 er der ølfestival 11. og 12. maj. Vi har ikke besluttet om vi fortsat skal være aktivitetsfri i maj. Hvad er stemningen blandt medlemmerne?

Juli var som sædvanligt friholdt for arrangement. Vi har i lokalbestyrelsen talt om at pub-besøgene er gået lidt i stå. Vi har drøftet i lokalbestyrelsen at vi måske skulle prøve at få dem i gang igen i de måneder, hvor vi sædvanligvis ligger stille…

Siden Øllets Dag 2010 har der været stigende tendens til at foreningen på landsplan er mere udadvendt og forsøger at blive set af andre end os selv. Den mission lykkes bedre og bedre. Vi har en god landsbestyrelse, som oppe fra broen styrer skibet i den rigtige retning efter den generalforsamlingsvedtagne udviklingsplan. Der er lavet noget godt markedsføringsmateriale som er med til at synliggøre foreningen og der er blevet større fokus på at samarbejde med andre… I Aalborg har vi fulgt godt med på de nye takter. På Øllets Dag i 2010 var vi en af de lokalafdelinger, som var ude i flest butikker og vise flaget – en metrobutik og 2 kvickly-butikker. Vores Øllets Dag tiltag på Havnefronten i forbindelse med byfesten Aalborg i RØDT med deltagelse af flere ølaktører var ligeledes en kæmpesucces! Vi har samarbejdet med VisitAalborg og Aalborg City om Ølhytte på Aalborg Citys julemarked - En sjov, men samtidig hård og særdeles KOLD oplevelse. Tak til de mange frivillige der brugte tid og energi og gjorde vores udadvendthed mulig.

I 2011 er vi fortsat ad den udadvendte samarbejds-sti. Vi har udvidet samarbejdet med VisitAalborg, så deres kåring af Årets Aalborg Beerwalk Pub som en naturlig ting foregår på Øllets Dag. Endnu en samarbejdspartner blev tilføjet listen, da vi rykkede ind i Nordkraft på Smagen af Nordjyllands Fødevaremarked på Øllets Dag. Endnu en stor succes som vi bør gentage i 2012.


Ifølge ØLentusiasteN # 64 mener jeg at vi bør arbejde på at få lavet en ølfestival på Nordkraft i 2012. Det er ikke helt det jeg mener. Det behøver ikke at være allerede i 2012. Men opgaven hører hjemme hos Regionen og det er aftalt at Regionsbestyrelsen vil kigge på DEN udfordring på et kommende regionsbestyrelsesmøde.

Poul og Leif har igennem året lavet et stort forarbejde i forhold til gentagelse af Ølhytte-successen. Det lykkedes desværre ikke at få finansieret hytten som i fjor og derfor faldt projektet fra hinanden og Danske Ølentusiaster deltager derfor ikke som aktiv spiller på Aalborg Citys Julemarked 2011.

Det frigør så energi og kræfter til at vi kan være udadvendte andre steder og på andre måder. Det er min forhåbning at vi får medlemmernes aktive støtte og hjælp til at få denne og kommende udadvendte aktiviteter til at lykkes. Vi er blevet bedt om at hjælpe Føtex Food-kæden med at afvikle en landsdækkende specialølsfestival i deres butikker i ugerne 47, 48 og 49. Vores hjælp skal bestå i at være til stede med 1 eller 2 ølentusiaster lørdag 12-15 i de nævnte uger.

Jeg er ret sikker på at DET er fremtiden for vores forening. Hvis vi ikke er udfarende og udadvendte graver vi langsomt vores egen grav. Det er IKKE nok at lave medlemsmøder for os selv… Netop hér har vi haft lidt uenighed i lokalbestyrelsen, som blev udstillet. Kan man vist roligt konstatere, da vi havde besøg af Mik Schack i oktober 2010…

Det er min fornemmelse at vi siden hen er gået i samme retning og er blevet bedre til at samarbejde og bruge hinandens forskelligheder som en styrke.

Lokalbestyrelsen foreslår en stigning på 25 kroner pr. person. Således at deltagelse i et medlemsmøde med mad, foredrag og smagning af 8 øl (minimum) fremover kommer til at koste 200 kroner pr. medlem. Ser man på prisen på andres smagninger, som generelt er dyrere - får vores medlemmer stadig temmelig meget for pengene!

Landsbestyrelsen foreslog på generalforsamlingen 2011 en vedtægtsændring som åbnede for flere medlemmer i lokalbestyrelser. Det blev vedtaget og vi foreslår på dette årsmøde en forøgelse af antallet af lokalbestyrelsesmedlemmer i Aalborg fra 5 til 7. Hvis de 2 som lokalbestyrelsen foreslår vælges vil det især styrke og gavne os i forhold til det udadvendte arbejde…

Lokalbestyrelsen har besluttet sig for at vende tilbage til tidligere tiders dyder, hvor vi fremlagde halvårsprogram i god tid – så det bliver nemmere at planlægge deltagelse i møder...

November-mødet er Julefætteren hos Vinspecialisten 19. november.
I december er der ØL, flæsk og bold 7. december hos Søgaards.
I januar får vi 28. januar besøg af Amager Bryghus her hos Vinspecialisten.
I februar er smagning af Årets ØLnyhed 2011 allerede fastsat – det bliver 25. februar her hos Vinspecialisten…
I marts planlægger vi som nævnt at lave noget på temaet Kvinder og ØL her hos Vinspecialisten.

Og så er vi ikke nået længere – vi er jo heller ikke valgt til det endnu…

Disse var ordene…