Referat af Årsmøde i DØE Aalborg 2012


1. Valg af dirigent
Steen Knørr valgt.

2. Beretning om lokalafdelingen

Formanden berettede bla. om:

Medlemsfremgang i DØE på landsplan

Medlemstilbagegang på 13 medlemmer i DØE Aalborg

DØE Aalborg største afdeling i Jylland, fjerde største på landsplan

Afdelingens udadvendte aktiviteter bla. ølsmagningerne, ølmærker, beerwalks og Ølturen til Belgien 

Landsbestyrelsen, hvor næstformand Annelise Knørr stiller op 

Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for samarbejdet. Herefter gennemgik han programmet for det næste halve år. Disse aktiviteter kan findes på DØE Aalborgs hjemmeside.

Endvidere er beretningen, i sin fulde udstrækning, lagt på hjemmesiden.

Der blev herefter debatteret forskellige emner som ølklumme, nyhedsbrev, aktivitetsniveau kontra medlemsniveau m.m.

3. Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede at de indkomne forslag mere havde karakter af anbefalinger, hvilket forslagsstilleren var enig i.

Anbefalingerne lød: 

arrangementerne fordeles på lige og ulige uger

at øltyperne gennemgås oftere, så nye også kan være med

Anbefalinger blev taget til efterretning.

4. Valg af Lokalafdelingsformand
Gert Svanborg Sloth genvalgt.

5. Valg af Lokalafdelingsnæstformand
Anne Lise Knørr genvalgt.

6. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

Tommy, Poul, Leif, Tom og Sune blev genvalgt

Steen Carlsen blev valgt som suppleant.

7. Eventuelt

Landsformand Bo Jensen orienterede om landsbestyrelsen og dennes samarbejdspartnere.

Årsmødet drøftede også under dette punkt ideer til fremtidige aktiviteter for unge, nye, gamle, studerende og kvinder.

Årsmødet blev efterfulgt af øl smagning, hvor Nibe Bryghus præsenterede deres udbud af godt øl.

Referent: Kristian Gaardsøe.