Årsmøde i Aalborg 2013

Lokalafdeling Aalborg afviklede lørdag den 26. oktober årsmøde hos Vinspecialisten fra 14-15.

Bagefter var der medlemsmøde med smagning af øl fra Indslev Bryggeri og Ugly Duck.

Årsmødet tog en lille time at afvikle. Der var cirka 60 deltagere.

Referent var Kristian Gaardsøe. Se referatet og bestyrelsens beretning via tilbageblik.

Per Støve blev valgt som dirigent.  

Der var genvalg til lokalformand Gert Svanborg Sloth og Lokalnæstformand Tom Christensen samt beslutning om at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Der var herefter genvalg til Tommy Hjeds, Sune Ditman Pedersen og Steen Carlsen.

Landsbestyrelsen var repræsenteret ved landsformand Anne Lise Knørr.

Der bliver lavet en selvstændig side om Indslev/Ugly-Duck smagningen...