Årsmøde i Aalborg 2014

Lokalafdeling Aalborg afviklede den 25. oktober årsmøde

hos Vinspecialisten fra 14-15.

Bagefter var der medlemsmøde med ØL & OST med Behnke & Nielsen.

Årsmødet tog en lille time at afvikle. Der var cirka 40 deltagere.

Referent var Vibeke Holch Henriksen.

Se referatet og bestyrelsens beretning via tilbageblik.

Steen Knørr blev valgt som dirigent.  

Der var genvalg til lokalformand Gert Svanborg Sloth og Lokalnæstformand Tom Christensen samt til de øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer Tommy Hjeds, Sune Ditman Pedersen og Steen Carlsen.

Landsbestyrelsen var repræsenteret ved landsformand Anne Lise Knørr.

Der bliver lavet en selvstændig side om ØL & OST smagningen...