Referat af Årsmøde

i Danske Ølentusiaster, lokalafdeling Aalborg
25. oktober 2014 kl. 14-15

1. Valg af dirigent
Steen Knørr blev valgt. Han orienterede om vedtægterne ift. indkaldelse, og Steen konstaterede, at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at der var fremmødt 37 stemmeberettigede deltagere. og konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet efter reglerne herom.

2. Valg af referent

Vibeke Holch Henriksen blev valgt.

3. Beretning om lokalafdelingen

Formandens velbeskrevne og levende beretning fra det forgangne år blev taget til efterretning og godkendt, efter forskellige bemærkninger:

 • Hvor mange nye medlemmer gav kvinde øl smagningen og Amerikanske dage i år?

  KOMMENTAR FRA MEDLEMMERNE: Tidligere har arrangementet ikke hvervet nye medlemmer, dog godt at der var flere deltagere i år – og det blev understreget, at det ikke kun var unge deltagere, samt at arrangementet giver god reklame for foreningen.

  SVAR FRA BESTYRELSEN: Vi har ingen tal over om der er kommet nye medlemmer. Gert mener, at det er en god ide at blive set.

  KOMMENTAR FRA MEDLEMMERNE: Forslag at man til kvindeølsmagningen kan købe specialøl med hjem, hvilket kan medvirke til at udbrede interessen og kendskab til det gode øl, samt promovere ølentusiasterne.. Det må være godt, at foreningen er udadvendt?

  SVAR FRA BESTYRELSEN: Ingen tvivl om, at kvindeølsmagningen er et godt arrangement. Vi skal arbejde for at lave flere arrangementer og vi skal gerne have flere medlemmer - og det gøres formegentlig blandt andet ved at være synlig og lave arrangementer mod mange forskellige målgrupper.

 • En undren over, at bestyrelsen vælger at lave et mindre ”indadvendt ”program til øllets dag, og ikke mere?
 • SVAR FRA BESTYRELSEN: Det kræver, at der er nogen som vil være med til at hjælpe. Det rækker ikke med 7-8 hjælpere – vi skal mindst bruge 30. Bestyrelsen magtede ikke at lave et større arrangement – man manglede nogle, der ville stille op og hjælpe.

  KOMMENTAR FRA MEDLEMMERNE: Et ønske til bestyrelsen om at oplyse, at der er en plan, og hvem vil hjælpe?

  SVAR FRA BESTYRELSEN: Bestyrelsen mangler opbakning til at hjælpe. Konklusionen er, at der ikke er nogen, der gider at være med. Bestyrelsen udarbejder et spørgeskema hvor man bl.a. kan melde ind hvor meget man vil hjælpe til de forskellige arrangementer.

 • Ros til lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i bestyrelsen..
 • SVAR FRA BESTYRELSEN: Lokalbestyrelsen har ønsket at forny sig fra Beerwalk til Ny Nordisk Øl. Vi er i stand til at se og gå ned i detaljerne. Vi fortjener at blive kåret til årets lokalafdeling igen.

  4. Indkomne forslag
  Der var indkommet fire forslag rettidigt fra Susan og Ivan.

  FORSLAG: Ændre mødetidspunkt med start fra kl. 15 til 16.

  SVAR FRA BESTYRELSEN: Spørgsmålet vil indgå i det kommende spørgeskema. Der har også tidligere været stillet forslag om at flytte arrangement dagen fra lørdag til fredag.

  FORSLAG: Et arrangement med Bøllingsø Bryghus.

  SVAR FRA BESTYRELSEN: Fint forslag, der evt. kan blive koblet med flere små bryghuse.

  FORSLAG: Et arrangement til og med øl.

  SVAR FRA BESTYRELSEN: En gammel traver som vi har haft oppe at vende flere gange. Vi ved godt at der er stor interesse for et arrangement hvor der laves mad og man får øl som passer til. Men det er strandet blandt andet på grund af økonomi og fordi det kræver et større køkken. Fremadrettet undersøges muligheden for at leje sig ind på SOSU Nord eller FOF.

  FORSLAG: Ny destination for ture. Behøver vi at tage til udlandet? Måske i stedet tage til Hornbeer eller ølfestival?

  SVAR FRA INTERNATIONALT UDVALG: Vi vil gerne arrangere indenrigsture – det fordrer, at vi har opbakning. Vi er de samme, som trækker læsset. Kom med konkrete forslag, hvor der er lavet research på de forskellige ting så som rute, bryggerier, overnatning, fællesspisningsmuligheder m.m.. Vi er lydhøre for nye og spændende ture og forslaget er taget til efterretning.

  5. Valg af Lokalafdelingsformand
  Gert genvalgt uden modkandidater.

  6. Valg af Lokalafdelingsnæstformand
  Tom genvalgt uden modkandidat.

    

  7.Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

  Tommy Hjeds, Sune Ditman Pedersen og Steen Carlsen blev (gen)valgt.

  8. Eventuelt
  Det er fint med en bestyrelse, der er langt fremme i programlægningen. Læg gerne et arrangement ind, så der er plads til en pludselig indskydelse/ en ”buffer”/en unik oplevelse.

  KOMMENTARER:

  Vi har haft et meget tæt program, hvor der ikke har været plads til ”buffer” i år. Forslaget er taget til efterretning.

  Opfordring til at genopleve tirsdagsmøderne med Leif og Poul. Vi skal have Leif og Poul til at ”genopstå” til pub besøg. Vi vil gerne have jer til at lave en øl vandring – hermed en opfordring!

  Vi kan oprette en blok /FB hvor man kan dele sine oplevelser ift. øl og mad (men vi har jo allerede en facebookside som kan bruges til dette).

  Vi kan være stolt over vores lokalformand og bestyrelse – de gør det rigtig godt.

  Årsmødet afsluttet i god ro og orden.

  Referent: Vibeke Holch Henriksen.

  Se bestyrelsens 

  beretning