Årsmøde i DØE Aalborg 2019

 

Lokalafdeling Aalborg afviklede den 26. oktober 2019 årsmøde

På Café Frederiksberg, Hadsundvej 1B, 9000 Aalborg fra kl. 13.30-15:00.

Bagefter var der medlemsmøde med Bang & Harbo kl. 15:00-17:00.

Årsmødet tog næsten to timer at afvikle. Der var 38 deltagere.

Niels Tikjøb Olsen blev valgt som dirigent. 

Referent var Ivan Nørgaard.

Læs referatet.

Afgående medlemmer af bestyrelsen:

Ole Riis Olesen valgte at træde tilbage som formand med øjeblikkelig d. 18/9, Anne Kettunen blev herefter udnævnt til fungerende formand frem til årsmødet. 

Gert Svanborg Sloth stoppede som menigt medlem. Han har været aktiv i foreningen både lokalt, regionalt og nationalt de seneste 14 år. 

Kurt Freiheit stoppede som menigt medlem.

Den tilbageværende bestyrelse søgte med lys og lygte efter en ny formand og 1-2 menige medlemmer, men da ingen meldte sig, blev resultatet:

Anne Kettunen blev valgt som formand i Lokalbestyrelsen, hvor hun blev valgt ind som menigt medlem sidste år.

Ivan Nørgård blev valgt som næstformand i Lokalbestyrelsen, hvor han har haft plads de seneste 4 år som menigt medlem og er med i Øllets Dag udvalg.

Flemming Højsgaard og Erik Westergreen blev genvalgt som menige medlemmer i Lokalbestyrelsen, det er for begge deres andet år i bestyrelsen.

Inden årsmødet har bestyrelsen lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmerne bliver spurgt om hvad de ønsker sig med Lokalafdelingen, resultatet heraf kan ses i denne PDF.

Bad Seed Brewing blev indstillet som kandidat til Årets Bryggeri.

Konstitueret formand Anne afholdt bestyrelsens beretning.

Den nye lokalbestyrelse, fra venstre ses Ivan, Flemming, Anne og Erik.

 Referat

 Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Efter Årsmødet var der ølsmagning ved Bang og Harbo, præsenteret af Michael Harbo.