Ekstraordinært Årsmøde i Aalborg

Lørdag den 26/1 oprandt endelig dagen hvor Danske Ølentusiasters Lokalafdeling Aalborg kunne afvikle det længe proklamerede Ekstraordinært Årsmøde. Dirigenten som styrede projektet var Per Støve. Og da referenten meldte afbud grundet sygdom måtte Anne Kettunen træde til.

Per forklarede at han egentlig mente at bestyrelsen var valgt på det ordinære årsmøde i oktober, men han havde accepteret efter at have talt med den konstituerede lokalformand at hele lokalbestyrelsen stillede sit mandat til rådighed og altså skulle vælges igen. Han fik derfor valgt nogle stemmetællere, hvis det skulle ske at nogle nye ville stille op.

Herefter gik det stærkt. Ole Riis Olsen blev valgt som Lokalformand uden modkandidater. Der var heller ingen modkandidater til Anne Kettunen, da hun blev valgt som ny Lokalnæstformand. De har begge øvrigt været konstitueret i disse tillidshverv efter aftale med Landsbestyrelsen siden starten af november måned. Flemming Højsgaard blev valgt som menigt medlem og han forklarede at han var/er tiltænkt rollen som erstatning for Tommy Hjeds, der i mange år har løftet opgaven som økonomimand og tilmelder. Gert Svanborg Sloth blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem - han forklarede at han egentlig ville være stoppet i forbindelse med det ordinære årsmøde i oktober, men han valgte at blive og hjælpe med at få fundet nye folk til topposterne i Aalborg. Men nu da det er lykkes er opgaven primært at videregive sin erfaring og lære de nye folk at bruge systemerne. Ivan Nørgård blev valgt in absentia, men han havde givet sit skriftlige tilsagn om at han stadig var kandidat. Erik Westergreen og Kurt Freiheit præsenterede sig også for forsamlingen og blev ligesom alle de øvrige, der stillede op som menige bestyrelsesmedlemmer, valgt uden modkandidater - så Per fik aldrig brug for sine stemmetællere.

Der var klapsalver til den nyvalgte lokalbestyrelse, som faktisk allerede har holdt et par møder - og derfor kunne den nye Lokalformand også præsentere et program for hele året for forsamlingen. Det nye var / er at der i fremtiden vil blive afviklet medlemsmøder på hverdage. Det bliver til fire hverdagsarrangementer i 2019. Gennemgangen af programmet var afgjort det punkt på dagsordenen som tog længst tid.

Der kom ingen nye forslag fra medlemmerne, men det ville også blive svært at få dem presset ind i et allerede omfangsrigt program. Frank Nielsen spurgte under eventuelt ind til om vi som tidligere år vil være tilstede ved Aalborg Håndboldklubs årlige ØLmesse i februar. Anne Kettunen forklarede at det egentlig var meningen - men da det ikke var muligt at få nogen til at levere øl til os i år... Så havde vi valgt at droppe det, fordi vi godt var klar over at ingen ville søge os - når der ikke var øl de kunne smage, og det ville sikkert ende i dårlig omtale og dermed dårligt omdømme.

Cirka 16:55, og dermed 10 minutter senere end planlagt, kunne dirigent Per Støve lukke det Ekstraordinære Årsmøde.

Vil du se referatet fra det ekstraordinære årsmøde skal du klikke HER.