Øllets Dag - Danske Ølentusiaster
Øllets Dag

Øllets Dag er en årligt tilbagevendende begivenhed, som foregår første lørdag i september.

Formålet med Øllets Dag er at få fokus på øl og ølkultur og få hele landet til at syde med øl-aktiviteter.

Øllets Dag blev indstiftet af Danske Ølentusiaster i 2003 som Den Danske Øldag. De to første år foregik aktiviteterne på foreningens stiftelsesdag / fødselsdag den 5. september. Fra 2005 har navnet været Øllets Dag og er af praktiske hensyn flyttet datomæssigt til den første lørdag i september.

Mange af Danske Ølentusiasters lokalafdelinger har gennem årene gennemført aktiviteter på Øllets Dag (se oversigterne i venstremenuen).

I stigende grad er det lykkedes lokalafdelingerne at gennemføre større udadvendte aktiviteter op til og på Øllets Dag, ofte i samarbejde med andre.  Her skal særligt nævnes Kolding, hvor lokalafdelingen i samarbejde med BusinessKolding og City Kolding har skabt eventen Øliaden.

Også fremover vil lokalafdelinger realisere omfattende aktiviteter landet over på Øllets Dag. Men fra 2010 vil Danske Ølentusiasters landsorganisation spille en større rolle for at sikre større gennemslagskraft og god dækning i medierne.

Danske Ølentusiaster opfordrer samtidigt alle landets ølaktører; bryggerier, importører, detailhandel og restauratører til (i samarbejde) at gennemføre aktiviteter i forbindelse med Øllets Dag for der i gennem at få større fokus på øllet.

Danske Ølentusiaster indgår gerne et samarbejde både på landsplan og lokalt for at skabe opmærksomhed på dagen.

Læs mere om øllets dag på: http://ølletsdag.dk/

Den Regionale Ølpris

Øllets Dag fungerer også som platform for uddeling af Danske Ølentusiasters Regionale Ølpriser. De 11 regioner i foreningen har mulighed for at uddele "Den Regionale Ølpris" til:

"En person eller virksomhed i regionen, der har gjort en ekstraordinær indsats for at vise mangfoldigheden i øllets verden. Kriterierne for at modtage prisen bygger på de værdier som Danske Ølentusiaster kæmper og arbejder for."

Derfor vil der ved tildelingen blive lagt stor vægt på, at prismodtageren:

  • er gået forrest i lokalområdet for at vise nye sider af øllets verden
  • har gjort en særlig indsats for at udbrede kendskabet til det gode øl
  • har udvidet og flyttet den gængse opfattelse af, hvad øl er og kan anvendes til.

Der er store muligheder for at udvikle på Øllets Dag. Kun fantasien sætter begrænsning for hvor meget genlyd Øllets Dag kan give landet over, hvis  kræfterne samles i et godt og givtigt samarbejde for øllet og branchen.