Medlemsmøder

Medlemsmøder afholdes ca. hver 8 uge. Tid og sted vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Indbetaling sker til afdelingens konto: Nordea Bank, økonomiansvarlig Flemming
Schwart

Reg. 2130 konto 6880268773

Indbetaling til medlemsmøderne senest 5 bankdage inden mødet –
husk navn og medlemsnummer på overførslen.

Medlemsskab

Indmeldelse sker til hovedforeningen Danske Ølentusiaster