Referat af Årsmøde, Fredag den 28 sep. 2007-10-19

 1. Valg af dirigent og referent
  Jens Bjørn blev valgt til dirigent. Kurt Sandau blev valgt som referent.

 2. Formandens beretning
  Formand Uno Friis-Gall afholdt sin lange beretning, hvor han bl.a. kom ind på vores kasserer Bents alt for tidlige død, årets arrangementer og foreningens økonomi.
  Døe Amager er 401 medlemmer, hvoraf 30 i gennemsnit møder op til arrangementerne.
  Formandens beretning gav anledning til et par opklarende spørgsmål omkring foreningens økonomi. Repræsentanten fra landsstyrelsen anbefalede at vælge en økonomiansvarlig og en revisor.

  Jørgen Sandahl berettede muntert om DØE-Amagers deltagere i ølfestivallerne i Berlin og London.
  Berlin vandt !! – og Jørgen modtager gerne tilmeldinger til næste års ”prøvelser” i Berlin. En øl-tur til Düsseldorph kan også blive aktuel for interesserede.

 3. Valg af formand
  Uno Friis-Gall blev genvalgt med akklamation.

 4. Valg af næstformand
  Jacob Schneider blev genvalgt med akklamation

 5. Valg af bestyrelse
  Johnny ”Ølhus” Hansen ønskede at stoppe i bestyrelsen. Johnny havde lidt kritiske kommentarer omkring samarbejde og aktivitet i bestyrelsen .. i al godmodighed.

  Robert Bredahl Jørgensen ønskede at stoppe pga. manglende tid.

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  Valgt blev:
  Kim Flemming Russ, Chris Thorvald Christensen og Flemming Schwarts.

  Johnny ”Ølhus” Hansen fortsætter som foreningens Web-master og blev valgt som revisor.

 7. Eventuelt
  Jørgen underholdte med flere annekdoter fra Berlin.
  Johnny omtalte Amager Bryghus.
  Formanden sluttede årsmødet med et ”HØJT SKUM”.


Ref. Kurt Sandau