Nyhedsbrev 7-2005

Kæreste ølvenner

Velkommen til Danske Ølentusiaster Lokalafdeling Amagers nyhedsbrev nummer 7-2005, der denne gang indeholder følgende:

- Den ny bestyrelse i Lokalafdeling Amager

- Velkommen til Indre By

- Hjemmeside

- Lørdagsmøde 16. juli

- Nordisk øl udsat

- Hold en smagning på næste møde: er det dig?

- Øllets dag på Amager

- Thisted – en måske for stor succes

- God sommer – husk ferie-øl

Den ny bestyrelse

På medlemsmødet den 22. juni blev der, på foranledning af Region København og dennes formand Robert B. Jørgensen, afholdt ekstraordinært årsmøde, alene med det formål at nedsætte en bestyrelse i Lokalafdelingen.

Som formand konstaterede Uno Friis Gall, at vedtægterne var overholdt i forbindelse med indkaldelse til årsmødet.

Da ingen ønskede at stille op til bestyrelsen på dagen, blev det således, at de fem personer som den nu afgåede arrangementskomité havde opstillet, blev valgt til at fremstå som den ny bestyrelse i Lokalafdeling Amager.

Disse fem er følgende:

Uno Friis Gall

Jacob Schneider Petersen

Ib Larsen

Robert Bredahl Jørgensen

Johnny Hansen

Dertil blev en kasserer og økonomiansvarlig, der ikke har stemmeret i bestyrelsen, valgt. Dette valg faldt meget naturligt på Bent Jønson, der hidtil har sørget så godt for vor bankbog.

Den ny bestyrelse konstituerede sig selv ved et hurtigt møde i mellemgangen, og Uno Friis Gall blev valgt som formand, med Jacob Schneider Petersen som næstformand.

Robert B. Jørgensen og Johnny Hansen blev betroet de to pladser for Lokalafdeling Amager i det kommende regionsråd.

Bestyrelsen vil i forbindelse med vore medlemsmøder holde formelle bestyrelsesmøder i et tidsrum forinden, tillige med at bestyrelsen vil træde sammen i det omfang der menes at være brug for dette.

 

Velkommen til Indre By

Som vi tidligere har nævnt på medlemsmøderne, så er Lokalafdeling Amager vokset. Temmelig meget, endda. Vi har den ære og fornøjelse at byde velkommen til vore 120 øl-brødre og -søstre fra Indre By i København, der er blevet medlemmer i vor lokalafdeling.

Meningen er, at Indre By skal skilles ud igen på et senere, og ikke nærmere fastlagt, tidspunkt, men indtil da skal medlemmerne fra den afdeling med flest beværtninger pr. indbygger, være hjerteligt velkomne i Lokalafdeling Amager. Og mon ikke vi alle sammen nok skal få noget rart ud af det bekendtskab? Vi kan kun opfordre jer til at tage turen over broen til medlemsmøder og andre arrangementer – I vil næppe blive skuffede! Regionsformand Robert B. Jørgensen vil byde velkommen til Indre Bys medlemmer og informere nærmere på næste medlemsmøde.

Hjemmeside

Vor hjemmeside på den ny side for Danske Ølentusiaster er så småt ved at tage form.

Det er Jacob Schneider og Johnny Hansen der lokalt har haft til opgave at sætte sig ind i Typo3, som programmet hedder.

Foreløbig er det kommet rigtigt godt i gang, og igen må vi vel konstatere at Lokalafdeling Amager er forgangsmænd. Det er rigtigt flot arbejder der er lavet af Jacob og Johnny.

Siden kan ses på oel.wildside.dk/index.php – og hvis du logger på med medlemsnummer og PIN-kode er der skam også et lille debatforum, som kan bruges til at udveksle alskens ølentusiasme hurtigt og effektivt.

Lørdagsmøde 16. juli

Lørdag den 16. juli er der igen aftalt lørdagsmøde på Café Langebro. De seneste to gange har det været småt med deltagelse, det skal vi ærligt indrømme. Vi konstaterer dertil blot, at hverken formand eller næstformand kan beære med nærvær den 16. på grund af ferieplaner, så vi håber at andre møder frem og drikker et par gode øl. Der er rigeligt af dem på Café Langebro, og det til en yderst rimelig betaling.

Nordisk øl udsat

Ligeledes må vi ændre på næste medlemsmøde, hvor hr. Jack, skulle stå for en smagning med emnet nordisk øl. Sagen er den, at Jack på det tidspunkt befinder sig i kredsløb om en bar på sit foretrukne feriested – formentlig Ølgod – så af den grund har den forsvarende Amager Mester udbedt sig en ændring, således at emnet Nordisk øl vil blive taget op den 15. september i stedet.

Hold en smagning på næste møde: er det dig?

Derfor er næste medlemsmødes ølsmagning ledig for en ølentusiast der har mandsmod og kvindesind til at kaste sig ud i opgaven. Hvis du har lyst, så kontant undertegnede på mobil 2513 2651 (efter 17.00, natarbejde, du ved…), eller via uno.gall@ale.dk.

Jeg ville gerne selv stå for den, under emnet øl jeg elsker og hader, men da næste møde er den 3. august, og bussen til Berlin kører den 4. august om morgenen, er min deltagelse nok tvivlsom. Jeg vil meget gerne bruge den sidste aften inden i familiens skød (som de fleste nok kan se, læser min kone disse nyhedsbreve….).

Til gengæld ligger Amager Mesterskabet fast: det bestrides af Brødrene Schwartz. Og så kommer den rigtigt dårlige vittighed: mon de har Schwartz bier med?

Øllets dag på Amager

Lørdag den 3. september er det officielt Øllets Dag i Dannevang. Vi har nogle uofficielle planer, der involverer lidt sjov og ballade. Hvad planerne helt går ud på, ved vi endnu ikke. Men du kan jo starte med at sætte et kryds i kalenderen, så hører du mere fra os senere.

Der er flere idéer på tegnebrættet, men idéer fra glade ølentusiaster modtages med kyshånd.

Thisted - en måske for stor succes

Vort engagement med Thisted Bryghus, hvor vi i fællesskab køber forsøgsbryg hjem, er blevet en gevaldig succes. Så gevaldig, at vi allerede fredag måtte lukke for bestillinger, selvom vi i første omgang havde sagt, at sidste bestilling var søndag.

Well, det kom også noget bag på os, at der var så meget fart på. Faktisk regnede vi i vore stille sind med, at vi ville få svært ved at afhænde en hel palle - og så var vi lynhurtigt oppe på 68 kasser.

Nu må ingen tro, at det er af ond vilje at vi stoppede bestillingerne. Problemet er plads. Vi kan simpelthen ikke have mere øl på det sted hvor vi modtager varerne.

Vi skal selvfølgelig beklage overfor de der gerne ville have haft øl med, men som ikke fik det.

God sommer - husk ferie-øl

Og så her på falderebet, et ønske om en rigtig god, om ikke ferie, så i det mindste sommer, til alle. Og når du nu kommer til fremmede himmelstrøg, så husk på, at vennerne i Lokalafdeling Amager hjertens gerne modtager en oplevelse i form at en ferie-øl, fra lige netop det sted hvor du var.

Højt skum til alle!

Jacob Schneider, Uno Friis Gall og Robert B. Jørgensen