Nyhedsbrev 8-2006

Kære øl-venner!

Hermed nyhedsbrev fra Lokalafdeling Amager, indeholdende:

- Næste medlemsmøde

- Nordjysk ølsmagning

- Ferie-øl

- Tilmelding næste medlemsmøde

- Årsmøde - også 22. september

- Dagsorden for årsmødet

- Øllets Dag 2006

- Dansk Ølmærke 2006

Næste medlemsmøde

Næste medlemsmøde er fredag den 22. september, og stedet er, som det plejer at være, Restaurant Kareten i Hollænderdybet 1, 2300 København S. Lige så sædvanligt er mødetid for de, der deltager i middagen før medlemsmødet klokken 18.30, mens mødetid for ikke-spisende medlemmer er klokken 19.30.

Nordjysk ølsmagning

Aftens ølsmagning er der set frem til med tørstige ganer. Emnet er nordjysk øl, og vært på aftenen er Pia Vestergård Andersen, der i aftenens anledning får undertegnede lokalformand at koste rundt med som medhjælpende arrangør. Derfor må det også indrømmes, at jeg har kigget Pia lidt over skulderen, og ved selvsyn har konstateret, at det ser meget spændende ud, det, hun har planlagt. Vi skal blandt andet smage nyt spændende øl fra nye nordjyske mikrobryggerier, eksempelvis Løkken Bryghus, hvor øllet smager af tovværk og saltvand (det var positivt ment!), og hvis alt går efter beregningerne, vil Pia også kunne præsentere øl fra Læsø Bryghus.

Dertil er der en rigtig lækkerbisken for de, som elsker specialiteter. Det er lykkedes os at fremskaffe - det lyder bedre end: jeg fandt sørme lige en kasse bagerst i mit skur - Thisted Bryghus’, og dermed Peter Klemmensens, lækre forsøgsbryg 22, 23 & 24. Du ved, de forsøgsbryg som vi ølentusiaster på et tidspunkt kunne erhverve os. Nu er de lagret et år – og det er de bestemt ikke blevet ringere af, skulle vi hilse og sige. For nogen vil det være et kært gensyn (det hedder vel ikke gensmag, vel), for andre en helt ny og unik oplevelse. Der er tale om tre overgærede øl. En porse, en rød stenbryg og en Limfjordsporter, som er virkeligt behagelige.

Ferie-øl

Tillige forlyder det på rygteplan, at lokalformanden har ferie-øl med fra Spanien. Og nej, det er ikke San Miguel sin Alcohol. Og lige så meget på rygtebasis, har hr. Jørgen Sanddahl vist en ferie-øl med fra Frankrig.

Hvis der er andre, der vil begave vore ganer med eksotisk humle, så sig gerne til inden aftenen. Men lad os gøre opmærksom på, at alt ferie-øl er velkomment.

Tilmelding

Tilmeldingsproceduren til medlemsmødet kan velsagtens ikke overraske nogen. Men prisen har vi pillet lidt ved, som vi allerede advarede om i årskalenderen. Dels er øllet til ølsmagningen dyrt, dels har flere af de nordjyske bryghuse været overordentligt venlige imod os, og har indvilget i at sende øllet til os. Det koster jo lidt – men vi er sikre på, at det er det værd.

Derfor er prisen for spisning, Amager Mesterskab & ølsmagning: kr. 250,-

Der findes også en billigere udgave, hvor spisning er fratrukket: kr. 140,-

Beløbet indbetales på:

Reg. 2130 konto: 5366-217-306 i Nordea Bank.

Navnet er Danske Ølentusiaster Amager, ved Bent Jønson

Pengene skal være disponible for Lokalafdeling Amager senest fredag den 15. september.

Årsmøde – også 22. september

Samtidig er medlemsmødet vort årsmøde, hvor der skal vælges en ny lokalbestyrelse. Nå, ja, ny og ny. Hvem ved? Alle siddende medlemmer i den nuværende lokalbestyrelse har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte som lokalbestyrelsesmedlemmer i Lokalafdeling Amager, ligesom vor respekterede cigarkasse-bestyrer har ytret ønske om at fortsætte på posten.

Dette skal dog ikke holde nogen af de ærede medlemmer fra at stille op til lokalbestyrelsen. Alle, med folkeregisteradresse på Amager (postnumrene 2300 København S, 2770 Kastrup og 2791 Dragør) kan stille op til lokalbestyrelsen. Man kan stille op lige indtil valgproceduren sættes i gang.

Det skal her siges at emner, der ønskes diskuteret eller taget op til beslutning på årsmødet, bedes være den siddende lokalbestyrelse skriftligt i hænde senest fredag den 15. september.

Eventuelle emner og forslag kan fremsendes til:

Uno Friis Gall

Kongelundsvej 329

2770 Kastrup

Eller via mail: uno.gall@ale.dk

Forslag, der ikke er bestyrelsen skriftligt fremsendt, vil blive henlagt under ”eventuelt”…

Dagsorden for årsmødet

1. Lokalformanden byder velkommen

2. Valg af dirigent

3. Lokalformanden aflægger beretning

4. Kassereren aflægger beretning

5. Sidste chance for at opstille til lokalbestyrelsen eller som kasserer

6. Valg af lokalbestyrelse

7. Valg af kasserer

8. Eventuelt

9. Den ny bestyrelse konstituerer sig selv

10. Vi skåler Højt Skum…

Det skal understreges, at for at have stemmeret på aftenen, skal GYLDIGT medlemskort medbringes. Har et medlem glemt sit medlemskort, kan vedkommende ikke afgive stemme.

Stemmeberettigede er kun medlemmer med folkeregisteradresse på Amager (postnumrene 2300 København S, 2770 Kastrup og 2791 Dragør). I tilfælde af kampvalg, skal medlemskortet fremvises. Dette gøres ved at alle lægger deres medlemskort på bordet.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at alle medlemmer af Lokalafdeling Amager er velkomne til årsmødet klokken 19.30. Dette uanset om man tilmelder sig til medlemsmødet, der foregår umiddelbart efter årsmødet, eller ej. Deltagelse ved medlemsmødet er ikke en forudsætning for at deltage, eller stille op, ved årsmødet.

Men samtidig skal det pointeres, at det kun er medlemmer, som er tilmeldt medlemsmødet, der kan deltage i ølsmagning og Amager Mesterskab.

Man kan ikke eftertilmelde sig til medlemsmødet, når man møder frem til årsmødet!

Øllets Dag 2006

Lokalafdelingens arrangement på Øllets Dag den 2. september forløb glimrende, til trods for kort varsel. Steen på Amagerhylden havde ryddet den normale slyngelstue i to timer, til nogen ærgrelse for stampublikum. De fik dog hurtigt noget at smile over, da Robert og Jacob begyndte at lange smagsprøver over disken, sponsoreret af den flinke vært. Der var pyntet festligt op i vores hjørne, hvor man kunne fordybe sig i medlemsblade og få informationer om foreningen. Et par af Roberts røverhistorier slap vi da heller ikke for... Der var både gamle kendinge og nye ansigter blandt de besøgende, og så vidt vides kom der fem nye medlemmer i vores fold. Et stort velkommen til dem - vi håber at se jer til medlemsmøderne!

Dansk Ølmærke 2006

Så er det sidste chance for at bedømme dit lokale værtshus til Dansk Ølmærke. Mærket er forbrugernes egen oversigt over de bedste ølværtshuse og -caféer i Danmark. Til vinter udgiver Danske Ølentusiaster en oversigt over alle modtagere af Dansk Ølmærke, og det bliver dermed din officielle guide til gode øloplevelser rundt omkring i landet.

Hvis du synes, dit lokale værtshus hører til i ølguiden, skal du udfylde bedømmelsesskemaet på ale.dk. Sidste chance for at indsende bedømmelser er nu på fredag den 15. september.

Der er desværre ikke kommet særlig mange anmeldelser ind på Amager. Pt. er der kun modtaget bedømmelser af Café Langebro og Kareten, men for førstnævnte ikke nok til at høste et ølmærke. Reglerne siger, at der skal være mindst 3 medlemmer, der har indsendt uafhængige bedømmelser af et sted, for at det kan modtage bronze mærke.

Kan det virkelig passe??! Vi har da indtil flere gode steder på Amager, som kunne fortjene et klap på skulderen for at servere det gode øl!

Ta' dig nu sammen og afsæt en halv time til at bedømme dine yndlingsværtshuse - senest på fredag. Proceduren er såre simpel:

1. www.ale.dk - log ind med medlemsnummer og PIN koden fra dit medlemskort, øverst til højre på siden.

2. I menuen til venstre, vælg "Dansk Ølmærke", herefter "Indrapportering".

3. Vælg stedet fra den alfabetiske menu-liste og udfyld de 14 punkter efter bedste evne. Der er hjælp til spørgsmålene i højre side.

4. Klik "Rapporter".

Skal vi ikke prøve at få mere end ét sølle mærke til øen i år?!

Det var alt for denne gang. Højt Skum!

Uno Friis Gall og Jacob Schneider

Lokalformand og lokalnæstformand, Amager