Nyhedsbrev 9-2006

Velkommen til et længere nyhedsbrev fra Lokalafdeling Amager. Her er masser af læsestof, så derfor en ”programoversigt” for nærværende skrivelse:

 • Årsmødet 22. september
 • Referat af årsmøde
 • Pubcrawl 7. oktober
 • Amager Mesterskabet
 • Reklame: vil du spille oldboys- eller veteranfodbold for FC Dynamo Kebab?

Årsmødet 22. september

Den 22. september afholdt Lokalafdeling Amager årsmøde efter vedtægterne. 24 medlemmer var mødt op på denne fredag aften, hvor der skulle vælges en ny bestyrelse. Alle siddende medlemmer stillede op, og bestyrelsen havde forventet at få mandat til endnu en periode. Sådan gik det ikke helt, i det Kim Flemming Russ stillede op til en plads som bestyrelsesmedlem, og kom ind i stedet for Ib Larsen.

Som lokalformand byder jeg Kim, som alle i lokalafdelingen kender som ”Jack”, velkommen i bestyrelsen, samtidig med at jeg på det hjerteligste gerne vil takke Ib for en glorværdig indsats i vor lokalbestyrelse, samt for det gode øl på Amager. Heldigvis ved jeg, at Ib vil fortsætte sit gode arbejde, blandt andet ved i samarbejde med Robert B. Jørgensen, at undervise personalet på de lokale ølsteder i øl-kendskab. Ligeledes håber jeg, at vi også fremover vil se Ib som vor gode og kompetente ølsvinger i baren, når vi holder medlemsmøder på Kareten.

Referat af årsmødet 22. september

Referat at årsmøde, ved referent Kurt Sandau.

Punkt 1.

Uno bød velkommen. Usædvanligt kortfattet.

Punkt 2.

Johnny ”Ølhus” Hansen påtog sig den ansvarsfulde opgave at være ordstyrer.

Punkt 3.

Her var Uno knapt så kortfattet. Vi er 385 medlemmer, og har afholdt 9 muntre møder siden sidste årsmøde. Vi er i snit ca. 35 medlemmer. Ca. 10 % af medlemmerne. Her ud over sagde Uno en hel del mere, bl.a. at vi har nogle rigtigt hyggelige møder.

Punkt 4.

Cigarkassebestyrer Bent lagde beretning. Det går fint. Vi har lidt på kistebunden. Uno sagde mere end Bent!..
Forslag (om hvordan vi skal bruge ”formuen”, indsat af renskriver) er velkomne til Uno eller Bent. Man kan altid se regnskabet hvis man har lyst.

Punkt 5.

Uno Blev genvalgt uden modkandidat og er fortsat lokalformand.

Punkt 6.

Jacob blev genvalgt uden modkandidat, og er fortsat lokalnæstformand.

Punkt 7.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Kim Flemming ”Jack” Russ stillede op. Foruden Jack modtog den siddende bestyrelses bestyrelsesmedlemmer genvalg. Derfor blev der delt stemmesedler ud, da Uno forlangte hemmelig afstemning ifølge § 13.

Der var kampvalg imellem :

  • Kim Flemming Russ

  • Robert B. Jørgensen

  • Ib Larsen

  • Johnny Hansen

De opstillede fik på skift ordet. Johnny og Jack sagde et par ord om sig selv. Ib og Robert var ikke til stede på grund af ferie, og kunne ikke benytte denne mulighed.

Kandidaterne fik følgende stemmeantal:

  • Johnny Hansen, 17 stemmer
  • Kim Flemming Russ, 17 stemmer
  • Robert B Jørgensen, 13 stemmer
  • Ib Larsen, 5 stemmer

Stemmer blev optalt af regionsformand for København Annette Jessen, Brønshøj, og landsbestyrelsesmedlem Bjarke Christensen, Birkerød. Afstemningen blev mundtligt godkendt af disse.

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

  • Lokalformand: Uno Friis Gall, Kastrup

  • Lokalnæstformand: Jacob Schneider Petersen, Sundby

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Robert B. Jørgensen, Sundby
 • Johnny Hansen, Sundby
 • Kim Flemming Russ, Sundby


Den ny bestyrelse er i princippet indsat fra afstemningsresultatet blev offentliggjort. Uno takkede Ib for en brav indsats i bestyrelsen. Den ny bestyrelse konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 8:

Bent Jønson modtog genvalg som cigarkassebestyrer uden modkandidat.

Punkt 9: Eventuelt:

Ordstyrer Johnny Hansen gav ordet til ølmærkeudvalgsmedlem Johnny Hansen. Indrapportering af gode ølsteder er slut. Ikke mange havde indrapporteret. Kareten, Amager Hylden, Boulevarden og Langebro havde fået stemmer.

Punkt 10:

Vi skålede i Sanddalens dejlige ferie-øl fra Frankrig.

Højt skum

Kurt Sandau, referent

Pubcrawl 7. oktober

Da det er en lidt lang tur, otte steder, er der lagt lidt fast føde ind. Vi ankommer planmæssigt til Restaurant Klubben kl. 18:30, hvor vi indtager Stegt Flæsk ad libitum til kun 99,-
På grund af spisningen er vi nød til at have tilmelding senest mandag 2. oktober, og altså kun hvis man ønsker at spise med.  Du kan sagtens deltage i pubcrawlen uden at deltage i spisningen. Så kan du sidde og nyde en øl eller to mens vi andre spiser, for det er meget utænkeligt at der er mulighed for eftertilmelding til spisningen.
Det kan du gøre på mail: pubcrawl@remove-this.olhus.dk eller telefon 26 78 20 53.

Formålet med pubcrawlen er i sagens natur at have en hyggelig eftermiddag/aften i gode menneskers, og det gode øls, selskab. Der er absolut ingen krav til påklædning, mængder af øl man vil indtage eller til at man hænger på hele vejen. Vort pubcrawl er lidt at sammenligne med jernbanerne. Der er stationer undervejs, som man kan springe til og fra på, og vi ankommer på de forskellige stationer (beværtninger, om man ikke kan lide mit billedsprog…) nogenlunde præcist. Med nogenlunde skal forstås således, at vi kan blive lidt forsinkede, så hvis du for eksempel sidder på Café HIGH Q kl. 16.45 og venter på os, så gå ikke i panik hvis vi først ankommer kl. 16.50.
Men vær dertil helt sikker på, at vi går ikke fra et sted før det i ovennævnte skema nævnte tidspunkt.

Bemærk: tilmelding er kun nødvendig hvis du vil spise med på Restaurant Klubben kl. 18.30. Ellers kobler du dig bare på.

Vi skal understrege, at pubcrawlen er en tur der er beregnet for medlemmer af Danske Ølentusiaster. Dermed siger vi ikke, at andre mennesker - venner, bekendte, familiemedlemmer, kolleger og andet godtfolk - ikke er velkomne til at deltage. De er meget velkomne. Men hvis vi opnår at blive så stor en flok, at vi rent praktisk ikke kan bevæge os fra sted til sted, uden at være til gene for andre gæster og personale, må vi dele os op i to afdelinger. Og her tillader vi os at sige: medlemmerne først!
Men det er nok mere et teoretisk end et praktisk problem, ikke.

Læs programmet her: http://www.ale.dk/index.php?id=964

Årets Amager Mesterskab er traditionen tro en gyser. Syvende runde bød på lidt forandring, for alle medlemmer – gentager, alle, og det er sørme flot – havde gennemskuet, at aftenens sorte hest var en Skibsøl fra Refsvindinge. Så det gav to points til alle. Men mon ikke der blev talt lidt meget om det ved bordene?

Læs resten her: http://www.ale.dk/index.php?id=am

Vil du spille fodbold?

Som et sidste indfald i dette nyhedsbrev, har vi et lille nødråb, der absolut intet har med Danske Ølentusiaster eller øldrikning at gøre. Og dog, du skal se nogle 3. halvlege…

Sagen er den, at vor gode samarbejdspartner, FC Dynamo Kebab, som vi blandt andet låner lokaler af til vort bankospil, har et problem: spillere.
FC Dynamo Kebab er en meget lille fodboldklub, for tiden fjorten medlemmer, der spiller syv-mands fodbold under FKBU (Firma Klubbernes Boldspil Union). Klubbens eneste hold har hidtil været et oldboys hold, for spillere der er 32 år eller ældre.
Problemet er, at alderen har indhentet en del af spillerne. Et par enkelte har passeret 45 år, og må sande, at når modstanderne, der i visse tilfælde har lidt svært ved at knibe sig helt op over de 32 år, sætter i løb, ja, så ligner de ældste af Kebab-drengene ærligt talt lysbilleder i en actionfilm.
Derfor er det en nødvendighed, at klubben etablerer to hold i den kommende sæson. Et for oldboys spillere, 32-38 år, og et for super oldboys (veteraner), der skal være over 38 år.
Og det er her at du kan komme ind i billedet.
Hvis du har lyst til at spille syvmands-fodbold på ganske useriøst plan, hvor det at spille bold kommer før det at vinde, og hvis du har lyst til at møde nogle rigtigt sjove mennesker, hvor omgangstonen er ualmindeligt bramfri, så tænk over om det måske var noget for dig at spille lidt bold med FC Dynamo kebab.
Her vil du blandt andet kunne møde din lokalformand, som holdets mest løbestærke midtbaneslider (som du kan se, kravene er bestemt ikke særligt store), og Den store Formand, i form af Chris Thorvald Christensen, kendt som verdens sjoveste bankoopråber.

Tænk ikke over det her med træningsdage. FC Dynamo Kebab træner ikke. Det er nærmest forbudt. Men kampene ligger typisk i hverdagene, normalt med kick off klokken 19.15. I langt de fleste tilfælde er det på Kløvermarken. Der er cirka tyve kampe på en sæson, der kører fra april til oktober.

FC Dynamo Kebab holder åbent hus for interesserede i klublokalerne i Hannovergade 10, onsdag den 9. november kl. 19.30, hvor du kan hilse på kebab-drengene – og nyde en pilsner fra klubbens altid velforsynede køleskab.

Spørgsmål kan stilles, og svar hentes, hos formand Chris Christensen på telefon 5052 1981, eller via halvdolk@remove-this.yahoo.dk

Med højt Skum!

Uno Friis Gall
Lokalformand