Nyhedsbrev 8-2007

Kære ølvenner!

Her et nyhedsbrev fra Danske Ølentusiaster Lokalafdeling Amager, hvor du kan læse om:

 • Næste medlemsmøde/årsmødet – ændring af lokalitet
 • Agenda årsmødet
 • Tilmelding til medlemsmødet 28. september
 • Sidste medlemsmøde, nyhedsbrevet og Øllets Dag – hvad var det lige der gik galt?
 • Amager Mesterskabet

Næste medlemsmøde/årsmødet - ændring af lokalitet

Næste medlemsmøde er samtidig Lokalafdeling Amagers årsmøde. Datoen er fortsat fredag 28. september klokken 18.30, for de der vil spise inden (se længere ned i nærværende skrivelse), og klokken 19.00 for de der blot ønsker at deltage i medlemsmøde/årsmøde.

Desværre har vi i sidste øjeblik været nødsaget til at ændre stedet for afholdelse af mødet. Derfor holdes årets syvende medlemsmøde i stedet i festlokalerne i haveforeningen Nokken, der ligger på Bryggen, stort set der hvor Lossepladsvej hæfter sig på Artillerivej. Adressen er Festlokalet HF Nokken, Nokken Hovedgaden 25 C, 2300 København S.
For at komme til Nokken skal du for eksempel køre til Islands Brygge metrostation, og derfra tage buslinjerne 30 eller 40. Vi forsøger at anbringe et vejviserskilt (eller en fysisk person) ved indgangen til Nokken. Ellers benyt din mobil – ring til os på 2513 2651 eller 2616 9647 hvis du ikke kan finde vej.

Det er naturligvis tilladt for alle medlemmer af Danske Ølentusiasters Lokalafdeling Amager at møde op til årsmødet, ligesom det er tilladt for alle medlemmer med folkeregisteradresse på Amager at stille op til bestyrelsesposter, lige indtil afstemningen går i gang.
I den forbindelse er det vigtigt, for at have opstillings- og stemmeret, at gyldigt medlemskort, eller anden dokumentation for medlemskab af Danske Ølentusiaster, såsom kvittering for indbetaling af kontingent, medbringes og forevises på forlangende.
Opstillings- og stemmeret har i øvrigt alle medlemmer af Danske Ølentusiaster der har folkeregisteradresse i postnumrene 2300 København S, 2770 Kastrup og 2791 Dragør, der har betalt deres kontingent.

Det er her vigtigt at understrege, at man godt kan møde op til årsmødet uden at være tilmeldt medlemsmødet. Man skal blot være opmærksom på, at de der kun møder op til årsmødet, ikke kan deltage i det efterfølgende medlemsmødes privilegier. Herunder udskænkning af øl. Det er ikke muligt at tilmelde sig medlemsmødet på aftenen.

Dagsorden

På årsmødet har vi følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Lokalformandens årsberetning
  Herunder økonomi (da lokalformanden midlertidigt er fungerende kassér)
 4. Valg af lokalformand
  Uno Friis Gall  stiller sig til rådighed såfremt der ikke er nogen modkandidat
  Valg af lokalnæstformand
  Jacob Schneider stiller sig til rådighed såfremt der ikke er nogen modkandidat.
  Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  Kim ”Jack” Flemming Russ modtager gerne genvalg.
  Robert B. Jørgensen stiller sig til rådighed såfremt der ikke er nogen modkandidat.
  Johnny Hansen modtager ikke genvalg til bestyrelsen, men tilbyder at fortsætte som lokalredaktør af vores hjemmeside.
 5. Eventuelt

Tilmelding til medlemsmøde

Efter årsmødet vil der være almindeligt medlemsmøde, hvor det er blevet Kurt, Jack og Johnni der har fornøjelsen af at holde en lille ølsmagning for os. Jack lovede, på bestyrelsesmødet i mandags, at han ville lægge hjernen i blød i en gang sort øl. Det var der almindelig stemning for nok skulle kunne lade sig gøre. Vi andre tilbød endda at gøre det lidt lettere for ham, ved at hælde øllet direkte ind i øret på ham, hvis han lagde hovedet lidt på skrå. Det takkede han dog pænt nej til…

Undertegnede står for Amager Mesterskabets syvende runde. Så er det sagt! Det bliver en hård omgang, så I må hellere øve jer hjemmefra…

Tilmelding til medlemsmødet foregår ved at indbetale følgende beløb på konto i Amager Banken 5210 0006029393, navnet er Uno Friis Gall

Med bespisning kr. 225,-
Uden bespisning kr. 115,-

Seneste indbetaling er torsdag den 20. september, således at vi helt sikkert har beløbet på vor bankkonto om mandagen. Indbetalingsfristen bedes overholdt, tak!

Vi skal igen understrege over for alle, at når man indbetaler via netbank, eller anden computerbaseret bank-løsning, er der op til et par dages arbejdstid før vi har pengene til rådighed. Med andre ord, så hjælper det ikke noget at indbetale den sidste dag og så tro at den hellige gral er velforvaret.

Skulle du på nogen måde være i tvivl om din indbetaling er kommet frem til mig, så bedes du venligst gøre et af følgende: Ring til mig, eller send mig en mail, og gør opmærksom på at du har indbetalt, så der ikke opstår problemer når du står på Nokken. Jeg har telefon 2513 2651 og e-mail lokalamager@hotmail.com.

God mad fra Allan-Bo

Aftenens medlemsmøde følger vor gode tradition, således at der inden mødet er mulighed for ar nyde et godt måltid mad. Dette leveres af vort ærede medlem Allan-Bo, eller mere korrekt, af dennes cateringfirma. De, der kan huske sidst Allan-Bo leverede til os, vil vide, at vi taler om en ganske seriøs kvalitet af maden.
Så tør du bare op, hvis du sidder og savler på skjorten….

Selvbetjening for glas-fanatikere

Da vi denne gang holder vort møde ”udenbys”, altså uden for Karetens trygge rammer, har vi ikke mulighed for at servere øllet i de rigtige glas. Såfremt man ønsker at nyde sit øl af andet end lokalafdelingens egne stabelglas, bedes man selv sørge for at medbringe glas.

Sidste medlemsmøde...

...nyhedsbrevet og Øllets Dag - hvad var det lige der gik galt?

Ved sidste medlemsmøde er der nogle stykker der ”har brokket sig over” at der ikke kom noget nyhedsbrev ud med en reminder om at der var medlemsmøde.
Well, det er som sådan fair nok at man føler sig snydt for nyhedsbrevet. Det er jo stor litteratur. Men nu er det jo engang således, at nyhedsbrevet er noget som redaktionen (læs: lokalformanden i egen lavstammede person) sidder og bikser sammen i sin sparsomme fritid, mens at distributionen (læs: lokalnæstformanden i al hans ophøjethed) gør det samme, når nyhedsbrevet skal sendes ud.
Hvert nyhedsbrev tager vel omkring tre-fire timer at skrive (altså en hel aften, som dermed går fra familiens ellers sikre greb…). Ombrydning fra brødtekst til Typo-3 tekst, samt udsendelsen af nyhedsbrevet, tager nogenlunde samme tid. Hvad der skete med sidste nyhedsbrev (som altså aldrig kom ud) var, at da lokalformanden endelig havde tid til at skrive det, havde lokalnæstformanden ikke tid til at ombryde og sende det. Begge dele grundet ferier. Og så gik det ligesom lidt i sig selv. Sørgeligt – men sandt.

Dertil, så er det altså således, at alle de arrangementer, som Lokalafdeling Amager er involveret i, kan findes på vores hjemmeside under ”arrangementer”. Direkte til siden ser således ud: http://www.ale.dk/index.php?id=kalender


Så vi kan altså slå fast, at det ikke er ”nyhedsbrevets ansvar” at man er informeret og opdateret omkring de arrangementer der finder sted i Lokalafdeling Amager.

Undtagelsen var Øllets Dag. Her gik det ikke så specielt fantastisk med vores lokale arrangement. Tro os, vi havde faktisk en plan af de helt store. Men da vi i senest udkomne nyhedsbrev bad medlemmerne om hjælp, i form af en hånd til arrangementet, var det med det, som man ellers kun møder, når man ringer forkert op: stort set kun pinlig tavshed på linjen. Kun et medlem reagerede. Men det var ikke for at tilbyde sin assistance. Det var for at gøre sin utilfredshed omkring sprogbruget i nyhedsbrevet til kende…

Resultatet giver vel sig selv: når ingen gider hjælpe, så er det meget svært for Tordenskjolds Soldater i bestyrelsen at hanke sig selv op. Da et bestyrelsesmedlem den 1. september var fraværende pga. ferie, og da undertegnede først havde fri fra arbejde kl. 16.12, med mødetid søndag morgen kl. 7.00, følte bestyrelsen, og nok især undertegnede, at det ligesom var spild af gode kræfter at bruge en masse tid på at arrangere noget som der åbenlyst ikke er tilslutning til.

Amager-mesterskabet

Se stillingen i det individuelle Amager Mesterskab her: http://www.ale.dk/index.php?id=stilling

Se stillingen i Amager Mesterskabet for hold her:

http://www.ale.dk/index.php?id=hold

Slut fra Kongelunds Overdrev for denne omgang. Vel mødt fredag den 28. september!

Højt skum,


Jacob og Uno, lokalformandskabet