Nyhedsbrev 9-2007

Kære ølvenner!

Her et nyhedsbrev fra Danske Ølentusiaster Lokalafdeling Amager, hvor du kan læse om:

  • Årsmødet
  • Lokalafdelingens ny bestyrelse
  • Tak til Johnny og Robert
  • Næste medlemsmøde
  • Holdfinalen i Amager Mesterskabet
  • Tilmelding til medlemsmødet

Årsmødet

Forrige fredag afholdt Lokalafdeling Amager årsmøde. Det foregik i festlokalerne på Nokken. Om det var Nokkens lidt afsidesliggende lokalitet eller det faktum, at det var fredag aften, der gjorde at kun 21 stemmeberettigede medlemmer var mødt op, skal vi lade være usagt. Men de fremmødte fik en rigtigt hyggelig aften, hvor landsbestyrelsesmedlem William Jacobsen indledte aftenen med at udbede sig et kvarter til at fortælle om, hvad det egentlig er, de går rundt og laver i landsbestyrelsen. Det blev til et rigtigt godt foredrag, og med medlemmernes snakke- og spørgelyst blev det nærmere til tre kvarter, der blev brugt på information og konstruktive forslag. Men det var tre kvarter, der var givet rigtigt godt ud, og vore indtryk af hovedforeningens arbejdsprocesser var nok for mange medlemmers vedkommende ændret en smule efter Williams indlæg.


Efter Williams indlæg var det tid til – skal vi kalde det – aftenens tørre indlæg: lokalformandens beretning.
Undertegnede berettede om årets gang i lokalforeningen, her i blandt min egen – formentlig målbare – manglende lyst til at bruge masser af tid på arbejde, som medlemmerne i bund og grund ikke har været alt for villige til at hjælpe med.
For mit eget vedkommende skal det ikke være nogen hemmelighed at under Bents sygdom, og efter hans død, har det været usædvanlig svært at trække mig selv op ved hårrødderne. Bent var i de fleste henseender min sparrings-makker, og når ens dansepartner pludselig går bort, er det svært at danse wienervals på samme høje niveau.
I forbindelse med økonomi redegjorde jeg for vor økonomiske tilstand. Vi har det glimrende, men mangler fortsat at få gjort boet efter Bent op. I praksis betyder det, at vi har ungefær 5.000 kroner (plus/minus en plovmand) stående på en bankkonto som skal via skifteretten, før vi får dem igen, da pengene som sådan var Bents personlige.
I den forbindelse lærte vi noget. William brød ind, efter aftale med dirigent Jens Bjørn, og fortalte, at Danske Ølentusiaster rent faktisk har åbnet mulighed for, at vi med foreningens vedtægter i hånden kan oprette en foreningskonto, således at fremtidige dødsfald (Gud forbyde det, men vi må jo kalde en skovl for en skovl…) ikke vil få samme konsekvens, som Bents tragiske død har haft. Det bliver en af den ny bestyrelses første opgaver.
Men faktum er, at vi som lokalafdeling er gode for godt kr. 7.000, og de penge agter vi at bruge sjovest muligt.

Kurt Sandaus referat fra årsmødet kan ses på vor hjemmeside, når Kurt er færdig med det.

Lokalafdelingens ny bestyrelse

Valget til lokalformand var let og ligetil. Ingen havde lyst til at gøre mig rangen stridig, og med den klausul in mente, at det nok bliver min sidste omgang som lokalformand, modtog jeg genvalg for endnu en sæson.

Nøjagtigt det samme kan siges om lokalnæstformand Jacob Schneider, der også lod sig genvælge.

Til gengæld var der kamp om de tre bestyrelsespladser. Johnny ’Ølhus’ Hansen og Robert Bredahl Jørgensen havde på forhånd meddelt, at de ikke ønskede genvalg, mens Kim Flemming ’Jack’ Russ gerne tog en omgang mere i lokalbestyrelsen.

Bestyrelsen havde forinden foranlediget hr. Flemming Schwartz til at stille op til en af de ledige pladser, og torsdag eftermiddag meddelte hr. Chris Thorvald Christensen, at denne havde interesse i at deltage i bestyrelsesarbejde. På selve aftenen stillede hr. Jens Bjørn op, på opfordring af andre medlemmer. Dette gav kampvalg, hvor Jørgen Sanddahl og William Jacobsen blev valgt som valgtilforordnede.

Efter endt stemme optælling blev lokalbestyrelsen sammensat som følger:

Lokalformand: Uno Friis Gall, Kongelundsvej 329, 2770 Kastrup. Telefon 2513 2651. E-mail: uno.gall@remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand: Jacob Schneider Petersen, Søren Nordbys Allé 13, 2300 København S. Telefon 2616 9647. E-mail: jacob.schneider@remove-this.ale.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Flemming Russ, Svinget 11, 1., 2300 København S. Telefon 2213 9088. E-mail: debbieogjack@remove-this.privat.dk

Chris Thorvald Christensen, Portlandsvej 40, 2300 Købrnhavn S. Telefon: 5052 1981. E-mail: halvdolk@remove-this.yahoo.dk

Flemming Schwartz, Wittenberggade 23, 2300 Købengan S. Telefon: 2650 0075. E-mail:  fschwartz@remove-this.tele2adsl.dk

Den ny lokalbestyrelse konstituerede omgående sig selv ved et hurtigt møde i baren, og valgte med det samme Flemming Schwartz som afdelingens ny økonomiansvarlige, idet Flemming i det daglige er revisor. Som hvem er bedre kvalificeret end han?

Den ny bestyrelse aftalte, at vi vil forsøge at afholde mere jævnlige bestyrelsesmøder, end det foregik i den gamle bestyrelse, minimum et bestyrelsesmøde hver tredje måned. Den ny bestyrelse forsøger at træde sammen inden næste medlemsmøde.

Tak til Johnny og Robert

På lokalforeningens vegne vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Johnny ’Ølhus’ Hansen og Robert B. Jørgensen for deres indsats i lokalbestyrelsen. Til jer begge, så har I været rigtigt behagelige at arbejde sammen med, og vi i den ny bestyrelse ved, at I to altid vil være personer, som vi kan regne med vil give en hånd i kampen for det gode øl.

Til alle andre medlemmer, så har Johnny lovet fortsat at være vor lokalredaktør på hjemmesiden, og Robert vil fortsat være at finde som Overkelner i tæt samarbejde med vores alle sammens Ib. Også det skal de have hjerteligt tak for.

Næste medlemsmøde er allerede onsdag den 24. oktober klokken 19.00 på Kareten. Vi skal gennem den sædvanlige omgang, hvor de, der ønsker at spise middag sammen forinden, mødes klokken 18.30 (og gerne før til en drink i baren).

Aftens ølsmagning er tysk. Pia og Kurt stiller op som Schöne Heidi und Böse Karl Heinz (skønne Heidi og Sure Karl Heinz, i grov dansk undersættelse), med udsøgte specialiteter fra vor store nabo i syd. Nu har Pia jo visse tyske kontakter (det hjælper lidt at have boet adskillige år i Bayern), og rygter vil vide, at lokalformanden har godkendt hendes ølslæber-outfit, med stor kjole og en udskæring der vil gøre enhver supermarkedsslagter rådden af misundelse. Dertil er vi en hel del der glæder os usigeligt meget til at se Kurt i Läderhosen. Rygter vi vide, at en fanklub er på bedding…

Holdfinalen i Amager Mesterskabet

Dertil er aftens Amager Mesterskabs-afdeling ottende runde, og altså holdfinalen 2007. Spændingen er måske ikke helt i top, for Sundby Skvulp, med Jack, Sandalen og Kurt, har lagt sig i god afstand fra forfølgerne Skifteholdet og Eliten.


Men i virkeligheden er intet jo afgjort endnu. Fire point skiller nummer et og nummer to, med fem points til nummer  tre, de forsvarende mestre fra Eliten. Så teoretisk kan alle tre hold snuppe holdmesterskabet, og vi kan herfra kun opfordre holdene til at stille i stærkeste opstilling. Der skal jo ikke meget held - eller dygtighed - i peberbøssen til at vende topstillingen på hovedet.

For at alt går så retfærdigt til som muligt, er det dommerkomitéen, lokalformandskabet, der sammensætter aftens opgaver. Men dertil, så gælder næste runde af Amager Mesterskabet jo også vigtige points i den individuelle stilling. Med to runder igen er der spænding på drengen, for alle pengene. Jack og ’Maler-Jan’ er klart i spidsen, men i de seneste runder er Morten Lundsbak og Jacob Storm, vore to guruer fra Amager Bryghus, kommet godt med i kampen, og Eigil Folkmann kan så sandelig heller ikke afskrives, selvom ingen af de fra to til fem placerede deltog i seneste runde.

Tilmelding til medlemsmødet

Tilmelding til medlemsmødet er der ikke særligt meget nyt i. Alt hvad du gør er at sætte nogle skillinger ind på vor konto, nærmere betegne følgende beløb:

For deltagelse med bespisning, kr. 225,-

For deltagelse uden bespisning, kr. 115,-

Beløbet indbetales i Amager Banken, kontonummer 5210 0006029393, navnet er Uno Friis Gall.

Vi vil sætte pris på om du indbetaler senest mandag den 15. oktober, således at der vil være overvejende sandsynlighed for at vi kan se pengene, og dermed tilmeldingen, på vor konto den efterfølgende onsdag den 17. oktober. Så har de der skal handle ind også en rimelig chance for at se hvor meget der skal hentes.Vi gør opmærksom på, at noget at det indkøbte til smagningen muligvis hentes i Tyskland efter jeres tilmeldinger, så vær søde at overholde tidsfristen. Husk at skrive dit medlemsnummer og navn på indbetalingen.

Højt skum fra formandskabet!

Jacob og Uno