Nyhedsbrev 10-2008

Kære ølvenner!

Her en stribe nyheder fra Lokalafdeling Amager. Dette nyhedsbrev indeholder følgende:

  • Årsmøde med medlemsmøde og tilmelding til sidstnævnte
  • En lille tilføjelse til indkaldelsen til årsmøde
  • Besøg af landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen
  • Vi skal have ny lokalformand
  • Finalen om Amager Mesterskabet for hold
  • Ny regionsformand i København
  • Udfordring fra Lokalafdeling Nørrebro

Års- og medlemsmøde

Så er det igen tid til at vi skal til medlemsmøde, som denne gang samtidig er vort årsmøde: onsdag den 8. oktober. Vi samles vanen tro på Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 København S. Tidspunkterne er også sædvanlige: klokken 18.30 for spisende gæster, klokken 19.00 for ikke-spisende gæster og deltagere i det officielle årsmøde.

Tilmelding til medlemsmødet:

Priserne er også de sædvanlige, spisende gæster kr. 225, ikke-spisende kr. 115. Beløbet for deltagelse indbetales på vor konto i Nordea Bank: Reg. 2130 Konto 6880268773, navnet er Flemming Schwartz.

Senest rettidige indbetaling er således, at vi kan se din indbetaling på vor konto fredag morgen, altså den 3. oktober. Derfor, indbetal senest onsdag! Bankerne er til tider nogle sløve padder!

Ølsmagningen forestås denne gang af hr. Tim Ellefsen, der har fået frie hænder til at traktere vore ganer med hans egne personlige lækkerbiskener.

Dertil skal vi smage Danske Ølentusiasters fødselsdagsøl, en spændende amber ale fra Ørbæk Bryggeri. Vi valgte nemlig at undlade at konsumere den, da vi på Øllets Dag var på tur på Amager brune steder, i det vi mente, at det var en ringeagtning af øllet, om vi stod på et dødsygt gadehjørne og drak direkte af flasken. Det er der vist ingen, der kan være uenige i. Fødselsdagsøllet serveres som en forfriskning under årsmødet – naturligvis til alle fremmødte.

Åh, ja, og så er der vist nok en ferie-øl fra hr. Henrik Schwartz på programmet.

En lille tilføjelse til indkaldelsen til årsmøde

Ved det kommende medlemsmøde sker der store ting og sager. Dels er det jo vort årsmøde – som der blev indkaldt til i nyhedsbrev nr. 8 - se dette på nettet: http://www.ale.dk/index.php?id=2272

Vi har dog en lille præcisering til indkaldelsen, i det vi på vort bestyrelsesmøde kom til at diskutere berettigelsen af, at vi har fremført, at kassereren bliver valgt blandt medlemmerne i lokalbestyrelsen (indkaldelse til årsmøde punkt 5.1).

Det er almindelig procedure i andre foreninger, at kassereren vælges blandt medlemmerne, og derfor ikke nødvendigvis behøver at være medlem af bestyrelsen. Set i bakspejlet var det faktisk også således, at Bent Jønson i store dele af den tid, hvor han var kasserer, ikke var medlem af bestyrelsen. Derfor åbner vi muligheden for, at medlemmer, der ønsker at stille op som kasserer, ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

Derfor kommer dagsordenen til at se ud som følger:

1. Valg af dirigent samt referent.

2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden. Beretning om økonomi ved kassereren.

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer.

5.1 Valg af kasserer/økonomiansvarlig.

5.2 Valg af uvildig revisor.

6. Eventuelt - herunder input fra salen med hensyn til tiltag for 2009. Brainstorm. Kom med gode idéer til morsomme arrangementer.

HUSK NU, AT DER IKKE ER TILMELDING TIL ÅRSMØDET - ALLE MEDLEMMER ER VELKOMNE. Selve årsmødet starter klokken 19.00. Men husk også, at det kun er medlemmer, der er tilmeldt til medlemsmødet, der kan deltage i Amager Mesterskabet og i ølsmagningen efter årsmødet.

Besøg af landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen

Det er en god tradition i Danske Ølentusiaster, at landsbestyrelsen deltager ved så mange årsmøder som muligt. Således også i år, hvor Lokalafdeling Amager har den store fornøjelse at få besøg af ingen ringere end Danske Ølentusiasters landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen. Landsformanden vi naturligvis blive tildelt ordet, således at hun kan fortælle om foreningen, set fra landsbestyrelsens side. Der vil i et begrænset omfang (på grund af tidsskemaet for aftenen) også være mulighed for at stille spørgsmål direkte til landsformanden.

Vi glæder os meget til at hilse på Anne-Mette i ”vores hule”, og er sikre på, at vore medlemmer har det på samme måde.

Vi skal have ny lokalformand

Det kommer måske som en bombe for nogen af jer, men vi skal have ny lokalformand. Undertegnede, Uno Friis Gall, har i samråd med lokalbestyrelsen besluttet, at jeg ikke stille op til posten som lokalformand for Lokalafdeling Amager.

Hvad er nu det for noget pjat?

Der er flere gode grunde til min beslutning. Først og fremmest ligger der min private arbejdsmæssige situation til grund for beslutningen. Som de aktive lokale medlemmer måske vil vide, er jeg ansat i Københavns Metro, hvor jeg har et meget svingende arbejdsskema. Dette inkluderer meget forskellige (og ofte kropumulige) arbejdstider, med både aften- og weekend arbejde. Det gør, at jeg meget tit vil være arbejdsramt, og dermed fraværende, på vore medlemsmøder og andre arrangementer. Allerede i år har det været et irriterende problem, og i det kommende år ser det langtfra ud til at blive bedre.

Dertil, og egentligt vigtigst, må jeg indrømme, at jeg i virkeligheden kun er aktiv på lokalafdelingens indre linjer. Jeg er med andre ord en meget lokal lokalformand. Med skam i livet må jeg sande, at de ”udenrigspolitiske” ting i foreningen, som en lokalformand bør tage sig af – her tænker jeg for eksempel på regionsrådsmøder, landspolitik eller bare det at deltage ved generalforsamlingen på Fyn – ikke har min interesse, og derfor ikke mit engagement.

Lokalafdeling Amager er en stor lokalafdeling med mange medlemmer. Derfor bør Lokalafdeling Amager have en lokalformand, der kan markere lokalafdelingen, også på de ydre flanker. Vi bør have et ansigt, som kan repræsentere Lokalafdeling Amager udadtil.

Om vi så har en sådan person, det må årsmødet vise. Der skal herfra lyde en opfordring til alle medlemmer af Lokalafdeling Amager, som mener at have omtalte evner, om at stille sig til rådighed.

For mit eget vedkommende håber jeg at blive valgt ind i lokalbestyrelsen som ganske almindeligt medlem. Det vil gøre, at jeg stadig kan være med hvor det er sjovt, for min interesse ligger i virkeligheden mere i at være med til at lave nogle sjove arrangementer. Og for at lave det, behøver jeg ikke at have titel af lokalformand.

Finalen om Amager Mesterskabet for hold

Medlemsmødet den 8. oktober er tillige ”lille finale-dag”, hvor der er finale i Amager Mesterskabets holdmesterskab. Det kan gå hen og blive en meget (u)hyggelig og yderst spændende dyst, hvor marginalerne i sidste ende kan falde ud til flere sider.

Favoritter må siges at være holdet ”Et Eller Andet På Tysk” med Tim Ellefsen, Steen Rasmussen og Tommy Ellefsen, der på en eller anden vis har fået sneget sig op på 24 point. Holdets fordel har været, at alle deltagere på holdet stort set har mødt op hver gang, så når en på holdet havde en dårlig dag, var andre på holdet klar til at indsætte point på den fælles konto.

Toer, med tyve point, er ”Gerdas Decible”, med De sorte Brødre og Onkel Thorvald - også berygtet som Henrik og Flemming Schwartz samt Chris Christensen - mens tre hold ligger treer med nitten points, henholdsvis de forsvarende holdmestre ”Sundby Skvulp” (Kurt Sandau, Kim Flemming ”Jack” Russ og Jørgen Sanddahl), ”Airport” (Erik Haugaard, Laila Haugaard og Jens Bjørn) og ”Skifteholdet” (Jan Nielsen, John ”Admiralen” Rasmussen og Eigil Folkmann).

Det bliver selvfølgelig lidt af en matematisk opgave at udråbe vinderen, men håbet er, at alle hold stiller i stærkeste opstilling (det vil sige med alle mand/kvinder), så det ikke bliver fravær der afgør holdfinalen.

At alt kan lade sig gøre, er sidste runde af Amager Mesterskabet et tydeligt bevis på. I den individuelle konkurrence klemte Amager Mesteren fra 2005 og 2006, Johnny ”Ølhus” Hansen, sig forbi alt og alle. Med et fantastisk resultat i fjerde runde, hvor Ølhuset scorede hele ni points – og dermed tredoblede sit hidtidige resultat - drønede han til tops. Den samlede stilling kan ses i pdf-format her: www.ale.dk/uploads/media/AM_stilling_2008.pdf

Ny regionsformand i København

Region København har fået ny regionsformand, i det Morten Larsen fra Frederiksberg er trådt ind som regionsformand. Velkommen til Morten.

Den hidtidige regionsformand, Anette Jessen fra Brønshøj, har måtte trække sig, da hun har fået en stilling på Bryggeriet Skovlyst, og dermed ikke længere kan besætte en tillidspost i Danske Ølentusiaster. Lokalafdeling Amager har haft et fortrinligt samarbejde med Anette Jessen, som vi takker mange gange for. Vi ønsker Anette rigtigt meget held og lykke i sit fremtidige virke.

Udfordring fra Lokalafdeling Nørrebro

Som et sidste, men væsentligt, indslag i dette nyhedsbrev, er det kommet os for øre, at Lokalafdeling Nørrebro har udfordret os til en venskabelig og hyggelig dyst i ølsmagningens skarpe kunst: blindsmagning for hold. I Lokalafdeling Nørrebros seneste nyhedsbrev inviterer de til en dyst mod Lokalafdeling Amager på Café Blågårds Apotek tirsdag den 14. oktober klokken 19.00. Her et uddrag af deres medlemsmail med beskrivelse af arrangementet:

"Vi udfordrer Lokalafdeling Amager til en blindsmagning for hold, og du behøver absolut ikke være ekspert for at deltage i løjerne (i februar løb Nørrebro med de 4 første pladser)! Konkurrencen foregår på Café Blågårds Apotek, Blågårds Plads 2, 2200 København N.

Smagningen foregår som en tipskupon, hvor man får én smagsprøve ad gangen. Ud fra 3 muligheder skal holdet gætte den rigtige øl. Og naturligvis gælder det om at få alle 13 rigtige!

Holdene består af 3 personer, og det koster kun kr. 100,- pr. person at være med. Prisen inkluderer smageøl og brød/ost/pølse til rensning af de sarte smagsløg.

Bindende tilmelding sker ved at indbetale deltagergebyret på Danske Bank reg.nr. 0268 konto: 4952026742 med angivelse af dit medlemsnummer og mailadresse. Du får en kvittering pr. mail når din indbetaling er registreret. Tilmeldingsfristen er mandag den 6. oktober.

Hvis du selv vil sammensætte et 3-mandshold, så send en mail til doe.noerrebro@remove-this.gmail.com med deltagernes medlemsnumre. Ellers vil vi sammensætte holdene efter bedste evne.

Ønsker du IKKE at deltage i konkurrencen, behøver du ikke tørste af den grund! Kom og hep på dit favorithold/-afdeling og smag noget af Apotekets store øludvalg - og medbring gerne en gæst.

Konkurrencen starter præcis kl. 19.00, men kom i god tid og senest kl. 18.45, så vi kan sammensætte holdene og få alt på plads inden løjerne begynder. Det er tilladt at varme op – og Apotekets øludvalg hører til Nørrebros bedste!"

Vi håber, at så mange af Lokalafdeling Amagers skarpe ganer som muligt kan deltage, så vi kan tage udfordringen op med manér! Tilskuere, fans og cheerleaders bliver der også god brug for...

Vi skal fra lokalformandskabet ikke lægge det mindste skjul på, at vi håber at rigtigt mange af vore medlemmer har lyst til at deltage i dette ekstraordinære arrangement. Vi drømmer endda ligefrem om at vore ”normale” hold fra Amager Mesterskabet tilmelder sig i samlede trupper, så vi kan møde rigtigt talstærkt op den 14. oktober og i al venskabelighed give Nørrebro kamp til sidste kapsel.

Nok fra lokalformandskabet for denne gang. Vel mødt til årsmødet på onsdag 8. oktober.

Højt skum,

Jacob & Uno