Nyhedsbrev 11-2008

Kære Ølvenner!

Tid til et julenyhedsbrev fra Lokalafdeling Amager, der indeholder følgende:

  • Næste medlemsmøde
  • AM finalerne 2008
  • Ny lokalformand
  • Ny lokalbestyrelse
  • Derfor lokalformandsskiftet
  • Feedback, please…

Næste medlemsmøde

Næste medlemsmøde er næste onsdag, den 3. december. Som sædvanligt er stedet Kareten, og lige så sædvanligt er der spisning kl. 18.30 og medlemsmøde kl. 19.00.
Foruden AM finalen, der finder sted på aftenen, har Jan ”Maler” Nielsen lovet at være manden, der sørger for noget spændende øl i aftenens ølsmagning. Jan har selvfølgelig helt frie tøjler (hyp, Lotte!!!), men han har hvisket noget om ”juleøl og Belgien.” Hvad han så ellers mener med det?
Nå, det får du at se næste onsdag…
Tilmelding: Vi skal have din indbetaling, så vi kan se den på vor konto senest fredag morgen den 28. november. Snarest herefter vil en deltagerliste blive udgivet på vor hjemmeside, hvor den er at se på siden under arrangementer. Hvis du har indbetalt, men ikke er på listen, så ringer du straks til Uno på telefon 25 13 26 51, så der kan blive orden på sagerne.
For sene tilmeldinger, det vil sige alle tilmeldinger, der ikke er til vor disposition senest fredag morgen, kan ikke påregne at deltage, med mindre der er lavet en skudsikker aftale med Uno. Bemærk, en skudsikker aftale betyder at vi har talt sammen i telefon, og at jeg har sagt: ”okay, vi ved at du kommer og deltager.”
Det er ikke acceptabelt at sende en sms eller en mail. Kun telefonisk aftale gælder ved for sen tilmelding.
Beløbet for deltagelse - kr. 225 med bespisning, kr. 115 uden - indbetales på vor konto i Nordea Bank: Reg. 2130 Konto 6880268773, navnet på kontohaver er Flemming Schwartz.

AM finalerne 2008

Amager Mesterskabet for hold 2008 blev afgjort på medlemsmødet 8. oktober. Det blev en rigtig gyser, hvor sidste øl kom til at afgøre sagerne. Med mindst mulige margin – og det sidste af de sorte negle - holdt holdet ”Et Eller Andet På Tysk” lige fast i føringen. Tyskerne var fire points foran ”Gerdas Discible” inden aftens runde, men da Gerda-drengene ”kun” formåede at vinde aftenens runde 7-4 i forhold til Prøjser-banden, endte det med en samlet sejr på 28-27 til ”Et Eller Andet PÅ Tysk”, der består af Steen Rasmussen, Tim Ellefsen og Tommy Ellefsen.
Vi siger tillykke. De glade vindere kan ses med fuldt smil på læben på adressen:  http://www.ale.dk/index.php?id=am
På onsdag er det så tid for  den individuelle finale om Amager Mesterskabet i Ølgenkendelse 2008. I år har det været en lidt anderledes udgave af Amager Mesterskabet, frem for hvad det har været de foregående år. Grunden er, at vi ikke har holdt lige så mange ”normale” medlemsmøder i 2008, som vi har gjort i de forrige år. Alt i alt bliver Amager Mesterskabet 2008 afgjort over seks runder med de fem bedste runder som tællende. Altså bliver der kun fratrukket en omgang i år.
Her er det også passende at komme med et indskud, idet reglerne siger, at lokalformanden og lokalnæstformanden er overdommere i konkurrencen, og derfor ikke kan deltage officielt. Da vi har haft lokalformandsskifte i løbet af sæsonen, har lokalbestyrelsen (den nu afgåede) besluttet, at der er dispenseret for denne regel, således at det 2008-sæsonen ud er den tidligere lokalformand Uno Friis Gall, der er at betragte som overdommer. Dette er besluttet for at Amager Mesterskabet 2008 får den sportsligt korrekte afgørelse, idet vor ny lokalformand Johnny Hansen faktisk er i finalefeltet i konkurrencen (ja, øldrikning og tobaksrygning er sport, bare tjek ud med vor salig digter Dan Turèll).
Igen i år bliver det voldsomt spændende, når finalebordet bliver sat. Ved selve podiebordet bliver der deltagelse af tre finalister, her nævnt med det antal point der i øjeblikket er på kontoen, samt det antal, som ligger til at blive fratrukket i (parentes):
Johnny Hansen – 14 point (0)
Henrik ”Stampe” Schwartz – 13 point (0)
Tim Ellefsen – 12 point (1)
Chris Christensen – 11 point (0)
Steen Kjær – 11 point (0)
Steen Rasmussen  - 11 point (0)
Eigil Folkmann – 11 point (1)
Tommy Ellefsen – 10 point (1)
Dertil skal det bemærkes, at det slet ikke er umuligt, at en deltager fra salen bemægtiger sig titlen som Amager Mester 2008. Der har været præsteret runder på hhv. syv og ni points i år, så alt kan lade sig gøre.
Bemærk i øvrigt her, at reglerne foreskriver, at såfremt to deltagere ender med lige mange point, er det antallet af full house (alle fire hovedopgaver løst korrekt) der afgør Amager Mesterskabet. I førerfeltet er det kun Johnny Hansen, der har full house – og i salen vil Jørgen Sanddahl kunne fremvise tilsvarende.
Hele stillingen kan ses i pdf.-format på adressen: http://www.ale.dk/uploads/media/AM_stilling_2008.pdf

Johnny Hansen ny lokalformand

Bedre sent end aldrig – som min kone plejer at bemærke når jeg kommer hjem fra fodbold:
Vi fik ”overstået” vores årsmøde den 8. oktober, og med knapt 35 fremmødte medlemmer, var det en stor forsamling, der på Kareten måtte vælge ny lokalformand, idet den gamle (faktisk undertegnede til dette nyhedsbrev), har valgt at glide af pladsen.
Indrømmet, der havde været en smule hemmelighedskræmmeri med i optakten til lokalformandsskiftet, da den gamle lokalbestyrelse havde indstillet Johnny ”Ølhus” Hansen posten. Men for ikke at holde andre fra at stille op, havde lokalbestyrelsen valgt ikke at offentliggøre dette før på selve aftenen.
Da ingen andre valgte at stille op til lokalformandsposten, blev Johnny Hansen valgt og kunne således modtage forsamlingens hyldest.
Jacob Schneider stillede igen sin person til rådighed som lokalnæstformand, og da ingen gjorde ham rangen stridig, fortsætter Jacob som lokalnæstformand.

Ny lokalbestyrelse

Ved samme lejlighed blev der valgt ny lokalbestyrelse. Den siddende lokalbestyrelse havde givet håndslag på, at såfremt medlemmerne ville, ville lokalbestyrelsen fortsætte samarbejdet. Dog med den forskel, at den tidligere lokalformand Uno Friis Gall ville stille op som bestyrelsesmedlem, og kasserer Flemming Schwartz ville træde ud af bestyrelsen, og således kun indtræde som økonomiansvarlig.
Dette valgte medlemmerne at følge.
Til stor glæde stillede medlem Jan Nielsen fra salen op til lokalbestyrelsen, og dermed måtte en afstemning til om lokalbestyrelsens tre pladser. Jan kom desværre ikke i lokalbestyrelsen, men Jan meldte straks ud, at han vil stå til disposition for de arrangementer, der finder sted i det kommende år. Det skal han have en hjertelig tak for.
Jens Bjørn blev valgt som ekstern revisor.

Lokalbestyrelsen ser derefter således ud:

Lokalformand:
Johnny Hansen
Englandsvej 2, 2. th.
2300 København S
Privat: 32100844
Mobil: 26782053
johnny.hansen@remove-this.ale.dk

Lokalnæstformand:
Jacob Schneider Petersen
Søren Norbys Alle 13, 1.
2300 København S
Mobil: 26169647 
jacob.schneider@remove-this..ale.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Flemming Russ
Svinget 11, 1.
2300 København S
Mobil: 22 13 90 88
debbieogjack@remove-this.privat.dk

Chris Thorvald Christensen
Portlandsvej 40
2300 København S
Mobil: 50 52 19 81
halvdolk@remove-this.yahoo.dk

Uno Friis Gall
Kongelundsvej 329
2770 Kastrup
Mobil: 25 13 26 51
hr.gall@remove-this.hotmail.com

Økonomiansvarlig:
Flemming Schwartz
Wittenberggade 23
2300 København S
Mobil: 26 50 00 75
fschwartz@remove-this.tele2adsl.dk

Derfor lokalformandsskiftet

Jeg kunne egentligt lige så godt starte med at skrive: ”Tak for mine fem år som lokalformand”. Men ærligt talt, så ville det lyde som om at jeg forlader skuden, samtidig med at jeg husker at smække godt og grundigt med døren. Og det må jeg understrege, at det gør jeg bestemt ikke…
Alligevel er det mærkeligt at sidde her, og ikke længere være lokalformand for Danske Ølentusiasters lokalafdeling på Amager. Jeg har nu haft lidt over en måned til at vænne mig til tanken, og den er god. Selv på en trist og mørk efterårsdag kan jeg kun klappe mig selv på skulderen, og tænke: ”Det var den rigtige beslutning, hvis Lokalafdeling Amager skal udvikle sig.”
Der skal ikke være nogen som helst tvivl om, at beslutningen om at trække mig som lokalformand var min egen. Ingen af medlemmerne, ingen i bestyrelsen – og slet ingen i landsbestyrelsen – har på noget tidspunkt bedt mig om at trække mig. Beslutningen er ene og alene min.
Jeg valgte at trække mig tilbage, da jeg føler, at mit eget engagement var for nedadgående. Ikke min lyst til at lave nogle sjove ting og arrangementer, men min lyst – og sikkert også evne - til at beskæftige mig med nogle emner, der skal berøres, hvis man skal være en aktiv lokalformand, i det regi som en lokalafdeling som Amager har brug for.
Jeg har aldrig interesseret mig for Danske Ølentusiasters landspolitik, men er helt klar over, at hvis Lokalafdeling Amager skal komme videre med de idéer, som lokalbestyrelsen har gået og tumlet med, så må der en handlingens mand til. Vel at bemærke, en handlingens mand, som  er i strand til at påvirke foreningen indefra med gode konstruktive idéer og et effektivt netværk. Den mand har jeg hele tiden følt – for ikke at sige: "vidst" – var Johnny Hansen. Derfor foreslog jeg tidligt i 2008 lokalbestyrelsen, at vi skulle forsøge at overtale Hansen til at stille op som lokalformand – og som det kan ses, lykkedes denne strategi. Hansen sagde ja til at blive vor ny lokalformand – og medlemmerne sagde ja til Hansen.
Men derfor betyder det ikke, at I som lokale medlemmer slipper for mig. Næh nej. Lokalafdeling Amager, og medlemmerne heri, ligger stadig mit hjerte nært, og som jeg redegjorde for på årsmødet, så ligger mit fremtidige arbejde i lokalafdelingen mere i det arrangerende element. Faktisk er det vist der, mit virke hele tiden har været, og for at være arrangør behøver jeg ikke at være lokalformand. Derfor er jeg glad for, at medlemmerne valgte mig ind i lokalbestyrelsen, så jeg stadig kan være med, hvor det er sjovt, samtidig med at Lokalafdeling Amagers interesser udadtil varetages at et yderst kompetent makkerpar: Johnny Hansen og Jacob Schneider.

Feedback, please…

Den ny bestyrelse har en del planer for 2009, som vi vil komme nærmere ind på i kommende nyhedsbreve. Men vi har en bøn til jer som medlemmer: Giv os noget feedback. Lad os vide hvad lige præcist du mener.
Forstå det således, at Lokalafdeling Amager har omkring 400 medlemmer. Af dem kender vi omkring 60-70 ved ansigt og navn. Det er dem, vi kalder ”de aktive”. Men det efterlader 330-340 stykker som vi ikke rigtigt har nogen føling med hvem er. Mange er naturligvis medlem fordi de gerne vil have ØlentusiasteN. Det er da i øvrigt en ganske udmærket grund. Men alt andet lige må der være en del medlemmer som vi aldrig ser, og det må der være nogle grunde til.
Her skal vi lige understrege, at vi absolut ikke revser nogen. Det står enhver frit for, om man ønsker at deltage i de arrangementer, vi laver. Det, vi beder om, er blot en tilkendegivelse fra repræsentanter fra ”det tavse flertal”, således at vi kan finde ud af, om det i virkeligheden er noget andet, medlemmerne ønsker.
Hvis du har nogle kommentarer, spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte din lokalbestyrelse. Det kan gøres direkte til det enkelte lokale bestyrelsesmedlem eller via vores fælles mailkonto: lokalamager@remove-this.hotmail.com. Herfra vil alle i lokalbestyrelsen få tilsendt det fremsendte.
Dog beder vi medlemmerne om at være realistiske. Vi har før haft medlemmer, der har bedt os om at arrangere ture til Oktoberfest i München og ølture til Tjekkiet og Belgien. Det kunne skam også være hyggeligt (ja for den da!!!), men da vi understregede overfor pågældende medlemmer, at de selv skulle forberede og arrangere fodarbejdet til turene, hvorefter Lokalafdeling Amager ville koble sig på med praktisk hjælp, når der lå noget mere konkret i det, gik det ligesom fløjten. Så tænk på, at det du foreslår, skal du selv være med til at arrangere. Men husk også, at intet er umuligt, bare du selv har lyst til at være en del af arbejdet. Eksempelvis var det således vor årlige tur til Berlin opstod, fordi et medlem foreslog det – og selv var med til at følge op på idéen.

Nå, nok for denne gang...

Højt skum – og til dem vi ikke ser inden: glædelig jul!

På lokalbestyrelsens vegne,

Uno Friis Gall