Nyhedsbrev 8-2008

Kære ølentusiast på Amager!

Der indkaldes hermed til årsmøde i Danske Ølentusiasters Lokalafdeling Amager. Årsmødet finder sted onsdag 8. oktober 2008 klokken 19.00 på Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 København S.

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne, dog med den tilføjelse, at vi tillige vælger en kasser/økonomiansvarlig blandt bestyrelsens medlemmer, samt en uvildig revisor, der ikke er medlem af bestyrelsen (punkt 5.1 og 5.2).

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent samt referent.

2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden. Beretning om økonomi ved kaseren.

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer.

5.1 Valg af kasser/økonomiansvarlig blandt de i bestyrelsen indvalgte personer.

5.2 Valg af uvildig revisor

6. Eventuelt - herunder indput fra salen med hensyn til tiltag for 2009. Brainstorm. Kom med gode idéer til morsomme arrangementer.

Tilmelding

Der er ingen tilmeldingspligt til årsmødet. Alle medlemmer af Lokalafdeling Amager, der møder op med gyldigt medlemskort, har stemmeret og kan indtil påbegyndelsen af afstemningerne om lokalafdelingens tillidsposter, stille op som kandidat til disse. Lokalbestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op til lokalafdelingens tillidsposter.

For god ordens skyld skal det understreges, at for at deltage i spisningen inden årsmødet, eller i Amager Mesterskabet og ølsmagningen efter dette, kræver det særskilt tilmelding til medlemsmødet, der finder sted lige efter årsmødet (spisningen dog inden, klokken 18.30).

Medlemmer, der kommer til årsmødet, uden at være tilmeldt medlemsmødet, kan ikke deltage i medlemsmødets ølsmagning. Det er ikke muligt at tilmelde sig medlemsmødet på aftenen.

 

Med højt skum

Uno Friis Gall

Lokalformand, Danske Ølentusiaster Lokalafdeling Amager