Nyhedsbrev 8-2009

Kære ølvenner!

Som annonceret i Ølentusiasten og i vores årskalender afholder lokalafdelingen årsmøde på Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 København S: onsdag den 7. oktober.

Årsmødet begynder kl. 19.00 og har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent samt referent

2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden. Beretning om økonomi ved kassereren

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer

5.1 Valg af kasserer/økonomiansvarlig

5.2 Valg af uvildig revisor

6. Eventuelt - herunder input fra salen med hensyn til tiltag for 2010. Brainstorm. Kom med gode idéer til morsomme arrangementer...

I forbindelse med årsmødet afholder vi medlemsmøde. For de, der ønsker at spise med, starter vi klokken 18.30. Det er også muligt kun at deltage i Amager Mesterskab og ølsmagning, som denne gang lægger vægt på sjældne belgiere. Det foregår umiddelbart efter årsmødet.

Prisen for spisning, Amager Mesterskab & ølsmagning: kr. 225,-

Der findes også en billigere udgave, hvor spisning er fratrukket: kr. 115,-

Indbetaling sker til afdelingens konto, så vi har den senest i morgen fredag: Nordea Bank, økonomiansvarlig Flemming Schwartz. Reg. 2130 konto 6880268773.

Endelig er det selvfølgelig også muligt for alle medlemmer kun at deltage i selve årsmødet - det er ganske gratis og kræver ingen tilmelding.

Husk at medbringe gyldigt medlemskort, hvis du vil afgive din stemme eller stille op til bestyrelsen! Kun medlemmer bosiddende i postnumrene 0999, 2300, 2770 og 2791 kan opstille.

Vi opfordrer dig til at overveje seriøst, om en plads i bestyrelsen kunne være noget for dig - vi får brug for nye kræfter!

Højt Skum!

Lokalbestyrelsen, Danske Ølentusiaster Amager

Deltagere:

Med spisning:

Bent Sørensen

Flemming Schwartz

Hanne H. Jessen

Kurt Sandau

Asger Andersen

Jack

Samy

Johnny Hansen

Eigil Folkmann

Jens Bjørn

Lene Aagerup

Steen Kjær

Chris T. Christensen

Kristian Opland

Jørgen Sanddahl

Erik Haugaard

Laila Haugaard

Ib Larsen

Jan Nielsen

Jacob Schneider

Henrik Damgaard

Søren Rasmussen

Peter Michelsen

Casper Lundgren

Tobias H. Michaelsen

Kjeld Petersen

Birte Yde

Uden spisning:

Henrik Schwartz

Steen Rasmussen

Henrik Rasmussen

Ken Verdich

Johnni Dige Bach

Robert Bredahl Jørgensen

Britt Nielsen

Finn Roth

Tim Ellefsen

Tommy Ellefsen