Nyhedsbrev 9-2009

Kære ølvenner!

Efter en noget tumult-agtig start, har vi nu fundet vores fødder igen og har fordelt opgaverne i den nye bestyrelse. Det tog lidt tid at få de forskellige ting på plads, så derfor er det først nu nyhedsbrevet kommer på gaden.

Det næste og sidste arrangement i år bliver en julefrokost som afholdes den 4. december kl. 18.30 i Haveforeningen Engvang, Røde Mellemvej. Allan-Bo leverer maden og du skal selv medbringe passende juledrikkevarer, som ryger på et fælles bord, så vi kan smage hinandens. Prisen er 250 kr., som betales ved tilmelding på vores konto: Nordea Bank, økonomiansvarlig Flemming Schwartz. Reg. 2130 konto 6880268773. Husk navn og medlemsnummer. Vi skal kunne se betalingen på vores konto senest på fredag den 27. november. Er du i tvivl om, hvorvidt din indbetaling er kommet frem, eller har du andre spørgsmål, så kontakt Johnny på tlf. 26 78 20 53!

Vi arbejder på at få den ny arrangement-kalender på plads, så den ligger tilgængelig på vores hjemmeside, inden vi går i gang med en ny sæson.

Vi har en del arrangementer i støbeskeen til den kommende sæson, bl.a. et besøg på Amager Bryghus og en aften med håndbryg.

Amagermesterskabet fortsætter ikke i samme form som hidtil, men vil blive afviklet på en enkelt dag i det nye år.

Til sidst skal der lyde en stor tak til den afgående bestyrelse for et meget stort arbejde i det forgangne år. En særlig tak til Uno Friis Gall for hans uendelige ordstrøm og hans store arbejde med »Amagermesterskabet« gennem alle årene. Det har sgu ikke været kedeligt!

Højt Skum!

Bestyrelsen, lokalafdeling Amager